Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ithalat ve ihracat performansı üzerine etkileri: Türkiye'de seçilmiş sektörler üzerine ekonometrik bir çalışma.


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

Student: Fatmanur ÇUBUKCU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer Selçuk EMSEN