Education Information

Doctorate, Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey 1996 - 2002
Postgraduate, Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey 1992 - 1996
Undergraduate, Ataturk University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey 1987 - 1991

Foreign Languages

English, B1 Intermediate

Dissertations

Doctorate, Bazı sifalı bitkilerin helicobacter pylori'nin in-vitro üremesi üzerine etkileri ve antioksidant özellikleri, Atatürk Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji-Genel Biyoloji, 2002
Postgraduate, Erzurum piyasasından temin edilen beyaz ve civil peynirlerden listeria türlerinin izolasyon ve identifikasyonu üzerine arastırmalar, Atatürk Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji-Genel Biyoloji, 1996

Research Areas

Life Sciences, Microbiology, Bacteriology, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2003 - Continues
Research Assistant PhD, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2002 - 2003
Research Assistant, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 1992 - 2002

Courses

Tohumsuz Bitkiler, Undergraduate, 2023 - 2024
Klinik Mikrobiyoloji, Undergraduate, 2022 - 2023

Advising Theses

KARA A. A., Erzurum ili ve çevresinde doğal olarak yetişen bazı bitkilerin uçucu yağlarınının antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin araştırılması, Doctorate, L.Elif(Student), 2016
KARA A. A., Türkiye Florasında Dogal Olarak Yetisen Bazı Bitki Türlerinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi, Postgraduate, L.Elif(Student), 2006

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Metrics

Congress and Symposium Activities

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Attendee, Eskişehir, Turkey, 2014