Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.89-102, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF PARENT’xxS ATTITUDES ON THE LEADERSHIPBEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF SPORT SCIENCES

Journal of Physical Education Health - Social Perspective, cilt.8, ss.5-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PARADOX OF DECIDING IN PARTICIPATING TO LEISUREACTIVITIES: THEORETICAL APPROACH

Science of Physical Culture, cilt.31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT ON LEADERSHIP BEHAVIORS OF PARENTS ’xxATTITUDES OF STUDENTS AT FACULTY OF SPORT SCIENCES

Journal of Physical Education HealthSocial Perspective, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN INVESTIGATION OF THE EFFECT ON LONELINESS AND OPTIMISM LEVELS OF STUDENTS AT FACULTY OF SPORT SCIENCES

Journal of Physical Education HealthSocial Perspective, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN INVESTIGATIONOF THE EFFECT ON LONELINESS AND OPTIMISM LEVELS OF STUDENTS AT FACULTY OF SPORT SCIENCES

journal of Physical Education and Health social perpective, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANİMATÖRLERİN YORGUNLUK HİSLERİNİN MESLEKİ TUTUMLARINI ETKİLEME BİÇİMLERİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.7-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANİMATÖRLERİN YORGUNLUK HİSLERİNİN MESLEKİ TUTUMLARINI ETKİLEME BİÇİMLERİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.7-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Basic Psychological Needs on Psychological Skills of Athletes

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, ss.356-366, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BOŞ ZAMAN STRES İLE BAŞA ÇIKMA İNANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.18, ss.9-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YETİŞKİN EĞLENCE EĞİLİMİ ÖZELLİĞİ ÖLÇEĞİ KISA FORMU TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

16th International Sport Science Congress, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2018, ss.1585-1591

REKREASYON ETKİNLİKLERİNE KATILIMDA KARAR VERME PARADOKSU:TEORİK YAKLAŞIM

INTERNATİONAL 2TH ACADEMİC SPORT RESEARCH CONGRESS, Batumi, Gürcistan, 19 - 21 September 2018, cilt.4, ss.329-331

REKREASYON ETKİNLİKLERİNE KATILIMDA KARAR VERME PARADOKSU:TEORİK YAKLAŞIM

International 2nd Academic Sports Research Congress, Batumi, Gürcistan, 19 - 21 September 2018, cilt.4, ss.329-331

Boş Zaman (Rekreasyonel) Akiviteleriyle Stresin Üstesinden Gelme

15th International Sport Science Congress, 15 - 18 November 2017