Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Data Analysis, R programlama dili ve istatistiğe giriş, Erzurum Teknik Üniversitesi, 2024
Science and Technology Policy, III. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2019
Environment and Sustainability, İklim Değişikliği ve Transgenik Biyoteknoloji Çalıştayı, Erzurum Teknik Üniversitesi, 2019
New Product Development, “Özel Çevrelerin Mikrobiyolojisi ve Yeni Biyoaktif Madde Keşfi" panel ve çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2018
Vocational Training, PCR Temelli Genetik Analiz Yöntemleri Kursu, Ankara Üniversitesi, 2007
Health&Medicine, Stem Cell Technologies From Laboratories to Clinics, Ankara Üniversitesi, 2006
Vocational Course, Biyoinformatik-I Lisansüstü Yaz Okulu, Atatürk Üniversitesi, 2003

Dissertations

Doctorate, Erzurum İlindeki Mağaralarda Damlataşı Oluşumunda Etkili Bakterilerin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Tanısı, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2009
Postgraduate, Doğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Bazı Salvia Türlerinin Biyolojik Aktivite ve Genetik Profillerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2004

Research Areas

Life Sciences, Biotechnology, Microbial Biotechnology, Microbiology, Bacteriology, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2018 - Continues
Associate Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2014 - 2018
Assistant Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2009 - 2014
Research Assistant, Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 2002 - 2009

Academic and Administrative Experience

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - Continues
Rectorate Commissioner, Ataturk University, Fen Fakültesi, 2014 - 2017

Courses

MİKOLOJİ, Undergraduate, 2022 - 2023
MİNERAL BİYOTEKNOLOJİSİ VE BİYOMADENCİLİK, Doctorate, 2022 - 2023
Biyomimetik, Doctorate, 2022 - 2023
Mineral Biyoteknolojisi ve Biyomadencilik, Doctorate, 2022 - 2023
Biyomimetik, Doctorate, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Bitirme Tezi, Undergraduate, 2023 - 2024
Biyonanoteknoloji, Postgraduate, 2022 - 2023, 2018 - 2019
Biyonanoteknoloji, Postgraduate, 2022 - 2023
Çevre Sağlığı, Undergraduate, 2023 - 2024
Mikoloji, Undergraduate, 2022 - 2023
Nanotıp, Doctorate, 2023 - 2024
Mikrobiyal Fonksiyonel Geneomikler, Doctorate, 2023 - 2024
BİTİRME TEZİ, Undergraduate, 2022 - 2023
Biyolojik ve Kimyasal Silahlar, Postgraduate, 2021 - 2022
Ekstremofiller, Postgraduate, 2021 - 2022
Nanobiyoteknolojiye Giriş, Postgraduate, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Çevre ve İnsan Sağlığı, Undergraduate, 2021 - 2022
Nanotıp, Doctorate, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Mikrobiyal Fonksiyonel Genomikler, Doctorate, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Biyoteknoloji, Undergraduate, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Ekstremofiller, Postgraduate, 2022 - 2023
Moleküler Biyoloji, Undergraduate, 2021 - 2022
Temel Biyoloji, Undergraduate, 2021 - 2022
Biyoteknoloji Laboratuvarı, Undergraduate, 2019 - 2020
Nanobiyoteknolojiye Giriş, Postgraduate, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Nanotıp, Doctorate, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Çevre Sağlığı, Undergraduate, 2020 - 2021, 2018 - 2019
Biyolojik ve Kimyasal Silahlar, Postgraduate, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Moleküler Biyoloji, Undergraduate, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Mikrobiyal Fonksiyonel Genomikler, Doctorate, 2018 - 2019
Mikoloji, Postgraduate, 2018 - 2019
Ekstremofiller, Postgraduate, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Omurgasız Hayvanlar Laboratuvarı, Undergraduate, 2019 - 2020
Bilim Tarihi, Undergraduate, 2018 - 2019

Advising Theses

Barış Ö., Manyetik nanopartikül katkılı kalsiyum kanal blokerlerinin üretimi ve karakterizasyonu, Doctorate, S.CAN(Student), 2023
Barış Ö., Antimikrobiyal bor bileşikleri kullanılarak tarihi taş yapılardaki biyodeteriorasyonun önlenmesi üzerine araştırmalar, Doctorate, Ö.GÜLMEZ(Student), 2023
Barış Ö., α-amilaz üretici mayaların izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu, Postgraduate, Z.ÖRTÜCÜ(Student), 2023
Barış Ö., Fiziksel ve biyolojik faktörlerin tükürüğün DNA içeriğine etkisinin araştırılması ve kriminalistik olarak değerlendirilmesi, Postgraduate, K.ALABAY(Student), 2023
Barış Ö., Zemin iyileştirme için kullanım potansiyeli olan Viridibacillus arenosi bakterisinin uygulamalardaki karakteristiklerinin belirlenmesi, Postgraduate, M.DURMAZ(Student), 2020
Barış Ö., BALIKLI (ARDEBİL, İRAN) NEHRİ AGABUS (COLEOPTERA; DYTISCIDAE) CİNSİNDEN KİTOSAN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, Doctorate, R.Mohammedi(Student), 2019
BARIŞ Ö., FARKLI KANSER HÜCRE HATLARINDA KARBON KUANTUM NOKTALARIN HÜCRE İÇİ LOKALİZASYONLARININ BELİRLENMESİ, Postgraduate, A.Novruzova(Student), 2019
Barış Ö., Otlukbeli (Erzincan) Gölündeki biyojeokimyasal döngülerde rolü olan bakterilerin izolasyonu ve moleküler tanısı, Postgraduate, A.ATICİ(Student), 2019
Barış Ö., Kadmiyum sülfür (CdS) kuantum noktalarının biyosentezi, yapısal karakterizasyonu ve toksisitesinin araştırılması, Doctorate, A.VARMAZYARI(Student), 2018
BARIŞ Ö., Türkiye'de Biyolojik ve Kimyasal Silahlara Karşı Alınan Önlemler ve Yaklaşım Algoritması, Postgraduate, A.Gürkan(Student), 2017
BARIŞ Ö., Candida Türlerinin Moleküler Tekniklerle Tiplendirilmesi, Postgraduate, E.Aksakal(Student), 2016
BARIŞ Ö., Bazı Fungal Kaynaklardan Kitozan ve Nanokitozan Üretimi ve Karakterizasyonu, Doctorate, R.Mohammedi(Student), 2015
Barış Ö., Kalsiyum Tabanlı Nanopartiküllerin Bakteri Kullanılarak Biyosentezi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması, Postgraduate, İ.Akmayan(Student), 2015
Barış Ö., Biyolojik çalışmalarda kullanılan bazı önemli boyarmaddelerin genotoksisitelerinin araştırılması, Postgraduate, H.GENÇ(Student), 2014

Jury Memberships

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship, Appointment to Academic Staff - Associate Professorship, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, January, 2024
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, December, 2023
Appointment to Academic Staff - Associate Professorship, Appointment to Academic Staff - Associate Professorship, Bayburt Üniversitesi, December, 2023
Appointment to Academic Staff-Professorship, Appointment to Academic Staff-Professorship, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, January, 2023
Appointment to Academic Staff - Associate Professorship, Appointment to Academic Staff - Associate Professorship, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, January, 2023
Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi, August, 2022
Post Graduate, Post Graduate, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, July, 2022
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, July, 2022
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2022
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2022
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2022
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2022
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2022
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Erzurum Teknik Üniversitesi, June, 2022
Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship, Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, May, 2022
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, May, 2022
Appointment to Academic Staff-Professorship, Appointment to Academic Staff-Professorship, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, May, 2022
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, May, 2022
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, May, 2022
Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship, Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, May, 2022
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, May, 2022
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, May, 2022
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, April, 2022
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, April, 2022
Post Graduate, Post Graduate, Erzurum Teknik Üniversitesi, January, 2022
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Erzurum Teknik Üniversitesi, January, 2022
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, December, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, December, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, December, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, December, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, December, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, December, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, December, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, December, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, December, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, December, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, December, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, November, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Erzurum Teknik Üniversitesi, July, 2021
Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi, July, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2021
Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi, June, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, June, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, May, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Erzurum Teknik Üniversitesi, May, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Erzurum Teknik Üniversitesi, May, 2021
Appointment to Academic Staff-Professorship, Appointment Academic Staff, Atatürk Üniversitesi, April, 2021
Academic Staff Examination, Academic Staff Examination, Atatürk Üniversitesi, January, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Erzurum Teknik Üniversitesi, January, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, January, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, December, 2020
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, December, 2020
Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi, December, 2020
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Erzurum Teknik Üniversitesi, November, 2020
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Erzurum Teknik Üniversitesi, November, 2020
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Erzurum Teknik Üniversitesi, November, 2020
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Iğdır Üniversitesi, August, 2020
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, August, 2020
Doctorate, Doctorate, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, June, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Ataturk University, March, 2020
Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi, December, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, September, 2019
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, July, 2019
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, July, 2019
Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi, July, 2019
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, July, 2019
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, July, 2019
Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi, May, 2019
Associate Professor Exam, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversiteler Arası Kurul, March, 2019
Doctoral Examination, Doktora Yeterlilik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, February, 2019
Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi, January, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Erzurum Teknik Üniversitesi, January, 2019
Doctorate, Doktora Tez Savunma, Atatürk Üniversitesi, January, 2019

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Barış Ö., Project Supported by Other Private Institutions, Olivin ve Serpantinden Biyoteknolojik Yöntemlerle Tarımda Kullanılabilecek Katı ve Sıvı Bitki Geliştirme Yeni Ürünlerin Hazırlanması, 2023 - 2025
Bektaş M., Barış Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Nanoteknoloji Kullanılarak Nosemosise Karşı Yeni Preparatların Hazırlanması ve Uygulamaları , 2023 - 2025
BİNGÖL A. F., BARIŞ Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Vırıdıbacıllus arenosıı ve bacıllus pasteurıı bakterilerinin kendi kendini onaran beton dayanımına etkisi-3, 2023 - 2024
Bektaş M., Barış Ö., Nadaroğlu H., Cengiz M. M., TUBITAK Project, Doğal biyoaktif bileşen içeren nanoemülsiyonların hazırlanması ve Avrupa yavru çürüklüğü hastalığına karşı antimiktobiyal etkinliklerinin araştırılması, 2023 - 2024
ÇELİK S., BARIŞ Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Viridibacillus Arenosi K64 Bakterisi Kullanılarak Kum Zeminlerin Biyolojik İyileştirilmesi 2, 2022 - 2024
Barış Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Mikrobiyal Aracılı Kalsit Çökelmesi (MICP) İle Kum Zeminlerin İyileştirilmesinde Bazı Parametrelerin İyileştirmeye Etkisinin Araştırılması, 2021 - 2024
Barış Ö., TUBITAK Project, Fusarium oxysporum kültürlerinde ağır metal uygulamaları ve ağır metal giderim potansiyelinin araştırılması, 2023 - 2023
BARIŞ Ö., AYDOĞDU Y., GÜLMEZ Ö., TÜRK Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Önemli bir maden işleme atığı olan cürufun biyolojik süreçler ile tarımda kullanım potansiyelinin araştırılması, 2023 - 2023
BARIŞ Ö., ALABAY K., Project Supported by Higher Education Institutions, Fiziksel Ve Biyolojik Faktörlerin Tükürüğün DNA İçeriğine Etkisinin Araştırılması Ve Kriminalistik Olarak Değerlendirilmesi, 2022 - 2023
BARIŞ Ö., CAN S., Project Supported by Higher Education Institutions, Manyetik Nanopartikül Katkılı Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Üretimi Ve Karakterizasyonu, 2022 - 2023
Bektaş M., Barış Ö., Orhan F., Project Supported by Higher Education Institutions, Sucul kınkanatlılar takımından bazı familyalarına ait böcek türlerinin mikrobiyotasından izole edilen Gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç profillerinin iki farklı yöntemle tespit edilmesi., 2022 - 2023
Orhan F., Barış Ö., Bektaş M., Project Supported by Higher Education Institutions, Sucul kınkanatlılar takımından bazı familyalarına ait böcek türlerinin mikrobiyotasından izole edilen Gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç profillerinin iki farklı yöntemle tespit edilmesi, 2022 - 2023
BARIŞ Ö., ÖRTÜCÜ Z., Project Supported by Higher Education Institutions, AMİLAZ ÜRETİCİ FUNGUSLARIN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU, 2022 - 2023
BİNGÖL A. F., BARIŞ Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Vırıdıbacıllus arenosıı ve bacıllus pasteurıı bakterilerinin kendi kendini onaran beton dayanımına etkisi-2, 2021 - 2023
Barış Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Viridibacillus arenosii ve Bacillus pasteurii bakterilerinin kendi kendini onaran beton dayanımına etkisi, 2021 - 2023
BARIŞ Ö., GÜLMEZ Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Antimikrobiyal Bor Bileşikleri Kullanılarak Tarihi Taş Yapılardaki Biyodeteriorasyonun Önlenmesi Üzerine Araştırmalar, 2020 - 2023
Bektaş M., Barış Ö., Gül M. S., Ertürk A., Yıldırım S., Güler O., Kancınar F., Project Supported by Other Official Institutions, Böcekler fobi değil, ekolojinin kahramanlarıdır!, 2022 - 2022
POLAT SAĞSÖZ N., BARIŞ Ö., ORHAN F., Project Supported by Higher Education Institutions, Bitkisel İçerikli Antimikrobiyal Ajanların Protez Kaide Mataryallerinde oluşan Candida albicans Biyofilmine Etkisi ve Kimyasal Protez Temizleyici Ajanlarla Karşılaştırılması, 2021 - 2022
ACAR İ., GÜLMEZ Ö., BARIŞ Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Kromit Artıklarından Biyoliç ile Nikel Kazanım Potansiyeli, 2021 - 2022
Gülmez Ö., Acar İ., Barış Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Kromit Atıklardan Biyoliç ile Nikel kazanım Potansiyeli, 2021 - 2022
DAŞ E., BAYRAKÇEKEN YURTCAN A., BARIŞ Ö., GÜR E., ÇOMAKLI Ö., KARAKAN M., ERTUĞRUL M., EFEOĞLU H., EFEOĞLU İ., GÜLLÜCE M., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, World Congress on Applied Nanotechnology 2021, 2021 - 2022
Orhan F., Bektaş M., Barış Ö., Erman Ö. K., TUBITAK Project, Sucul Kınkanatlılar Takımından Bazı Familyalara (Dytiscidae, Hydrophilidae ve Helophoridae) Ait Böcek Türlerinin Sindirim Yapılarında Bakteri Mikrobiyotasının Tespiti ve Türler Bazında Karşılaştırılması, 2020 - 2021
