Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİNGÖL İLİ OBSİDİYEN KAYNAKLARININ YAKIN DOĞU TİCARETİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Bingöl Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.101-116, 2018 (Other Refereed National Journals)

VAN AYANİS URARTU KALESİ KAZILARINDA YENİ DÖNEM

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, pp.78-92, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğu Anadolu Arkeolojisinde Arkeometrik Çalışmalar

I. Doğu Anadolu Arkeolojisi Çalıştaı: Prehistorik Dönemlerden Demir Çağların Sonuna Kadr Doğu Anadolu, İzmir, Turkey, 11 - 12 February 2019

Socio-economic Structure of the Eastern Anatolia Region before Urartian Kingdom

19th International Congress of Classical Archaeology Cologne/Bonn (Germany), 22 – 26 May 2018, 2018, Bonn, Germany, 22 - 26 May 2018 Sustainable Development

Van Ayanis Kalesi 2016 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

39.Uluslararası Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, 22 - 26 May 2017, vol.3

Erzurum Kars Müzesi nde Bulunan Obsidiyen BuluntularınP Xrf Analizlerinin Ön Sonuçları

Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015, pp.177-187

Doğu Anadolu Yaylasında Kültürel Miras-Miras Veri: Ayanis Kalesi Kazıları Işığında Urartu Arkeolojisinde Bu Olguların Analizi

Süreklilik ve Değişim: Miras Veriye Yeni Yaklaşımlar Sempozyum Bildirileri, Ankara, Turkey, 29 April 2016, pp.15-42

Books & Book Chapters

A New Space in the Ayanıs Citadel: The Hall with Podium. A Preliminary Reporton the Excavations of 2014–2018.

in: The Archaeology of Anatolia,Volume III, Recent Discoveries (2017–2018), Steadman, Sharon R. McMahon,Gregory, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.84-98, 2019

Başlangıcından Urartu Dönemine Kadar Doğu Anadolunun Sosyo Politik ve Ekonomik Durumu

in: Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, , Editor, Değişim Yayınları, 2018

Kuzey Doğu Anadolu Obsidyen Kaynaklarının Tespitine Yönelik Yüzey Araştırmaları

in: Anadolu nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, Kasapoğlu,Hasan Yılmaz, Mehmet Ali, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.589-604, 2014