Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Açık Eğitsel Kaynak (AEK) Sunan Platform Bileşenlerinin İncelenmesi

International Congress On Open Learning and Distance Education, Erzurum, Turkey, 09 September 2021 Sustainable Development

Açık ve Uzaktan Öğretimde Engelli Öğrencilere Yönelik Erişilebilirlik Çerçevesinin Oluşturulması

ICOLDE 2021 INTERNATIONAL CONGRESS ON OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION 2021, Erzurum, Turkey, 9 - 10 October 2021, no.1286, pp.36-38 Sustainable Development

Türkiye’de 2005-2019 Yılları Arası Uzaktan Eğitim Alanında Yaşanan Kavram Karmaşasının Dünü-Bugünü-Yarını

The 3nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2020

Çözümleme ve Ses Temelli İlkokuma ve Yazma Öğretim Yöntemlerinin Göz İzleme Metrikleriyle Karşılaştırılması

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019

Hemşirelik Eğitiminde Kullanılan Bilgisayar Destekli Simülasyonlar: Bir Alanyazın Taraması

Palandöken International Nursing Education Congress, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019

The Roles of Each Component (S, T, E, M) in Stem Implementations

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 25 - 28 April 2019, pp.780-781

Öğretim Tasarımı

İçerik Geliştirme Çalıştayı, Erzurum, Turkey, 22 March 2019

Programlama öğretiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri: Bir alan yazın derlemesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 12 - 14 September 2018

Ebeveyn Arabulucuğu ve Çocukların İnternet Fırsatlarına Erişimi: İlişkisel bir Analiz

12th International Computer and Educational Technologies Symposium - ICITS2018, 2 - 04 May 2018

Etkili uzaktan eğitim uygulamalarının canlı ders yapısı ilkeleri

12. International Computer and Instructional Technologies Symposium-ICITS 2018, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

Lisansüstü eğitimde etkili ve nitelikli geribildirim

6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium-ITTES 2018, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

En Çok Oynanan Mobil Oyunların Dijital Beceriler ve Riskler Açısından İncelenmesi

International Child and Information Safety Congress ”Dijital Games”, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018

Türkiye Kaynaklı İnternet Risklerine Yönelik Geliştirilen Ölçeklerin İncelenmesi

27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES UEBK 2018), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Uzaktan Eğitim Alanında Dünyada ve Türkiye’de En Çok Atıf Alan Kitapların İncelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 May 2017

The experience of the lecturers in MOOC

2017 AECT International Convention, 6 - 11 November 2017

The experiences of the lecturers in MOOC

2017 AECT International Convention, 6 - 11 November 2017

ÖĞRETMENİN TEKNOLOJİYLE İMTİHANI

INTERNATIONAL EDUCATIONALTECHNOLOGY SYMPOSIUM, Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017

Çevrimiçi Derslerin Kampüs İçi Öğrencilere Verilme Sürecinin İncelenmesi: Atauzem Örneği

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 October - 13 November 2017

Net Children Go Mobile (Ncgm) Projesi: Türkiye ile 7 Avrupa Ülkesinin Karşılaştırmalı Analizi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 October - 13 November 2017

Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Destek İhtiyaçlarının Belirlenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017 Sustainable Development

Paragraf Sorusu Çözerken Soru Kökünden Başlamak Etkili mi? Göz İzleme Ölçümleriyle Doğrulama Çalışması

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Uzaktan Eğitimde Etkili Canlı Ders İçin Temel Bileşenlerin Belirlenmesi

International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 6 - 08 October 2016

Kampüs Tabanlı Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler:Atauzem Örneği

4td International InstructionalTechnologies amp Teacher Education Symposium – ITTES 2016., Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016 Sustainable Development

Kampüs Tabanlı Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesine Yönelik Öğrenci Tercihlerinin İncelenmesi

4. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.1 Sustainable Development

Kampüs Tabanlı Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesine Yönelik Öğrenci Tercihlerinin İncelenmesi

4. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.1

Eğitsel Videolarda Görsel İşaretleme Yöntemiyle Dikkat Çekmenin Göz İzleme Cihazıylaİncelenmesi

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, vol.10

Sosyal Çevrenin Gözünden Güvenli İnternet Kullanımı

International Computer & Instructional Technologies Symposium, 16 - 18 May 2016

Integrating Mind Games intoLanguage and Mathematics Courses A Case Study

American Association of Educational Technology Annual Meeting, 3 - 07 November 2015

Integrating Mind Games into Language and Mathematics Courses A Case Study

“Accelerate Learning: Racing into the Future” (AECT), Indiana, United States Of America, 3 - 07 November 2015

Uzaktan Ögretime Iliskin Usul ve Esasların Degerlendirmesi: ATAUZEM Uygulama Deneyimleri

3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium – ITTES 2015, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Ortak Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesi Atauzem Deneyimi

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Ortak Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesi: ATAUZEM Örneği

3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015 Sustainable Development

ORTAK DERSLERİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİ: ATAUZEM DENEYİMİ

3rd International Instructional Technologies amp Teacher EducationSymposium – ITTES 2015., Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015 Sustainable Development

Ortak Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesi ATAUZEM Deneyimi

3. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015 Sustainable Development

İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs Deneyimi ATADEMİX Örneği

3rd. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 9 - 11 September 2015

İnsan Bilgisayar Etkileşimi Alanında 2004 - 2014 Yılları Arasında Türkiye Kökenli Bilim İnsanları Tarafından Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir İçerik Analizi

3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium – ITTES 2015 Türkçe Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı-Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 9 - 11 September 2015

İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs Deneyimi AtademiX Örneği

3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015 Sustainable Development

Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların Değerlendirmesi ATAUZEM Uygulama Deneyimleri

3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium – ITTES 2015, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

İnternet üzerinden herkese açık kurs deneyimi AtademiX örneği

3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium – ITTES 2015, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

The Challenges behind research based practices and practice focused research in distance education

8th EDEN Research Workshop- Challenges for Research into Open & Distance Learning: Doing Things Better: Doing Better Things, Oxford, United Kingdom, 27 - 29 October 2014, pp.351-356

Tablet bilgisayarların ve e kitapların kullanma durumlarının incelenmesi bir durum çalışması

VIII. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 17 - 19 September 2014

Güvenli İnternet Kullanımında Aile Desteği

1. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2013

Online risks and coping strategies of children

1st International Instructional Technologies Teacher Educaton Symposium, 26 - 28 June 2013

Exploring Three OER Initiatives in Turkey Challenges and Strategies

AECT International Convention, Louisville, United States Of America, 30 October - 04 November 2012

Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler 2007 2011 Dönemi Makalelerin İçerik Analizi

6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

Şiddetin Değişen Yüzü Çocukları Bekleyen Sanal Riskler

Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması Ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 29 June 2012

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar II Eu Kids Online II Projesi Türkiye Bulguları

XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 02 December 2010 - 04 December 2011

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar II Proje Sonuçları ve Değerlendirilmesi

INET-TR 11th Türkiye’de İnternet Konferansı, İzmir, Turkey, 30 November - 02 December 2011

Öğrenci Gözüyle Aşırma İntihal Neden Ve Çözüm Önerileri

9.Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Turkey, 31 - 02 January 2007, pp.191-196 Sustainable Development

Zihinsel Engelli Öğrencilere Yönelik Etkileşimli Tahtalara Uygun İçerik Geliştirme Deneyimi Bir Durum Çalışması

1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Eğitmen konsol yazılımları için kullanıcı arayüzü kılavuzu geliştirilmesi ve geçerleme süreci

Dördüncü Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, Ankara, Turkey, 14 - 15 June 2011

Open Educational Resources Opportunities and Challenges for Turkish HigherEducational Institutions

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2011, vol.2, pp.1405-1410

EU Kids Online Türkiye Bulguları

15. Türkiye’de İnternet Konferansı, Turkey, 2 - 04 December 2010

Potentials of Mobile Learning for High School Students A Case with 11th Graders

International Open and Distance Learning (IODL) Syposium, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 October 2010

Are Open Educational Resources the future of e learning

Third International Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-Learning, İstanbul, Turkey, 10 May - 14 June 2010

Using Wiki in a Collaborative Group Project Experiences from a Distance Education Cours

Soceity for Information Technology & Teacher Education, South-Carolina, United States Of America, 2 - 06 March 2009

Why Instructors are Sharing their Course Materials Experiences and Perceptions

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, South-Carolina, United States Of America, 2 - 06 March 2009

Web based Course Design Preferences of Pre service Chemistry Teachers with Learning Objects

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2009, 2 - 06 March 2009, pp.398-405

Web based course design preferences of pre service chemistry teachers with learning objects

Society for Information Technology end Teacher Education, Charlestown, Saint Kitts And Nevis, 1 - 03 March 2009

Öğretim Tasarımcısı An Electronic Performance Support System for Teachers in Instruction Design Process

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Vancouver, Canada, 25 - 27 June 2007

Random Assigned Collaborative Working In A Distance Education Course Experience And Recommendations Of Students

