Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Veri Analizi, R programlama dili ve istatistiğe giriş, Erzurum Teknik Üniversitesi, 2024
Bilim ve Teknoloji Politikası, III. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2019
Çevre ve Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Transgenik Biyoteknoloji Çalıştayı, Erzurum Teknik Üniversitesi, 2019
Yeni Ürün Geliştirme, “Özel Çevrelerin Mikrobiyolojisi ve Yeni Biyoaktif Madde Keşfi" panel ve çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2018
Mesleki Eğitim, PCR Temelli Genetik Analiz Yöntemleri Kursu, Ankara Üniversitesi, 2007
Sağlık ve Tıp, Stem Cell Technologies From Laboratories to Clinics, Ankara Üniversitesi, 2006
Mesleki Kurs, Biyoinformatik-I Lisansüstü Yaz Okulu, Atatürk Üniversitesi, 2003

Yaptığı Tezler

Doktora, Erzurum İlindeki Mağaralarda Damlataşı Oluşumunda Etkili Bakterilerin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Tanısı, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2009
Yüksek Lisans, Doğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Bazı Salvia Türlerinin Biyolojik Aktivite ve Genetik Profillerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2004

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2018 - Devam Ediyor
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2014 - 2018
Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2009 - 2014
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 2002 - 2009

Akademik İdari Deneyim

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2014 - 2017

Verdiği Dersler

MİKOLOJİ, Lisans, 2022 - 2023
MİNERAL BİYOTEKNOLOJİSİ VE BİYOMADENCİLİK, Doktora, 2022 - 2023
Biyomimetik, Doktora, 2022 - 2023
Mineral Biyoteknolojisi ve Biyomadencilik, Doktora, 2022 - 2023
Biyomimetik, Doktora, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Bitirme Tezi, Lisans, 2023 - 2024
Biyonanoteknoloji, Yüksek Lisans, 2022 - 2023, 2018 - 2019
Biyonanoteknoloji, Yüksek Lisans, 2022 - 2023
Çevre Sağlığı, Lisans, 2023 - 2024
Mikoloji, Lisans, 2022 - 2023
Nanotıp, Doktora, 2023 - 2024
Mikrobiyal Fonksiyonel Geneomikler, Doktora, 2023 - 2024
BİTİRME TEZİ, Lisans, 2022 - 2023
Biyolojik ve Kimyasal Silahlar, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Ekstremofiller, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Nanobiyoteknolojiye Giriş, Yüksek Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Çevre ve İnsan Sağlığı, Lisans, 2021 - 2022
Nanotıp, Doktora, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Mikrobiyal Fonksiyonel Genomikler, Doktora, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Biyoteknoloji, Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Ekstremofiller, Yüksek Lisans, 2022 - 2023
Moleküler Biyoloji, Lisans, 2021 - 2022
Temel Biyoloji, Lisans, 2021 - 2022
Biyoteknoloji Laboratuvarı, Lisans, 2019 - 2020
Nanobiyoteknolojiye Giriş, Yüksek Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Nanotıp, Doktora, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Çevre Sağlığı, Lisans, 2020 - 2021, 2018 - 2019
Biyolojik ve Kimyasal Silahlar, Yüksek Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Moleküler Biyoloji, Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Mikrobiyal Fonksiyonel Genomikler, Doktora, 2018 - 2019
Mikoloji, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Ekstremofiller, Yüksek Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Omurgasız Hayvanlar Laboratuvarı, Lisans, 2019 - 2020
Bilim Tarihi, Lisans, 2018 - 2019

