Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Bilim ve Teknoloji Politikası, III. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2019
Çevre ve Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Transgenik Biyoteknoloji Çalıştayı, Erzurum Teknik Üniversitesi, 2019
Yeni Ürün Geliştirme, “Özel Çevrelerin Mikrobiyolojisi ve Yeni Biyoaktif Madde Keşfi" panel ve çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2018
Mesleki Eğitim, PCR Temelli Genetik Analiz Yöntemleri Kursu, Ankara Üniversitesi, 2007
Sağlık ve Tıp, Stem Cell Technologies From Laboratories to Clinics, Ankara Üniversitesi, 2006
Mesleki Kurs, Biyoinformatik-I Lisansüstü Yaz Okulu, Atatürk Üniversitesi, 2003

Yaptığı Tezler

Doktora, Erzurum İlindeki Mağaralarda Damlataşı Oluşumunda Etkili Bakterilerin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Tanısı, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2009
Yüksek Lisans, Doğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Bazı Salvia Türlerinin Biyolojik Aktivite ve Genetik Profillerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2004

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2014 - 2018
Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2009 - 2014
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 2002 - 2009

Akademik İdari Deneyim

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2014 - 2017

Verdiği Dersler

Biyoteknoloji Laboratuvarı, Lisans, 2019 - 2020
Nanobiyoteknolojiye Giriş, Yüksek Lisans, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Nanotıp, Doktora, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Çevre Sağlığı, Lisans, 2018 - 2019, 2020 - 2021
Biyolojik ve Kimyasal Silahlar, Yüksek Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Moleküler Biyoloji, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Mikoloji, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Ekstremofiller, Yüksek Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Omurgasız Hayvanlar Laboratuvarı, Lisans, 2019 - 2020
Biyonanoteknoloji, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Bilim Tarihi, Lisans, 2018 - 2019

Yönetilen Tezler

BARIŞ Ö., BALIKLI (ARDEBİL, İRAN) NEHRİ AGABUS (COLEOPTERA; DYTISCIDAE) CİNSİNDEN KİTOSAN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, Doktora, R.Mohammedi(Öğrenci), 2019
BARIŞ Ö., Otlukbeli Gölü (Erzincan) Biyojeokimyasal Döngüler İçin Öneme Sahip Bakterilerin İzolasayonu ve Moleküler Tanısı, Yüksek Lisans, A.ATICİ(Öğrenci), 2019
BARIŞ Ö., FARKLI KANSER HÜCRE HATLARINDA KARBON KUANTUM NOKTALARIN HÜCRE İÇİ LOKALİZASYONLARININ BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, A.Novruzova(Öğrenci), 2019
BARIŞ Ö., Kuantum Nokta Olarak Kullanılabilecek (CdS/CdSe) Nanotaneciklerin Biyosentezi ve Karakterizasyonu, Doktora, A.Varmazyari(Öğrenci), 2018
BARIŞ Ö., Türkiye'de Biyolojik ve Kimyasal Silahlara Karşı Alınan Önlemler ve Yaklaşım Algoritması, Yüksek Lisans, A.Gürkan(Öğrenci), 2017
BARIŞ Ö., Candida Türlerinin Moleküler Tekniklerle Tiplendirilmesi, Yüksek Lisans, E.Aksakal(Öğrenci), 2016
BARIŞ Ö., Bazı Fungal Kaynaklardan Kitozan ve Nanokitozan Üretimi ve Karakterizasyonu, Doktora, R.Mohammedi(Öğrenci), 2015
BARIŞ Ö., Kalsiyum Tabanlı Nanopartiküllerin Bakteri Kullanılarak Biyosentezi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması, Yüksek Lisans, İ.Akmayan(Öğrenci), 2015
BARIŞ Ö., Biyolojik çalışmalarda kullanılan bazı önemli boyaların genotoksisitelerinin araştırılması, Yüksek Lisans, H.Genç(Öğrenci), 2014

Jüri Üyelikleri

Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erzurum Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Atatürk Üniversitesi, Nisan, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Erzurum Teknik Üniversitesi, Ocak, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Ocak, 2021
Akademik Personel Sınavı, Akademik Personel Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Ocak, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2020
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erzurum Teknik Üniversitesi, Kasım, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erzurum Teknik Üniversitesi, Kasım, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erzurum Teknik Üniversitesi, Kasım, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Ağustos, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Iğdır Üniversitesi, Ağustos, 2020
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Haziran, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Mart, 2020
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Temmuz, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Temmuz, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Temmuz, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversiteler Arası Kurul, Mart, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlilik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Şubat, 2019
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma, Atatürk Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Erzurum Teknik Üniversitesi, Ocak, 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

