Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Covid-19 Salgınında Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasının Kullanıcılar Tarafından Benimsenmesi: Ampirik Bir Çalışma

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.14, no.4, pp.367-376, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Investigation of the Factors Affecting the Attitudes of Academicians Towards Project Development to Enhance Innovation

Ajit-e: Academic Journal of Information Technology, vol.12, no.45, pp.65-89, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

A Comparative Evaluation of Two Computer Supported Collaborative Work Systems for Supporting Collaborative Business Process Modeling Activities

Ajit-e : Academic Journal of Information Technology, vol.9, no.33, pp.7-38, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mobil Öğrenmenin Kabulü: Sistematik Literatür İncelemesi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.571-589, 2018 (National Refreed University Journal)

Identifying the Factors Affecting Users’ Adoption of Social Networking

CSC Journals - International Journal of Human Computer Interaction (IJHCI), vol.4, no.1, pp.1-18, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Model for Instructors’ Adoption of Learning Management Systems: Empirical Validation in Higher Education Context

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.12, no.2, pp.13-25, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kişilik Özelliklerinin Bilgisayar Destekli Etkileşim Kalitesine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Araştırılması

40. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2021, pp.101

BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞBİRLİKÇİ ORTAMLARDA ETKİLEŞİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEDITERRANEAN SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 25 April 2021, pp.27-28

A SYSTEMATIC REVIEW ON ACCEPTANCE OF MOBILE LEARNING

The 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Corfu, Greece, 28 - 30 September 2018, pp.1-7

Mobil Sağlık Uygulamaları: Sağlıklı Davranış Kazanımı

37. Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017, pp.45

Mobil Sağlık Uygulamaları: Sağlıklı Davranış Kazanımı

37. Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017, pp.45

Farklı Etkileşim Yöntemlerinin İş Süreci Modelleme evrelerine Olan Etkisinin İncelenmesi.

10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 September 2016, pp.99-110

E-Öğrenme Bağlamında Teknoloji Kabul Modelinin Sistematik İncelenmesi.

35. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 August 2015, pp.149

Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Kullanmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Teknoloji Kabul Modeli Yaklaşımı

35. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 August 2015, pp.148-149

Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Süreç Modellemenin Etkinlik Teori ile İncelenmesi.

Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 8 - 10 October 2014, pp.257-268

A Systematic Review of Technology Acceptance Model in e-Learning Context

XV International Conference on Human Computer Interaction, Tenerife, Spain, 10 - 12 September 2014, pp.55-60

Examination of Computer Supported Collaborative Business Process Modeling with Activity Theory

XV International Conference on Human Computer Interaction, Tenerife, Spain, 10 - 12 September 2014, vol.15, pp.1-8

A Systematic Review of Technology Acceptance Model in e Learning

3rd WORLD CONFERENCE on INFORMATION TECHNOLOGY - WCIT-2012, Barselona, Spain, 14 - 17 November 2012

Identifying success factors for WBLMS use by instructors of engineering departments

40th Annual Frontiers in Education Conference: Celebrating Forty Years of Innovation, FIE 2010, Arlington, VA, United States Of America, 27 - 30 October 2010 identifier

Work in progress - Learning management systems acceptances of instructors from various departments: Empirical investigation

40th Annual Frontiers in Education Conference: Celebrating Forty Years of Innovation, FIE 2010, Arlington, VA, United States Of America, 27 - 30 October 2010 identifier

Identifying Success Factors for LMS Usage by Instructors in Higher Education

European Conference on Educational Research, Helsinki, Finland, 25 - 27 August 2010, pp.5-6

Books & Book Chapters

Motivation of Management Information Systems Students Towards Online Learning in the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Case Study

in: Handbook of Research on Managing and Designing Online Courses in Synchronous and Asynchronous Environments, Gürhan Durak,Serkan Çankaya, Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.294-314, 2021

İNOVASYON ARTIMI İÇİN FARKLI DİSİPLİNLERDE AKADEMİSYENLERİN PROJE GELİŞTİRMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

in: MÜHENDISLIK ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR, Doç. Dr. Emrah AYDEMİR, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.21-45, 2021

Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystem: Effects of COVID-19 and the Role of ICTs.

in: Handbook of Research on Entrepreneurship, Innovation, Sustainability, and ICTs in the Post-COVID-19 Era , Luisa Cagica Carvalho,Leonilde Reis,Clara Silveira, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.184-204, 2021 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA SUNULAN MOBİL, WEB ve ÇAĞRI MERKEZI UYGULAMALARI

in: GÜNCEL SOSYAL BILIMLER ARASTIRMALARI III, Yelda DURGUN ŞAHİN,Mehmet Fatih SANSAR, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.273-293, 2021

Proje Kapsam Yönetimi

in: Proje Yönetimi, Doç. Dr. Murat Çakıcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.171-194, 2021

Use of Persuasion Strategies in Mobile Health Applications

in: Current and Emerging mHealth Technologies, Sezgin E., Yıldırım S., Özkan-Yıldırım S., Sumuer, E., Editor, Springer International Publishing, A.B.D., pp.11-38, 2018