Education Information

Doctorate, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey 1994 - 1999

Dissertations

Doctorate, Boynuz Hidrolizatının Bakteriler İçin Besiyeri Olarak Değerlendirilmesi., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Genel Biyoloji, 1999
Postgraduate, Tek Hücre Proteininde Nükleik Asit Düşürme Yöntemlerinin Karşılaştırılması., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji/Genel Biyoloji, 1993

Research Areas

Life Sciences, Biotechnology, Microbial Biotechnology, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 1990 - Continues

Academic and Administrative Experience

Head of Department, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2018 - 2019

Courses

Endüstriyel Mikrobiyoloji, Undergraduate, 2022 - 2023
İmmünoloji, Undergraduate, 2022 - 2023
ORGANİK MADDE SENTEZİNDE MİKROORGANİZMALARIN KULLANILMASI, Postgraduate, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2019 - 2020
Genel Mikrobiyoloji, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
İmmun Sistem, Doctorate, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2020 - 2021
EVRİM, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
MİKROBİYAL ÜRETİM TEKNİKLERİ, Postgraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Genel Mikrobiyoloji Lab, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
Biyoteknoloji Laboratuvarı, Undergraduate, 2020 - 2021
Hidrobiyoloji, Undergraduate, 2019 - 2020
HİDROBİYOLOJİ LABORATUVARI, Undergraduate, 2019 - 2020
Biyoteknoloji, Undergraduate, 2020 - 2021
Bilim Tarihi, Undergraduate, 2020 - 2021
BİYOLOJİ LABORATUVAR DENEYİMİ I, Postgraduate, 2019 - 2020
Ekoloji, Undergraduate, 2019 - 2020
Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı, Undergraduate, 2019 - 2020

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Kurbanoğlu E. B., Bakır Boğa Ö., TUBITAK Project, Toprak altı zararlısı Polyphylla fullo L. 'ya karşı Paenibacillus popilliae'den yerli mikrobiyal pestisit üretimi, 2023 - 2024
KURBANOĞLU E. B., DERMAN M., ÖZDAL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Kırmızı pancardan elde edilen fermente içeceğin saklanma koşullarına bağlı olarak aromatik profili ve biyolojik aktif bileşenlerinin toplam miktarı üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2022 - 2024
KURBANOĞLU E. B., ÖZDAL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Keratin, 2017 - 2020
KURBANOĞLU E. B., AĞAR G., ATICI Ö., ŞİŞMAN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuvarları Cihaz Altyapısının Geliştirilmesi, 2018 - 2019
ÖZDAL M., KURBANOĞLU E. B., GÜRKÖK S., GÜR ÖZDAL Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Pseudomonas aeruginosa tarafından piyosiyanin pigmentinin üretimi üzerine oksijen vektörlerinin etkisi, 2018 - 2018
Özdal M., Kurbanoğlu E. B., Project Supported by Higher Education Institutions, Tavuk Tüyü ve Melas Atıklarını Kullanarak Xanthomonas campestris Tarafından Ksantan gum Üretimi, 2011 - 2013
Özdal M., Kurbanoğlu E. B., Project Supported by Higher Education Institutions, Aspergillus niger Fungus u ile Tavuk Tüyü ve Melas Atıklarından Sitrik Asit Üretimi, 2010 - 2013
KURBANOĞLU E. B., Project Supported by Higher Education Institutions, TAVUK TÜYÜ VE MELAS ATIKLARINI KULLANARAK XANTHOMONAS CAMPETRİS TARAFINDAN KSANTAN GUM ÜRETİMİ., 2011 - 2012
KURBANOĞLU E. B., Project Supported by Higher Education Institutions, ASPERGİLLUS NİGER FUNDUSU İLE TAVUK TÜYÜ VE MELAS ATIKLARINDAN SİTRİK ASİT ÜRETİMİ., 2010 - 2012

Metrics

Non Academic Experience

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