Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Recreation Management in Winter Tourism Hotels

Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, vol.3, no.1, pp.12-17, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Perceived Motivational ClimateLevelsof Curling Athletes

Ambient Science, vol.7, no.1, pp.314-317, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.89-102, 2019 (Other Refereed National Journals)

THE EFFECT OF PARENT’xxS ATTITUDES ON THE LEADERSHIPBEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF SPORT SCIENCES

Journal of Physical Education Health - Social Perspective, vol.8, pp.5-14, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

PARADOX OF DECIDING IN PARTICIPATING TO LEISUREACTIVITIES: THEORETICAL APPROACH

Science of Physical Culture, vol.31, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN INVESTIGATIONOF THE EFFECT ON LONELINESS AND OPTIMISM LEVELS OF STUDENTS AT FACULTY OF SPORT SCIENCES

journal of Physical Education and Health social perpective, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ev Hanımlarının Can Sıkıntısı İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Aktif RekreasyonEtkinliklerine Katılımla İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)

Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, vol.4, no.2, pp.495-499, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANİMATÖRLERİN YORGUNLUK HİSLERİNİN MESLEKİ TUTUMLARINI ETKİLEME BİÇİMLERİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.20, no.2, pp.7-16, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Basic Psychological Needs on Psychological Skills of Athletes

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, no.10, pp.356-366, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

BOŞ ZAMAN STRES İLE BAŞA ÇIKMA İNANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.18, pp.9-16, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YETİŞKİN EĞLENCE EĞİLİMİ ÖZELLİĞİ ÖLÇEĞİ KISA FORMU TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

16th International Sport Science Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.1585-1591

REKREASYON ETKİNLİKLERİNE KATILIMDA KARAR VERME PARADOKSU:TEORİK YAKLAŞIM

INTERNATİONAL 2TH ACADEMİC SPORT RESEARCH CONGRESS, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.4, pp.329-331

Animatörlerin Yorgunluk Hislerinin Mesleki Tutumlarını Etkileme Biçimleri

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 - 13 May 2018

Boş Zaman (Rekreasyonel) Akiviteleriyle Stresin Üstesinden Gelme

15th International Sport Science Congress, 15 - 18 November 2017

Books & Book Chapters

Takım ve Rekabet Sporlarında Taktiksel Yaratıcılık Yaklaşımına Dair Deneysel Kanıtlar

in: Sporda Taktiksel Yaratıcılık Öğretimi, Murat Tekin, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.48-75, 2021

Hareket Oyunları Çocukların Düşünmesine ve Öğrenmesine Nasıl Yardımcı Olur?

in: Fiziksel Aktivite Oyunları ile Çocukların Bilişsel Düzeylerinin Geliştirilmesi, Murat Tekin, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.31-44, 2021

LEISURE (RECREATIONAL) ACTIVITIES IN COPING WITH STRESS

in: Current Issues in Sport Science, Erciş Sertaç, Editor, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle, pp.79-86, 2021

Oyun ve Boş Zaman

in: Rekreasyon ve Animasyon, Erciş Sertaç, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayın Evi, Erzurum, pp.37-54, 2021

Toplum Ve Boş Zaman

in: Rekreasyon Ve Animasyon, Erciş Sertaç, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayın Evi, Erzurum, pp.20-37, 2021