Algı yönetiminde medyanın rolü:Avrupa Birliği-Türkiye müzakere süreci örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2017

Student: ELİFNUR TERZİOĞLU

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Fatma GEÇİKLİ