Yönetilen Tezler

Barış Ö., Manyetik nanopartikül katkılı kalsiyum kanal blokerlerinin üretimi ve karakterizasyonu, Doktora, S.CAN(Öğrenci), 2023
Barış Ö., Antimikrobiyal bor bileşikleri kullanılarak tarihi taş yapılardaki biyodeteriorasyonun önlenmesi üzerine araştırmalar, Doktora, Ö.GÜLMEZ(Öğrenci), 2023
Barış Ö., α-amilaz üretici mayaların izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu, Yüksek Lisans, Z.ÖRTÜCÜ(Öğrenci), 2023
Barış Ö., Fiziksel ve biyolojik faktörlerin tükürüğün DNA içeriğine etkisinin araştırılması ve kriminalistik olarak değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, K.ALABAY(Öğrenci), 2023
Barış Ö., Zemin iyileştirme için kullanım potansiyeli olan Viridibacillus arenosi bakterisinin uygulamalardaki karakteristiklerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, M.DURMAZ(Öğrenci), 2020
Barış Ö., BALIKLI (ARDEBİL, İRAN) NEHRİ AGABUS (COLEOPTERA; DYTISCIDAE) CİNSİNDEN KİTOSAN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, Doktora, R.Mohammedi(Öğrenci), 2019
BARIŞ Ö., FARKLI KANSER HÜCRE HATLARINDA KARBON KUANTUM NOKTALARIN HÜCRE İÇİ LOKALİZASYONLARININ BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, A.Novruzova(Öğrenci), 2019
Barış Ö., Otlukbeli (Erzincan) Gölündeki biyojeokimyasal döngülerde rolü olan bakterilerin izolasyonu ve moleküler tanısı, Yüksek Lisans, A.ATICİ(Öğrenci), 2019
Barış Ö., Kadmiyum sülfür (CdS) kuantum noktalarının biyosentezi, yapısal karakterizasyonu ve toksisitesinin araştırılması, Doktora, A.VARMAZYARI(Öğrenci), 2018
BARIŞ Ö., Türkiye'de Biyolojik ve Kimyasal Silahlara Karşı Alınan Önlemler ve Yaklaşım Algoritması, Yüksek Lisans, A.Gürkan(Öğrenci), 2017
BARIŞ Ö., Candida Türlerinin Moleküler Tekniklerle Tiplendirilmesi, Yüksek Lisans, E.Aksakal(Öğrenci), 2016
BARIŞ Ö., Bazı Fungal Kaynaklardan Kitozan ve Nanokitozan Üretimi ve Karakterizasyonu, Doktora, R.Mohammedi(Öğrenci), 2015
Barış Ö., Kalsiyum Tabanlı Nanopartiküllerin Bakteri Kullanılarak Biyosentezi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması, Yüksek Lisans, İ.Akmayan(Öğrenci), 2015
Barış Ö., Biyolojik çalışmalarda kullanılan bazı önemli boyarmaddelerin genotoksisitelerinin araştırılması, Yüksek Lisans, H.GENÇ(Öğrenci), 2014

