Lect.

Feyzi Berat KAPLAN


Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı

Temel Bilimler Bölümü

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı

Education Information

2019 - 2023

2019 - 2023

Doctorate

Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi, Turkey

2015 - 2019

2015 - 2019

Postgraduate

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Turkey

2009 - 2013

2009 - 2013

Undergraduate

Ataturk University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri, Turkey

Dissertations

2019

2019

Postgraduate

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarındaki Çalgı Eğitimcilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ve Mesleki Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Classial Turkish Music

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Lecturer

Ataturk University, Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

2014 - 2020

2014 - 2020

Research Assistant

Agri Ibrahim Cecen University, Faculty Of Educatıon, Department Of Fıne Arts Educatıon

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sanat Müziği Nazariyatı III

Undergraduate

Undergraduate

Çalgı II (Viyolonsel)

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sanat Müziği Repertuvarı III

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması II

Undergraduate

Undergraduate

Müzik Bilgi Teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sanat Müziği Repertuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

Müzik Bilgi Teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sanat Müziği Repertuvarı I

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sanat Müziği Nazariyatı II

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması I

Undergraduate

Undergraduate

Çalgı I (Viyolonsel)

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sanat Müziği Solfej ve Nazariyatı I

Books & Book Chapters

2020

2020

Türk Sanat Mûsikîsi Repertuvarına Büyük Katkı Sağlayan Bestekâr: Bimen ŞEN

KAPLAN F. B.

in: Türk Müziğinde İz Bırakanlar II, İmik Ünal, Haşhaş Sinan, Editor, Efe Akademi, Erzurum, pp.411-441, 2020