Prof. Emine KIYAK


Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences, Nursing, Internal Medicine Nursing


Names in Publications: Kiyak Emine, Kara Emine

Email: emine.kiyak@atauni.edu.tr
Office Phone: +90 442 231 3041 Extension: 3041
Fax Phone: +90 442 236 098
Web: https://avesis.atauni.edu.tr/emine.kiyak
Office: Hemşirelik Fakültesi/ 52
Address: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, ERZURUM

Metrics

Publication

72

Citation (WoS)

62

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

71

H-Index (Scopus)

5

Citiation (TrDizin)

12

H-Index (TrDizin)

2

Project

5

Thesis Advisory

14

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2002 - 2007

2002 - 2007

Doctorate

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D., Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

1991 - 1994

1991 - 1994

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Nursing, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Fibromiyalji Hastalarında Yönlendirilmiş Uygulamaların Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fotoğraf Anasanat Dalı

2000

2000

Postgraduate

Hemodiyaliz Hastalarının Öz-Bakım Gücünün Değerlendirilmesi

Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Intensive English Language Course

Foreign Language

Kaplan International, Bournemouth

Research Areas

Health Sciences

Nursing

Internal Medicine Nursing

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2013 - 2018

2013 - 2018

Associate Professor

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2009 - 2013

2009 - 2013

Assistant Professor

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2007 - 2009

2007 - 2009

Research Assistant PhD

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2002 - 2007

2002 - 2007

Research Assistant

Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği

1995 - 2002

1995 - 2002

Research Assistant

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Farabi Program Institutional Coordinator

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2015 - Continues

2015 - Continues

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2021 - 2022

2021 - 2022

Kriter Komisyonu Başkanlığı

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2020 - 2021

2020 - 2021

Kriter Komisyonu üyeliği

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2015 - 2021

2015 - 2021

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeliği

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2016 - 2018

2016 - 2018

Board Member

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

2017 - 2017

2017 - 2017

İntörnlük Uygulaması Dersi Koordinatörü

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

Courses

Doctorate

Doctorate

Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Kronik Hastalıkların Patofizyolojisi I

Doctorate

Doctorate

Romatoloji Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Internal Disease and Nursing Care

Undergraduate

Undergraduate

Romatoloji Hemşireliği

Doctorate

Doctorate

Bulaşıcı Hastalıkları Hemşireliği

Postgraduate

Postgraduate

Kronik Hastalıklarda Yönetim

Doctorate

Doctorate

Romatoloji Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

İç Hastalıkları Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Internal Disease and Nursing Care

Postgraduate

Postgraduate

Beslenme ve Diyet

Undergraduate

Undergraduate

İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Doctorate

Doctorate

Bulaşıcı Hastalıkları Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Romatoloji

Doctorate

Doctorate

Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği

Doctorate

Doctorate

Hastalıkların Mekanizması

Undergraduate

Undergraduate

İlkyardım

Undergraduate

Undergraduate

İlkyardım

Postgraduate

Postgraduate

Beslenme ve Diyet

Advising Theses

2013

2013

Postgraduate

Fibromiyalji hastalarında soğuk uygulamanın ağrıya etkisi

Kıyak E. (Advisor)

N.ELBAN(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2014

2014

Fibromiyaljide yün kullanımı

KIYAK E.

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi , vol.14, pp.36-37, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Fibromiyalji Tedavisinde Hemşirenin Rolü

KIYAK E., AKDEMİR N.

İç Hastalıkları Dergisi , vol.15, pp.153-158, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

HİPOTİROİDİ VE HİPERTİROİDİ HASTALARINDA CİNSEL FONKSİYONBOZUKLUKLARI

DEMİR S., KIYAK E.

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.478-480

2019

2019

D Vitamini Eksikliği Olan Bireylerin Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi.

ÖNDER M., KIYAK E.

21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.405

2019

2019

Sedef Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalanma ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

DEMİRKIRAN B. C., KIYAK E.

21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.395

2019

2019

Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastaların Yorgunluk Düzeylerinin Belirlenmesi

DAĞ A., KIYAK E.

21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.419

2018

2018

Diz osteoartriti olan hastaların uyku kalitesi ve etkileyen faktörler

KURALAY Ç., KIYAK E.

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

2018

2018

HİPOTİROİDİ VEYA HİPERTİROİDİLİ KADINHASTALARIN CİNSEL İŞLEVLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

DEMİR S., KIYAK E.

