Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

 • 2002 - 2007 Postgraduate

  Ataturk University, Ziraat/Fen Bilimleri/Bitki Koruma, Bitki Koruma/Fitopatoloji, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Ataturk University, Ziraat/Fen Bilimleri/Bitki Koruma, Bitki Koruma/Fitopatoloji, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  ARTVİN ERZİNCAN ERZURUM IĞDIR İLLERİNDE BAZI MEYVE VE SEBZELERDE YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜĞE SEBEP OLAN BAKTERİLERİN İZOLASYONU KLASİK VE MOLEKÜLER YÖNTEMLER İLE KARAKTERİZASYONU

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma/Fitopatoloji

 • 2007 Postgraduate

  SERA VE TARLA ZARARLILARINA KARŞI ETKİLİ BİYOAJAN BAKTERİ STRAİNLERİNİN İZOLASYONU VE TANISI

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma/Fitopatoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English