Jüri Üyelikleri

Akademik Kadroya Atama-Doçentlik, Akademik Kadroya Atama-Doçentlik, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ocak, 2024
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2023
Akademik Kadroya Atama-Doçentlik, Akademik Kadroya Atama-Doçentlik, Bayburt Üniversitesi, Aralık, 2023
Akademik Kadroya Atama-Profesörlük, Akademik Kadroya Atama-Profesörlük, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ocak, 2023
Akademik Kadroya Atama-Doçentlik, Akademik Kadroya Atama-Doçentlik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Ocak, 2023
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Ağustos, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Temmuz, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Temmuz, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Erzurum Teknik Üniversitesi, Haziran, 2022
Akademik Kadroya Atama-Yardımcı Doçentlik, Akademik Kadroya Atama-Yardımcı Doçentlik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mayıs, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2022
Akademik Kadroya Atama-Profesörlük, Akademik Kadroya Atama-Profesörlük, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mayıs, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2022
Akademik Kadroya Atama-Yardımcı Doçentlik, Akademik Kadroya Atama-Yardımcı Doçentlik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mayıs, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Nisan, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Nisan, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Erzurum Teknik Üniversitesi, Ocak, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Erzurum Teknik Üniversitesi, Ocak, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Kasım, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Erzurum Teknik Üniversitesi, Temmuz, 2021
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Temmuz, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2021
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erzurum Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Erzurum Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2021
Akademik Kadroya Atama-Profesörlük, Akademik Kadroya Atama, Atatürk Üniversitesi, Nisan, 2021
Akademik Personel Sınavı, Akademik Personel Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Ocak, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Erzurum Teknik Üniversitesi, Ocak, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Ocak, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2020
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2020
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erzurum Teknik Üniversitesi, Kasım, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erzurum Teknik Üniversitesi, Kasım, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erzurum Teknik Üniversitesi, Kasım, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Iğdır Üniversitesi, Ağustos, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Ağustos, 2020
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Haziran, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Mart, 2020
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Temmuz, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Temmuz, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Temmuz, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversiteler Arası Kurul, Mart, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlilik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Şubat, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Erzurum Teknik Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma, Atatürk Üniversitesi, Ocak, 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Barış Ö., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Olivin ve Serpantinden Biyoteknolojik Yöntemlerle Tarımda Kullanılabilecek Katı ve Sıvı Bitki Geliştirme Yeni Ürünlerin Hazırlanması, 2023 - 2025
Bektaş M., Barış Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nanoteknoloji Kullanılarak Nosemosise Karşı Yeni Preparatların Hazırlanması ve Uygulamaları , 2023 - 2025
BİNGÖL A. F., BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Vırıdıbacıllus arenosıı ve bacıllus pasteurıı bakterilerinin kendi kendini onaran beton dayanımına etkisi-3, 2023 - 2024
Bektaş M., Barış Ö., Nadaroğlu H., Cengiz M. M., TÜBİTAK Projesi, Doğal biyoaktif bileşen içeren nanoemülsiyonların hazırlanması ve Avrupa yavru çürüklüğü hastalığına karşı antimiktobiyal etkinliklerinin araştırılması, 2023 - 2024
ÇELİK S., BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Viridibacillus Arenosi K64 Bakterisi Kullanılarak Kum Zeminlerin Biyolojik İyileştirilmesi 2, 2022 - 2024
Barış Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mikrobiyal Aracılı Kalsit Çökelmesi (MICP) İle Kum Zeminlerin İyileştirilmesinde Bazı Parametrelerin İyileştirmeye Etkisinin Araştırılması, 2021 - 2024
Barış Ö., TÜBİTAK Projesi, Fusarium oxysporum kültürlerinde ağır metal uygulamaları ve ağır metal giderim potansiyelinin araştırılması, 2023 - 2023
BARIŞ Ö., AYDOĞDU Y., GÜLMEZ Ö., TÜRK Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Önemli bir maden işleme atığı olan cürufun biyolojik süreçler ile tarımda kullanım potansiyelinin araştırılması, 2023 - 2023
BARIŞ Ö., ALABAY K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fiziksel Ve Biyolojik Faktörlerin Tükürüğün DNA İçeriğine Etkisinin Araştırılması Ve Kriminalistik Olarak Değerlendirilmesi, 2022 - 2023
BARIŞ Ö., CAN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Manyetik Nanopartikül Katkılı Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Üretimi Ve Karakterizasyonu, 2022 - 2023
Bektaş M., Barış Ö., Orhan F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sucul kınkanatlılar takımından bazı familyalarına ait böcek türlerinin mikrobiyotasından izole edilen Gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç profillerinin iki farklı yöntemle tespit edilmesi., 2022 - 2023
Orhan F., Barış Ö., Bektaş M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sucul kınkanatlılar takımından bazı familyalarına ait böcek türlerinin mikrobiyotasından izole edilen Gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç profillerinin iki farklı yöntemle tespit edilmesi, 2022 - 2023
BARIŞ Ö., ÖRTÜCÜ Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AMİLAZ ÜRETİCİ FUNGUSLARIN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU, 2022 - 2023