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, vol.1, pp.130-131

2017

2017

Trapez kasına yapılan soğuk uygulamanın fibromiyaljiye etkisi.

KIYAK E.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017, pp.352

2017

2017

Doğu Anadolu Bölgesindeki Bireylerin Epilepsiye Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Kıyak E., Dayapoğlu N.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.353

2016

2016

Tedaviye uyumda hemşirenin sorumlulukları nelerdir?

KIYAK E.

XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi, Turkey, 24 - 30 October 2016

2016

2016

İnflamatuar Bel Ağrısı

KIYAK E.

6. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu., Turkey, 11 March 2016

2015

2015

Yaşlıların İlaç Kullanımı Konusundaki Bilgileri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi.

KIYAK E., GÜNEŞ D.

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi., Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.414-415

2015

2015

Eklemlerin İçin Ne Yapacağız?

KIYAK E.

5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu., Turkey, 13 March 2015

2014

2014

Fibromiyalji hastalarında soğuk uygulamanın ağrıya etkisi.

KIYAK E., YILMAZ N.

XV. Ulusal Romatoloji Kongresi., Turkey, 29 October - 02 November 2014, pp.97-98

2013

2013

Sklerodermada Hemşirelik Yönetimi.

KIYAK E.

2. Ulusal Romatoloji Hemşireliği Kongresi., Turkey, 11 - 13 September 2013

2013

2013

Tirotoksikoz İnteraktif Vaka Yönetimi

KIYAK E.

35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Hipofiz Sempozyumu. 2. Ulusal Endokrin Hemşireliği Eğitim Kursu., Turkey, 15 - 19 May 2013, pp.135-138

2012

2012

The validity and reliability study of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Asthma Sleep Impact Scale in the patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

KIYAK E., AYHAN E.

11th Congress of the European Federation of Internal Medicine (EFIM) and XXXIII National Congress of the Spanish Society of Internal Medicine (SEMI), Madrid, Spain, 24 - 27 October 2012, pp.197

2012

2012

Romatolojide Ağrı Yönetimi.

KIYAK E.

1. Ulusal Romatoloji Hemşireliği Kongresi, Turkey, 14 - 13 October 2012

2012

2012

Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Sıcak ve Soğuk Uygulamanın Etkisi.

KURALAY Ç., KIYAK E.

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi., Turkey, 3 - 07 October 2012, pp.386

2011

2011

Behçet Hastalığında (Cilt Tutulumu) Deri Belirtileri ve Hemşirelik Bakımı.

KIYAK E.

12. Ulusal Romatoloji Kongresi., Turkey, 16 - 20 October 2011, pp.95-97

2011

2011

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yünün Etkisi

KIYAK E., KAYNAR H.

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.406

2011

2011

Dahiliye Polikliniğine Başvuran Bireylerin Tip 2 Diyabet Risk Durumlarının Belirlenmesi.

KIYAK E., OLGUN N., KURALAY Ç.

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.406 Sustainable Development

2011

2011

Yaşlılıkta İlaç Kullanımı

KIYAK E.

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.357-359

2010

2010

Bireylerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden Korunmaya Yönelik Bilgilerinin Değerlendirilmesi

GÜNGÖRMÜŞ Z., KIYAK E.

12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 October 2010, pp.299

2009

2009

Kronik Non-Spesifik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Yünün Etkisi

KIYAK E.

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 30 September - 04 October 2009, pp.384

2008

2008

İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Kadınların Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumları

KIYAK E., AKGÜN ŞAHİN Z.

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.338

2008

2008

Hemşirelerin İç Hastalıkları Kongresine Katılma Durumları

KIYAK E., YILMAZ KARABULUTLU E., ÇITLIK SARITAŞ S.

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.369

2008

2008

Hemşirelerin AIDS Hastalarına Karşı Tutumlarının Belirlenmesi

DAYAPOĞLU N., KIYAK E.

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.355 Sustainable Development

2008

2008

Fibromiyalji.

KIYAK E.

IX Ulusal Romatoloji Kongresi (Hemşire Kursu, Turkey, 11 - 15 October 2008

2008

2008

Meme Kanseri Şüphesi ile Tarama Merkezine Gelen Kadınların Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

KIYAK E., POLAT H., AKGÜN ŞAHİN Z.

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.365 Sustainable Development

2008

2008

Disk Hernisi Olan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumları

KIYAK E., ÇITLIK SARITAŞ S.

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.360

2008

2008

Fibromiyaljide Yeni Bir Non-Farmakolojik Yöntem

KIYAK E.