Esringü A., Eren Z., Canpolat N., Barış Ö., Aksakal Ö., Yılmaz S., Özer S., Toy S., Özkan G., TUBITAK Project, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE YEŞİL ADIMLAR, 2019 - 2019
ÇELİK S., BARIŞ Ö., AKOĞUZ H., Project Supported by Higher Education Institutions, Sporosarcina pasteurii Bakterisi ile İyileştirilen Kum Zeminlerin Kesme Mukavemetinin Belirlenmesi, 2018 - 2019
Özbek T., Barış Ö., TUBITAK Project, Brusellozis’xxe Karşı Endemik Rekombinant OMP25 Proteinin Üretimi, 2017 - 2019
Barış Ö., Arasoğlu T., TUBITAK Project, Brusellozis’e Karşı Endemik Rekombinant Omp25 Proteinin Üretimi, 2017 - 2018
Barış Ö., Turan M., Industrial Thesis Project, Biyolojik Gübre ve Bora dayalı Alternatif Teknoloji ile Tarımda Don Zararını Ortadan Kaldıracak Gübre Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve üretici Koşullarda Kullanımı SAN TEZ AKC Tarım 1194 STZ 2012 1 01194 STZ 2012 1, 2015 - 2017
Barış Ö., Güllüce M., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Bakteriyosin Üretme Potansiyellerinin Araştırılması ve Elde Edilecek Ürünlerin Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Endüstriyel Ölçekli Üretime Kazandırılması TAGEM-13/AR-GE/06, 2013 - 2017
Barış Ö., Dikbaş N., Project Supported by Higher Education Institutions, Marul Lactuca Sativa L Bitkisinde Bozucu Etkiye Sahip Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Karakterizasyonu, 2015 - 2016
Barış Ö., Arasoğlu T., Project Supported by Higher Education Institutions, Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi, 2015 - 2016
Barış Ö., Kaya M., Project Supported by Higher Education Institutions, Pastırma Üretim Aşamalarında Maya Florasındaki Değişimlerin Belirlenmesi, 2014 - 2015
Barış Ö., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması TAGEM-13 /AR -GE/ 17, 2013 - 2015
Karadayı M., Güllüce M., Barış Ö., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması, 2013 - 2015
Barış Ö., Demir T., Project Supported by Higher Education Institutions, Dental plak bakterilerinin mineralizasyon özelliklerinin in vitro incelenmesi, 2013 - 2014
Barış Ö., Güllüce M., Project Supported by Higher Education Institutions, Biyoteknoloji Uygulamalarında Kullanılabilecek Bölgesel Mikroorganizmaların Araştırılması, 2012 - 2013
BARIŞ Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, ELMALI MAĞARASINDAN ACTİNOMYCETALES GRUBU BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANIMLANMASI., 2011 - 2012
Barış Ö., Turan M., Project Supported by Higher Education Institutions, Biyoteknolojik Yöntemler Yardımıyla Ülkemizdeki Fosfat Yataklarının Tarımda Fosforlu Gübre Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi, 2010 - 2012
Barış Ö., Güllüce M., Project Supported by Higher Education Institutions, Origanum vulgare L ssp vulgare den elde edilen bazı etken maddelerin AMES Salmonella mikrozom ve E coli WP2 bakteriyel test sistemleri ile mutajen ve antimutajen özelliklerinin belirlenmesi, 2009 - 2010
Barış Ö., Güllüce M., Project Supported by Higher Education Institutions, Erzurum İli Sığır ve Koyun Sütlerinde PCR Yöntemi ile Brucella abortus ve Brucella melitensis Türlerinin Tanılanması, 2008 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., TUBITAK Project, Erzurum Yöresinde Antimutajen ve Antikarsinojen Özellikleri Tespit Edilen Mentha longifolia L Hudson ssp longifolia ve Origanum vulgare ssp vulgare Türlerinden Etken Maddelerin İzolasyonu ve Tanılanması, 2007 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., TUBITAK Project, Erzurum Yöresinde Antimutajen ve Antikanserojen Özellikleri Tespit Edilen Mentha longifolia ssp. longifolia L. Hudson ve Origanum vulgare ssp. vulgare L. Türlerinden Etken Madde İzolasyonu ve Tanılanması, 2007 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., Project Supported by Higher Education Institutions, Erzurum İlindeki Mağaralarda Damlataşı Oluşumunda Etkili Bakterilerin İzolasyonu Karakterizasyonu Ve Tanılanması, 2007 - 2008
Barış Ö., Güllüce M., TUBITAK Project, Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması, 2007 - 2008
Barış Ö., Güllüce M., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye nin Çeşitli Termal Kaynaklarından İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Tanısı Karakterizasyonu Ve Tarımsal Uygulamalarda Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması, 2006 - 2008
Güllüce M., Barış Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Termofilik bakterilerden Endüstriyel Önemi Olan Alkalen Fosfataz Ve Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktivitelerinin Aranması Tanılanması, 2006 - 2007
Barış Ö., Ağar G., TUBITAK Project, Erzurum Ve Çevresindeki Astragalus Türlerinin Tanılanması Ve Bu Türlerin Biyolojik Aktivitelerinin Saptanması, 2005 - 2007