BİNGÖL A. F., BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Vırıdıbacıllus arenosıı ve bacıllus pasteurıı bakterilerinin kendi kendini onaran beton dayanımına etkisi-2, 2021 - 2023
Barış Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Viridibacillus arenosii ve Bacillus pasteurii bakterilerinin kendi kendini onaran beton dayanımına etkisi, 2021 - 2023
BARIŞ Ö., GÜLMEZ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Antimikrobiyal Bor Bileşikleri Kullanılarak Tarihi Taş Yapılardaki Biyodeteriorasyonun Önlenmesi Üzerine Araştırmalar, 2020 - 2023
Bektaş M., Barış Ö., Gül M. S., Ertürk A., Yıldırım S., Güler O., Kancınar F., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Böcekler fobi değil, ekolojinin kahramanlarıdır!, 2022 - 2022
POLAT SAĞSÖZ N., BARIŞ Ö., ORHAN F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bitkisel İçerikli Antimikrobiyal Ajanların Protez Kaide Mataryallerinde oluşan Candida albicans Biyofilmine Etkisi ve Kimyasal Protez Temizleyici Ajanlarla Karşılaştırılması, 2021 - 2022
ACAR İ., GÜLMEZ Ö., BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kromit Artıklarından Biyoliç ile Nikel Kazanım Potansiyeli, 2021 - 2022
Gülmez Ö., Acar İ., Barış Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kromit Atıklardan Biyoliç ile Nikel kazanım Potansiyeli, 2021 - 2022
DAŞ E., BAYRAKÇEKEN YURTCAN A., BARIŞ Ö., GÜR E., ÇOMAKLI Ö., KARAKAN M., ERTUĞRUL M., EFEOĞLU H., EFEOĞLU İ., GÜLLÜCE M., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, World Congress on Applied Nanotechnology 2021, 2021 - 2022
Orhan F., Bektaş M., Barış Ö., Erman Ö. K., TÜBİTAK Projesi, Sucul Kınkanatlılar Takımından Bazı Familyalara (Dytiscidae, Hydrophilidae ve Helophoridae) Ait Böcek Türlerinin Sindirim Yapılarında Bakteri Mikrobiyotasının Tespiti ve Türler Bazında Karşılaştırılması, 2020 - 2021
Esringü A., Eren Z., Canpolat N., Barış Ö., Aksakal Ö., Yılmaz S., Özer S., Toy S., Özkan G., TÜBİTAK Projesi, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE YEŞİL ADIMLAR, 2019 - 2019
ÇELİK S., BARIŞ Ö., AKOĞUZ H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sporosarcina pasteurii Bakterisi ile İyileştirilen Kum Zeminlerin Kesme Mukavemetinin Belirlenmesi, 2018 - 2019
Özbek T., Barış Ö., TÜBİTAK Projesi, Brusellozis’xxe Karşı Endemik Rekombinant OMP25 Proteinin Üretimi, 2017 - 2019
Barış Ö., Arasoğlu T., TÜBİTAK Projesi, Brusellozis’e Karşı Endemik Rekombinant Omp25 Proteinin Üretimi, 2017 - 2018
Barış Ö., Turan M., Sanayi Tezleri Projesi, Biyolojik Gübre ve Bora dayalı Alternatif Teknoloji ile Tarımda Don Zararını Ortadan Kaldıracak Gübre Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve üretici Koşullarda Kullanımı SAN TEZ AKC Tarım 1194 STZ 2012 1 01194 STZ 2012 1, 2015 - 2017
Barış Ö., Güllüce M., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Bakteriyosin Üretme Potansiyellerinin Araştırılması ve Elde Edilecek Ürünlerin Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Endüstriyel Ölçekli Üretime Kazandırılması TAGEM-13/AR-GE/06, 2013 - 2017
Barış Ö., Dikbaş N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Marul Lactuca Sativa L Bitkisinde Bozucu Etkiye Sahip Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Karakterizasyonu, 2015 - 2016
Barış Ö., Arasoğlu T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi, 2015 - 2016
Barış Ö., Kaya M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pastırma Üretim Aşamalarında Maya Florasındaki Değişimlerin Belirlenmesi, 2014 - 2015
Barış Ö., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması TAGEM-13 /AR -GE/ 17, 2013 - 2015
Karadayı M., Güllüce M., Barış Ö., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması, 2013 - 2015
Barış Ö., Demir T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Dental plak bakterilerinin mineralizasyon özelliklerinin in vitro incelenmesi, 2013 - 2014
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biyoteknoloji Uygulamalarında Kullanılabilecek Bölgesel Mikroorganizmaların Araştırılması, 2012 - 2013
BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ELMALI MAĞARASINDAN ACTİNOMYCETALES GRUBU BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANIMLANMASI., 2011 - 2012
Barış Ö., Turan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biyoteknolojik Yöntemler Yardımıyla Ülkemizdeki Fosfat Yataklarının Tarımda Fosforlu Gübre Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi, 2010 - 2012
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Origanum vulgare L ssp vulgare den elde edilen bazı etken maddelerin AMES Salmonella mikrozom ve E coli WP2 bakteriyel test sistemleri ile mutajen ve antimutajen özelliklerinin belirlenmesi, 2009 - 2010
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erzurum İli Sığır ve Koyun Sütlerinde PCR Yöntemi ile Brucella abortus ve Brucella melitensis Türlerinin Tanılanması, 2008 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., TÜBİTAK Projesi, Erzurum Yöresinde Antimutajen ve Antikarsinojen Özellikleri Tespit Edilen Mentha longifolia L Hudson ssp longifolia ve Origanum vulgare ssp vulgare Türlerinden Etken Maddelerin İzolasyonu ve Tanılanması, 2007 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., TÜBİTAK Projesi, Erzurum Yöresinde Antimutajen ve Antikanserojen Özellikleri Tespit Edilen Mentha longifolia ssp. longifolia L. Hudson ve Origanum vulgare ssp. vulgare L. Türlerinden Etken Madde İzolasyonu ve Tanılanması, 2007 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erzurum İlindeki Mağaralarda Damlataşı Oluşumunda Etkili Bakterilerin İzolasyonu Karakterizasyonu Ve Tanılanması, 2007 - 2008
Barış Ö., Güllüce M., TÜBİTAK Projesi, Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması, 2007 - 2008
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye nin Çeşitli Termal Kaynaklarından İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Tanısı Karakterizasyonu Ve Tarımsal Uygulamalarda Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması, 2006 - 2008
Güllüce M., Barış Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Termofilik bakterilerden Endüstriyel Önemi Olan Alkalen Fosfataz Ve Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktivitelerinin Aranması Tanılanması, 2006 - 2007
Barış Ö., Ağar G., TÜBİTAK Projesi, Erzurum Ve Çevresindeki Astragalus Türlerinin Tanılanması Ve Bu Türlerin Biyolojik Aktivitelerinin Saptanması, 2005 - 2007