POLAT SAĞSÖZ N., BARIŞ Ö., ORHAN F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bitkisel İçerikli Antimikrobiyal Ajanların Protez Kaide Mataryallerinde oluşan Candida albicans Biyofilmine Etkisi ve Kimyasal Protez Temizleyici Ajanlarla Karşılaştırılması, 2021 - Devam Ediyor
ACAR İ., GÜLMEZ Ö., BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kromit Artıklarından Biyoliç ile Nikel Kazanım Potansiyeli, 2021 - Devam Ediyor
BİNGÖL A. F. , BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Vırıdıbacıllus arenosıı ve bacıllus pasteurıı bakterilerinin kendi kendini onaran beton dayanımına etkisi-2, 2021 - Devam Ediyor
NADAROĞLU H., HACIMÜFTÜOĞLU A., DAŞ E., BAYRAKÇEKEN YURTCAN A., BARIŞ Ö., GÜR E., ÇOMAKLI Ö., KARAKAN M., ERTUĞRUL M., EFEOĞLU H., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, World Congress on Applied Nanotechnology 2021, 2021 - Devam Ediyor
BARIŞ Ö., GÜLMEZ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Antimikrobiyal Bor Bileşikleri Kullanılarak Tarihi Taş Yapılardaki Biyodeteriorasyonun Önlenmesi Üzerine Araştırmalar, 2020 - Devam Ediyor
ÇELİK S., AKOĞUZ H., BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Viridibacillus Arenosi K64 Bakterisi Kullanılarak Kum Zeminlerin Biyolojik İyileştirilmesi, 2019 - Devam Ediyor
Gülmez Ö., Acar İ., Barış Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kromit Atıklardan Biyoliç ile Nikel kazanım Potansiyeli, 2021 - 2022
BEKTAŞ M., BARIŞ Ö., ORHAN F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı İnvazif Sucul Hekzapod Tür Teşhislerinde Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması ve Bu Türlerin Sindirim Yapılarındaki Mikrobiyotanın Moleküler Metodlarla Tespit Edilmesi İçin Bir Ön Çalışma, 2020 - 2021
Orhan F., Bektaş M., Barış Ö., Erman Ö. K. , TÜBİTAK Projesi, Sucul Kınkanatlılar Takımından Bazı Familyalara (Dytiscidae, Hydrophilidae ve Helophoridae) Ait Böcek Türlerinin Sindirim Yapılarında Bakteri Mikrobiyotasının Tespiti ve Türler Bazında Karşılaştırılması, 2020 - 2021
BİNGÖL A. F. , BARIŞ Ö., ATASHAFRAZEH M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Vırıdıbacıllus arenosıı ve bacıllus pasteurıı bakterilerinin kendi kendini onaran beton dayanımına etkisi, 2018 - 2021
Esringü A., Eren Z., Canpolat N., Barış Ö., Aksakal Ö., Yılmaz S., Özer S., Toy S., Özkan G., TÜBİTAK Projesi, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE YEŞİL ADIMLAR, 2019 - 2019
ÇELİK S., BARIŞ Ö., AKOĞUZ H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sporosarcina pasteurii Bakterisi ile İyileştirilen Kum Zeminlerin Kesme Mukavemetinin Belirlenmesi, 2018 - 2019
Barış Ö., Arasoğlu T., TÜBİTAK Projesi, Brusellozis’e Karşı Endemik Rekombinant Omp25 Proteinin Üretimi, 2017 - 2018
BARIŞ Ö., ATICI A., YURDAKUL Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, +OTLUKBELİ GÖLÜ (ERZİNCAN) MİKROFLORASINDAN JEOMİKROBİYOLOJİK ÖNEME SAHİP BAKTERİLERİN İZOLASYONU, KARAKTERİZASYONU VE MOLEKÜLER TANISI, 2016 - 2017
Barış Ö., Turan M., Sanayi Tezleri Projesi, Biyolojik Gübre ve Bora dayalı Alternatif Teknoloji ile Tarımda Don Zararını Ortadan Kaldıracak Gübre Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve üretici Koşullarda Kullanımı SAN TEZ AKC Tarım 1194 STZ 2012 1 01194 STZ 2012 1, 2015 - 2017
Barış Ö., Güllüce M., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Bakteriyosin Üretme Potansiyellerinin Araştırılması ve Elde Edilecek Ürünlerin Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Endüstriyel Ölçekli Üretime Kazandırılması TAGEM-13/AR-GE/06, 2013 - 2017
BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KİTOSAN ÜRETİMİNDE KULLANILABİLECEK YÜKSEK BİYOKÜTLE VERİMLİ MANTARLARIN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER TANILARININ YAPILMASI, 2015 - 2016
Barış Ö., Dikbaş N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Marul Lactuca Sativa L Bitkisinde Bozucu Etkiye Sahip Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Karakterizasyonu, 2015 - 2016
Barış Ö., Arasoğlu T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi, 2015 - 2016
Barış Ö., Kaya M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pastırma Üretim Aşamalarında Maya Florasındaki Değişimlerin Belirlenmesi, 2014 - 2015
BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ALKALİ ORTAMLARDAN İZOLE EDİLEN STREPTOMYCES TÜRLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2015
Barış Ö., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması TAGEM-13 /AR -GE/ 17, 2013 - 2015
BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA KULLANILAN BOYAR MADDELERDEN AMİDO BLACK 10B, ORANGE G VE EVANS BLUE ÇÖZELTİLERİNİN GENOTOKSİSİTELERİNİN RAPD İLE ARAŞTIRILMASI, 2013 - 2014
Barış Ö., Demir T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Dental plak bakterilerinin mineralizasyon özelliklerinin in vitro incelenmesi, 2013 - 2014
BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, HASTA KAYNAKLI CANDİDA İZOLATLARININ GENETİK MARKERLAR İLE TİPLENDİRİLMESİ, 2012 - 2013
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biyoteknoloji Uygulamalarında Kullanılabilecek Bölgesel Mikroorganizmaların Araştırılması, 2012 - 2013
BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ERZURUM MAĞARALARINDAN İZOLE EDİLEN BACİLLUS TÜRLERİNİN BESİN ELEMENTLERİNİN DÖNGÜSÜNDEKİ ROLLERİNİN ARARŞTIRILMASI, 2011 - 2012
BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ELMALI MAĞARASINDAN ACTİNOMYCETALES GRUBU BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANIMLANMASI., 2011 - 2012
Barış Ö., Turan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biyoteknolojik Yöntemler Yardımıyla Ülkemizdeki Fosfat Yataklarının Tarımda Fosforlu Gübre Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi, 2010 - 2012
BARIŞ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, YILDIZKAYA MAĞARASINDAN (OLUR/ERZURUM) BACİLLUS CİNSİ BAKTERİLERİN İZOLASYONU, KARAKTERİZASYONU VE TÜR SEVİYESİNDE TANILARININ YAPILMASI, 2010 - 2011
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Origanum vulgare L ssp vulgare den elde edilen bazı etken maddelerin AMES Salmonella mikrozom ve E coli WP2 bakteriyel test sistemleri ile mutajen ve antimutajen özelliklerinin belirlenmesi, 2009 - 2010
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erzurum İli Sığır ve Koyun Sütlerinde PCR Yöntemi ile Brucella abortus ve Brucella melitensis Türlerinin Tanılanması, 2008 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., TÜBİTAK Projesi, Erzurum Yöresinde Antimutajen ve Antikarsinojen Özellikleri Tespit Edilen Mentha longifolia L Hudson ssp longifolia ve Origanum vulgare ssp vulgare Türlerinden Etken Maddelerin İzolasyonu ve Tanılanması, 2007 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., TÜBİTAK Projesi, Erzurum Yöresinde Antimutajen ve Antikanserojen Özellikleri Tespit Edilen Mentha longifolia ssp. longifolia L. Hudson ve Origanum vulgare ssp. vulgare L. Türlerinden Etken Madde İzolasyonu ve Tanılanması, 2007 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erzurum İlindeki Mağaralarda Damlataşı Oluşumunda Etkili Bakterilerin İzolasyonu Karakterizasyonu Ve Tanılanması, 2007 - 2008
Barış Ö., Güllüce M., TÜBİTAK Projesi, Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması, 2007 - 2008
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye nin Çeşitli Termal Kaynaklarından İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Tanısı Karakterizasyonu Ve Tarımsal Uygulamalarda Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması, 2006 - 2008
Güllüce M., Barış Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Termofilik bakterilerden Endüstriyel Önemi Olan Alkalen Fosfataz Ve Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktivitelerinin Aranması Tanılanması, 2006 - 2007
Barış Ö., Ağar G., TÜBİTAK Projesi, Erzurum Ve Çevresindeki Astragalus Türlerinin Tanılanması Ve Bu Türlerin Biyolojik Aktivitelerinin Saptanması, 2005 - 2007

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Üye, 2018 - Devam Ediyor , Türkiye

Bilimsel Hakemlikler

Journal Of Ethnopharmacology, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Ocak 2021
JOURNAL OF OLEO SCIENCE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020
WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

World Congress on Applied Nanotechnology, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2021

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):704
h-indeksi (WOS):16