Hollanda Hastalığının sektörler üzerine etkisi: Suudi Arabistan ve İran'a yönelik incelemeler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Ilgar RİYAZİ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer Selçuk EMSEN