Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Researching the effect of radial nerve injury in humerus shaft fractures

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.11, ss.114-117, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SINIF İÇİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ İLE SAĞLIKLI GELİŞİM BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.76-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROGRAM GELİŞTİRME VE ÇOCUK GELİŞİMİ AÇISINDAN YETİŞKİN EĞİTİMİ

TURAN - SAM TURAN Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi, cilt.9, ss.31-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SAYISAL VE SÖZEL ORTAÖĞRETİM 11.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK TARİH ALGI VE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Türkiye – Kars İli Örneği)”

ICES-UEBK 2018 27th. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES – Education in the Changing World – 27. ULUSLAR ARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ - Değişen Dünyada Eğitim – ANTALYA., 18 - 22 Nisan 2018

SIMULTANEOUS BILATERAL PATELLA FRACTURE CASE REPORT

20TH ASIA PACIFIC ORTHOPAEDIC ASSOCIATION CONGRESSAuthor, 10 - 14 Nisan 2018

Septic Arthritis Of The Shoulder Which Mimics The Erb Duchenne Palsy In A Newborn

4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 18 - 21 Mayıs 2017

Simultane lpsilateral Subkapital Humerus Fraktürü Dirsek Çıkığı Radius Distal Fraktürü

3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016