Kurumsal İmaj Açısından Web Sitelerinin Değerlendirilmesi:Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Üzerine Bir İnceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: DENİZ YILMAZER

Consultant: Fatma Geçikli