Patent

Bingöl A. F., Barış Ö., Kendi Kendini Onarabilme Özelliğine Sahip Beton Kompozisyonu, Patent, BÖLÜM C Kimya; Metalürji, Buluşun Tescil No: TR 2018 20592 B , Standart Tescil, 2022
Çelik S., Barış Ö., VİRİDİBACİLLUS ARENOSİ K64 BAKTERİSİ KULLANILARAK KUM ZEMİNLERİN BİYOLOJİK İYİLEŞTİRİLME YÖNTEMİ, Patent, BÖLÜM C Kimya; Metalürji, Buluşun Başvuru Numarası: 2019/13827 , Standart Tescil, 2019

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Üye, 2018 - Devam Ediyor , Türkiye

Bilimsel Hakemlikler

Erwerbs-Obstbau, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2024
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2024
Erwerbs-Obstbau, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2023
Journal of the Institute of Science and Technology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2023
FOLIA MICROBIOLOGICA, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2023
Journal of the Institute of Science and Technology, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2023
Environmental Research and Technology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2023
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2023
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, ARDEB, Türkiye, Kasım 2022
SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, ESCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2022
Erwerbs-Obstbau, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2022
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, Mart 2022
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2022
Journal Of Ethnopharmacology, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Ocak 2021
JOURNAL OF OLEO SCIENCE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020
WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

World Congress on Applied Nanotechnology, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2021
International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium, Katılımcı, Giresun, Türkiye, 2021