Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye 1996 - 2002
Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye 1992 - 1996
Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 1987 - 1991

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, Bazı sifalı bitkilerin helicobacter pylori'nin in-vitro üremesi üzerine etkileri ve antioksidant özellikleri, Atatürk Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji-Genel Biyoloji, 2002
Yüksek Lisans, Erzurum piyasasından temin edilen beyaz ve civil peynirlerden listeria türlerinin izolasyon ve identifikasyonu üzerine arastırmalar, Atatürk Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji-Genel Biyoloji, 1996

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2003 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2002 - 2003
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 1992 - 2002

Verdiği Dersler

Tohumsuz Bitkiler, Lisans, 2023 - 2024
Klinik Mikrobiyoloji, Lisans, 2022 - 2023

Yönetilen Tezler

KARA A. A., Erzurum ili ve çevresinde doğal olarak yetişen bazı bitkilerin uçucu yağlarınının antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin araştırılması, Doktora, L.Elif(Öğrenci), 2016
KARA A. A., Türkiye Florasında Dogal Olarak Yetisen Bazı Bitki Türlerinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans, L.Elif(Öğrenci), 2006

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Katılımcı, Eskişehir, Türkiye, 2014