Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2010 Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu

  Katılımcı

  Artvin, Türkiye

 • 2007 Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2007 Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2001 I. Sert çekirdekli meyveler sempozyumu

  Katılımcı

  Yalova, Türkiye

 • 2000 Türkiye 4. Entomoloji Kongresi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 85

h-indeksi (WOS): 6