“Çağrı Merkezlerinin Kişisel Satış Hizmetleri Üzerine Bir İnceleme”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Esra Polat

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Derya ÖCAL