Lojistiğin Belirleyicileri ve Ekonomik Büyüme İlişkileri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

Student: Mehmet SOLAK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer Selçuk EMSEN