IX Ulusal Romatoloji Kongresi, Turkey, 11 - 15 October 2008, pp.191-192

2007

2007

Fibromiyalji Hastalarında Yün Kullanımının Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi.

KIYAK E., AKDEMİR N., BOSTANOĞLU H.

4. Uluslar Arası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 September 2007, pp.180

Books & Book Chapters

2017

2017

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Bakım

KIYAK E.

in: Yaşlılarda Görülebilecek Sorunlar Ve Bakım Hizmetleri, Güler Balcı ALPASLAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2017

2017

2017

Düşmeler ve Bakım.

KIYAK E.

in: Yaşlılarda Görülebilecek Sorunlar Ve Bakım Hizmetleri, Güler Balcı Alpaslan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2017

2016

2016

Yaşlılık ve günlük yaşam aktiviteleri (GYA)

TEL AYDIN H., KIYAK E., TOSUN N., ÜNSAL AVDAL E.

in: Yaşlılık Disiplinlerarası Yaklaşım Sorunlar Çözümler 2, Velittin Kalınkaya, Editor, Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Ankara., pp.235-262, 2016

Supported Projects

2013 - 2014

2013 - 2014

ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA YALNIZLIK, SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions

KIYAK E. (Executive)

2010 - 2011

2010 - 2011

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA YÜNÜN ETKİSİ.

Project Supported by Higher Education Institutions

KIYAK E. (Executive)

Scientific Refereeing

August 2020

August 2020

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Awards

February 2021

February 2021

COVİD-19 pandemisi dönemi makale teşvik ödülüSustainable Development

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü

December 2017

December 2017

An evaluation of knowledge and attitudes toward epilepsy in Eastern Turkey

TübitakCongress and Symposium Activities

25 November 2021 - 27 November 2021

25 November 2021 - 27 November 2021

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi

Working Group

Erzurum-Turkey

11 November 2021 - 12 November 2021

11 November 2021 - 12 November 2021

Palandöken Uluslararası Yara Bakım Kongresi

Session Moderator

Erzurum-Turkey

09 October 2019 - 13 October 2019

09 October 2019 - 13 October 2019

21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Session Moderator

Antalya-Turkey

20 June 2019 - 22 June 2019

20 June 2019 - 22 June 2019

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi

Session Moderator

Erzurum-Turkey

24 October 2016 - 30 October 2016

24 October 2016 - 30 October 2016

XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi

Panelists

Antalya-Turkey

12 October 2016 - 16 October 2016

12 October 2016 - 16 October 2016

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Session Moderator

Antalya-Turkey

11 March 2016 - 12 March 2016

11 March 2016 - 12 March 2016

6. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu.

Invited Speaker

Samsun-Turkey

01 March 2015 - 01 March 2015

01 March 2015 - 01 March 2015

5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu

Invited Speaker

Kayseri-Turkey

29 October 2014 - 02 November 2014

29 October 2014 - 02 November 2014

XV. Ulusal Romatoloji Kongresi

Session Moderator

Antalya-Turkey

11 September 2013 - 13 September 2013

11 September 2013 - 13 September 2013

2. Ulusal Romatoloji Hemşireliği Kongresi.

Panelists

İzmir-Turkey

18 May 2013 - 19 May 2013

18 May 2013 - 19 May 2013

35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi &Hipofiz Sempozyumu

Panelists

Antalya-Turkey

14 October 2012 - 16 October 2012

14 October 2012 - 16 October 2012

1. Ulusal Romatoloji Hemşireliği Kongresi

Panelists

Antalya-Turkey

16 October 2011 - 20 October 2011

16 October 2011 - 20 October 2011

12. Ulusal Romatoloji Kongresi

Panelists

Antalya-Turkey

05 October 2011 - 09 October 2011

05 October 2011 - 09 October 2011

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Panelists

Antalya-Turkey

13 October 2010 - 17 October 2010

13 October 2010 - 17 October 2010

11. Ulusal Romatoloji Kongresi

Session Moderator

Antalya-Turkey

30 September 2009 - 03 October 2009

30 September 2009 - 03 October 2009

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.

Session Moderator

Antalya-Turkey

11 October 2008 - 15 October 2008

11 October 2008 - 15 October 2008

IX Ulusal Romatoloji Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 67

h-index (WOS): 5

Jury Memberships

June-2023

June 2023

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

November-2022

November 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

November-2022

November 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi