Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

  • 2010 - 2012 Araştırma Görevlisi

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı