Arş.Gör.

Fatih UÇAN


Sosyal Bilimler Enstitüsü

-

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Kamu personel hareketliliğinin kişi- örgüt uyumu, örgütsel bağlılık ve iş tatmini bağlamında incelenmesi: Erzurum ili örneği

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak“Bayburtopia”

Nişancı Ş. , Uçan F.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.21, ss.21-36, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Evaluation of Vocational High Schools Status Analysis through Student Perception Evidence from Turkey

Avci S. B. , Uçan F. , Budak Ö. S.

International Journal of Business and Social Research, cilt.6, ss.58-63, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültelerinin Durum Analizlerinin Öğrenci Algısı İle Değerlendirilmesi

Avci S. B. , Uçan F. , Budak Ö. S. , Farhoud F.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.291-310, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

POLİTİK BECERİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİNDE PROAKTİF KİŞİLİĞİN ARACI ROLÜ

Açar O., Uçan F. , Avci S. B.

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 December 2019, ss.674-686

2019

2019

ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN ÜTOPYA ANLAYIŞI

Uçan F.

11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 30 October 2019, ss.20-21

2018

2018

AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞTIKLARI ORTAMA İLİŞKİN POLİTİK DAVRANIŞ ALGISI: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

UÇAN F. , AVCİ S. B.

I. INTERNATIONAL POLITICS AND SOCIAL SCIENCE SYMPOSIUM, Ardahan, Türkiye, 10 - 12 October 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Siyaset Bilimi

UÇAN F.

Siyasal Sistemin Yönetsel Aygıtı: Bürokrasi, Nişancı Şükrü, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Editör