Patent

Bingöl A. F., Barış Ö., Kendi Kendini Onarabilme Özelliğine Sahip Beton Kompozisyonu, Patent, CHAPTER C Chemistry; Metallurgy, The Invention Registration Number: TR 2018 20592 B , Standard Registration, 2022
Çelik S., Barış Ö., VİRİDİBACİLLUS ARENOSİ K64 BAKTERİSİ KULLANILARAK KUM ZEMİNLERİN BİYOLOJİK İYİLEŞTİRİLME YÖNTEMİ, Patent, CHAPTER C Chemistry; Metallurgy, The Invention Recourse Number: 2019/13827 , Standard Registration, 2019

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Member, 2018 - Continues, Turkey

Scientific Refereeing

Erwerbs-Obstbau, Journal Indexed in SCI-E, March 2024
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, Journal Indexed in SCI-E, January 2024
Erwerbs-Obstbau, Journal Indexed in SCI-E, November 2023
Journal of the Institute of Science and Technology, Other Indexed Journal, October 2023
FOLIA MICROBIOLOGICA, Journal Indexed in SCI-E, August 2023
Journal of the Institute of Science and Technology, National Scientific Refreed Journal, February 2023
Environmental Research and Technology, Other Indexed Journal, February 2023
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, National Scientific Refreed Journal, January 2023
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, ARDEB, Turkey, November 2022
SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Journal Indexed in ESCI, May 2022
Erwerbs-Obstbau, Journal Indexed in SCI-E, May 2022
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Yildiz Technical University, Turkey, March 2022
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, Journal Indexed in SCI-E, January 2022
Journal Of Ethnopharmacology, Journal Indexed in SCI-E, January 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey, January 2021
JOURNAL OF OLEO SCIENCE, Journal Indexed in SCI-E, May 2020
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, Journal Indexed in SCI-E, April 2020
WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, Journal Indexed in SCI-E, April 2020

Metrics

Congress and Symposium Activities

World Congress on Applied Nanotechnology, Attendee, Erzurum, Turkey, 2021
International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium, Attendee, Giresun, Turkey, 2021