Education Information

Education Information

  • 2006 - 2012 Expertise In Medicine

    Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji, Turkey

Dissertations

  • 2012 Expertise In Medicine

    SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE EKOKARDİOGARFİ İLE KARDİAK MRG BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

    Atatürk Üniversitesi, Dahili Bilimler, Radyoloji

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English