Education Information

Education Information

 • 1995 - 1999 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Çapraz Akış Mikrofiltrasyon Sistemli Püskürtme Çevrimli (Jet Loop) Reaktörlerde Biyolojik Arıtım

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1995 Postgraduate

  Çapraz Akış Ultrafiltrasyon Tekniği ile İçme Sularından Nitrit ve Nitrat Uzaklaştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı