Sosyal Medyanın Pazarlama ve Reklamcılık Alanlarında Tüketici Odaklı Ortaya Çıkardığı Stratejik Dönüşümlerin Instagram Örneği Üzerinden İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: ÖMER ÖNGEN

Supervisor: Derya Öcal