Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURUYU İNCELEME AŞAMALARI, ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE SONUÇLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.275-294, 2016 (National Refreed University Journal)

ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURUYU İNCELEME AŞAMALARI, ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE SONUÇLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.275-294, 2016 (National Refreed University Journal)

NEGATİF YÜKÜMLÜLÜKLER AÇISINDAN SAĞLIK HAKKI

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.XIX, pp.1-21, 2015 (National Refreed University Journal)

NEGATİF YÜKÜMLÜLÜKLER AÇISINDAN SAĞLIK HAKKI

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.XIX, pp.1-21, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANAYASACILIK VE 1982 ANAYASASINDA ÖZGÜRLÜK-DEVLET İKİLEMİ

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları, 3. Uluslararası Kongre, Samsun, Turkey, 4 - 06 May 2012, pp.191-200

ANAYASACILIK VE 1982 ANAYASASINDA ÖZGÜRLÜK-DEVLET İKİLEMİ

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları, 3. Uluslararası Kongre, Samsun, Turkey, 4 - 06 May 2012, pp.191-200

Books & Book Chapters

ANAYASA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLEN DAVALAR

in: HUKUK DAVALARI, AYDEMİR E., MEMİŞ Y., RUHİ, A.C., GÜLEÇ UÇAKHAN S., BAHADIR, Ç., DİNÇ M., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.467-556, 2016

ANAYASA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLEN DAVALAR

in: HUKUK DAVALARI, AYDEMİR E., MEMİŞ Y., RUHİ, A.C., GÜLEÇ UÇAKHAN S., BAHADIR, Ç., DİNÇ M., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.467-556, 2016

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİRLİĞİ

in: İSTİKRAR VE TEMSİL PARADİGMALARI ÇERÇEVESİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİ VE TÜRKİYE, ARSLAN T. N., Editor, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, pp.169-186, 2013

YENİ ANAYASA SÜRECİNDE HÜKÜMET SİSTEMİ SORUNU

in: İSTİKRAR VE DEMOKRASİ PARADİGMALARI ÇERÇEVESİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİ VE TÜRKİYE, ARSLAN, T. N, Editor, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, pp.101-121, 2013

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİRLİĞİ

in: İSTİKRAR VE TEMSİL PARADİGMALARI ÇERÇEVESİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİ VE TÜRKİYE, ARSLAN T. N., Editor, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, pp.169-186, 2013

YENİ ANAYASA SÜRECİNDE HÜKÜMET SİSTEMİ SORUNU

in: İSTİKRAR VE DEMOKRASİ PARADİGMALARI ÇERÇEVESİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİ VE TÜRKİYE, ARSLAN, T. N, Editor, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, pp.101-121, 2013