Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Felsefe ve Din Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 2019 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi Dr., Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, 2018 - 2019
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, 2018 - 2018
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 2012 - 2017

Verdiği Dersler

Sınıf Yönetimi, Lisans, 2020 - 2021
Din Eğitimi, Lisans, 2020 - 2021
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2020 - 2021
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Lisans, 2020 - 2021
özel öğretim yöntemleri, Lisans, 2020 - 2021
Din Eğitimine Giriş, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Din Eğitimi, Lisans, 2018 - 2019
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans, 2019 - 2020
Din Eğitimi Bilimi Metedolojisi, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Lisans, 2018 - 2019
Özel Öğretim Yöntemleri I, Lisans, 2017 - 2018
Eğitimde yeni yönelimler, Lisans, 2017 - 2018

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Ocak, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Ekim, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2019

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Yeşilyurt M., Kızılgeçit M., Ertuğay R., Keleş R., Büyük C., Macit M., Karagöz A., Özdemir T., Çinici M., Hacımüftüoğlu E., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yapay Zeka Transhümanizm Posthümanizm ve Din/Artificial Intelligence Transhumanism pasthumanism and Religion, 2021 - 2022
Kızılgeçit M., Bilgiz M., Elmalı O., Özden H. Ö. , Öge S., Kara Ö., Yazoğlu R., Altun İ., Şahin H., Kalkandelen A. H. , et al., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YETERLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ VE GELİŞTİRİLMESİ Erzurum İli Örneği, 2021 - 2022
ŞAHİN H., ÇAKMAK A., KELEŞOĞLU Z., MACİT M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, RADİKAL İSLAMCILAR VE ŞİDDETİN DİNİ REFERANSLARI: IŞİD ÖRNEĞİ, 2019 - 2021
ÇAKMAK A., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Türkiye’xxde Değerler Eğitimi Çalışmalarını İzleme Projesi, 2018 - 2018
Şahin H., Sipahioğlu A. Y. , Çakmak A., Durmuş N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Dini Temsil Sorunu, 2017 - 2017
ÇAKMAK A., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş TEOG Sınavları Bağlamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri, 2016 - 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

ilahiyat tetkikleri dergisi, Yardımcı Editör, 2019 - Devam Ediyor
İlâhiyât Tetkikleri Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2017 - 2019

Bilimsel Hakemlikler

Bilimname, ESCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2021