Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 1994 - 1999

Yaptığı Tezler

Doktora, Boynuz Hidrolizatının Bakteriler İçin Besiyeri Olarak Değerlendirilmesi., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Genel Biyoloji, 1999
Yüksek Lisans, Tek Hücre Proteininde Nükleik Asit Düşürme Yöntemlerinin Karşılaştırılması., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji/Genel Biyoloji, 1993

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 1990 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2018 - 2019

Verdiği Dersler

Endüstriyel Mikrobiyoloji, Lisans, 2022 - 2023
İmmünoloji, Lisans, 2022 - 2023
ORGANİK MADDE SENTEZİNDE MİKROORGANİZMALARIN KULLANILMASI, Yüksek Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2019 - 2020
Genel Mikrobiyoloji, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
İmmun Sistem, Doktora, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2020 - 2021
EVRİM, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
MİKROBİYAL ÜRETİM TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Genel Mikrobiyoloji Lab, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
Biyoteknoloji Laboratuvarı, Lisans, 2020 - 2021
Hidrobiyoloji, Lisans, 2019 - 2020
HİDROBİYOLOJİ LABORATUVARI, Lisans, 2019 - 2020
Biyoteknoloji, Lisans, 2020 - 2021
Bilim Tarihi, Lisans, 2020 - 2021
BİYOLOJİ LABORATUVAR DENEYİMİ I, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Ekoloji, Lisans, 2019 - 2020
Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı, Lisans, 2019 - 2020

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Kurbanoğlu E. B., Bakır Boğa Ö., TÜBİTAK Projesi, Toprak altı zararlısı Polyphylla fullo L. 'ya karşı Paenibacillus popilliae'den yerli mikrobiyal pestisit üretimi, 2023 - 2024
KURBANOĞLU E. B., DERMAN M., ÖZDAL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kırmızı pancardan elde edilen fermente içeceğin saklanma koşullarına bağlı olarak aromatik profili ve biyolojik aktif bileşenlerinin toplam miktarı üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2022 - 2024
KURBANOĞLU E. B., ÖZDAL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Keratin, 2017 - 2020
KURBANOĞLU E. B., AĞAR G., ATICI Ö., ŞİŞMAN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuvarları Cihaz Altyapısının Geliştirilmesi, 2018 - 2019
ÖZDAL M., KURBANOĞLU E. B., GÜRKÖK S., GÜR ÖZDAL Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pseudomonas aeruginosa tarafından piyosiyanin pigmentinin üretimi üzerine oksijen vektörlerinin etkisi, 2018 - 2018
Özdal M., Kurbanoğlu E. B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tavuk Tüyü ve Melas Atıklarını Kullanarak Xanthomonas campestris Tarafından Ksantan gum Üretimi, 2011 - 2013
Özdal M., Kurbanoğlu E. B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aspergillus niger Fungus u ile Tavuk Tüyü ve Melas Atıklarından Sitrik Asit Üretimi, 2010 - 2013
KURBANOĞLU E. B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, TAVUK TÜYÜ VE MELAS ATIKLARINI KULLANARAK XANTHOMONAS CAMPETRİS TARAFINDAN KSANTAN GUM ÜRETİMİ., 2011 - 2012
KURBANOĞLU E. B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ASPERGİLLUS NİGER FUNDUSU İLE TAVUK TÜYÜ VE MELAS ATIKLARINDAN SİTRİK ASİT ÜRETİMİ., 2010 - 2012

Metrikler

Akademi Dışı Deneyim

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