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2007, Canada, 25 - 29 June 2007, pp.4505-4510

Color Coding Effect on Multimedia Learning and Visual Search An eyetracking approach

The American Educational Research Association (AERA), Chicago, United States Of America, 9 - 13 April 2007

What people in Turkey think about e Learning Their awarness and preferences

International Open and Distance Learning (IODL) Syposium, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 October 2006 Sustainable Development

Modeling Technology Use in Teacher Training Programs A Case of a Faculty of Education

International Open and Distance Learning (IODL) Syposium, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 October 2006

An examination of two types of timeline linear vs staggered a mixed method approach

3rd Technology-Enhanced Learning Enlargement Workshop: Young researchers for the European future, 19 - 29 September 2007

Current Major Competencies for Instructional Design and Technology Professionals

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Orlando, United States Of America, 21 - 23 June 2006

Uzaktan Eğitimde Akıllı Sınıf Uygulamaları ODTÜ Akıllı Sınıf Örneği

8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 21 - 23 September 2005

Books & Book Chapters

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEYE YÖNELIK KAVRAMSAL BIR ÇERÇEVE ÖNERISI: BÜTÜNCÜL ANALITIK KATMAN (BAK) ÇERÇEVESI

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme Kuramları, engin kurşun,serkan yıldırım,selçuk karaman, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-20, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Açık Öğrenme ve İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslar (İHAK)

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Erkan TEKİNARSLAN,Melih Derya GÜRER, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.173-206, 2021 Sustainable Development

Dijital İçerik Geliştirme: Telif Hakları ve Lisanslama

in: Dijital Yeterlik: Dijital Çağda Dönüşüm Yolculuğu 2020, Ayça Çebi, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.363-383, 2020

Dijital Dönüşüm ve Açık Bilim

in: Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm, Karaman Selçuk, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.95-113, 2020

İnternet Becerileri ve Türleri

in: Dijital Okuryazarlık: Araçlar Metodojiler, Uygulamalar ve Öneriler, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Dr. Ahmet Kılıç, Dr. Mustafa Küçükali, Editor, Nobel, Ankara, pp.97-123, 2020

Dijital Dönüşüm ve Açık Bilim

in: Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm, Prof. Dr. Selçuk KARAMAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.95-113, 2020

Open Educational Resources in Turkey

in: Current State of Open Educational Resources in the “Belt and Road” Countries, Ronghuai HuangDejian LiuAhmed TliliYuan GaoRob Koper, Editor, Springer, Singapore, pp.213-235, 2020

Programlama Öğretiminde Değerlendirme Yaklaşımları

in: Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi, Yasemin Gülbar, Hasan Karal, Editor, Pegem Akademi, 2018

Açık Eğitim Kaynakları

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri, Kürşat Çağıltay, Yüksel Göktaş, Editor, Pegem Akademi, 2016

Görsel Hazırlama

in: Masaüstü Yayıncılık, Yıldırım Serkan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2016

Görsel Hazırlama

in: MASAÜSTÜ YAYINCILIK, Serkan Yıldırım, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Nitel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenilirlik

in: Araştırma Yöntem ve Teknikleri II, Selçuk Karaman, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Geçerlik ve Güvenirlik

in: ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I, Selçuk Karaman, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2015

Açık Eğitim Kaynakları

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Doç Dr. Yüksel Göktaş, Editor, Pegem, pp.681-695, 2013

İşletim Sistemleri

in: Temel Bilgi Teknolojileri I, Özgür YILMAZEL, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.16-48, 2013

E-posta - Kişisel Bilgi Yönetimi

in: Temel Bilgi Teknolojileri I, Özgür YILMAZEL, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.126-147, 2013

Bilgisayar Donanımı ve Hata Bulma

in: Temel Bilgi Teknolojileri II, Özgür Y;ILMAZEL, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.1-27, 2013

Cognitive Interviewing and responses to EU Kids Online survey questions.

in: Children risk and safety on the internet, , Editor, UK:The Policy Press., 2012

Lessons Learned from Cognitive Interviewing and Responses to Survey Questions in the EU Kids Online Study

in: Children Risk and Safety on the Internet, Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig, Editor, The Policy Press, Bristol, 2012

İşletim Sistemleri (Ünite 2)

in: Temel Bilgi Teknolojileri I, , Editor, Anadolu Üniversitesi, 2012

E-Posta: Kişisel İletişim Yönetimi (Ünite 6)

in: Temel Bilgi Teknolojileri I, , Editor, Anadolu Üniversitesi, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications