Education Information

Doctorate, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, Biyoloji, Turkey 2007 - 2015
Postgraduate, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey 2004 - 2007
Undergraduate, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Turkey 1998 - 2003

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Research Areas

Life Sciences, Molecular Biology and Genetics, Plant Molecular Genetics, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Research Assistant PhD, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2018
Research Assistant, Middle East Technical University, 2004 - 2015

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

YILMAZ M., AYSİN F., ŞİMŞEK ÖZEK N., YILMAZ A., Project Supported by Higher Education Institutions, Vankomisin ile Modifiye Edilmiş Altın Nanodesenlenmiş Yüzeyler ile Gram Pozitif Bakterilerin Ayrıştırılması Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi SERS Yaklaşımı ve Sandviç Modeli ile Gram Pozitif Bakterilerin Tanısı, 2021 - Continues
YILMAZ A., YILMAZ M., AYSİN F., Project Supported by Higher Education Institutions, Uyarılma Dalga Boyu Bağımlı Karbon Kuantum Noktalarının Üretimi ile Sağlıklı ve Kanser Akciğer Hücre Hatlarında Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi ve Floresans Görüntülenmesi, 2021 - Continues
AYSİN F., KOVACI H., ŞİMŞEK ÖZEK N., YILMAZ A., ANAKÖK Ö. F. , YILDIRIM V., Project Supported by Higher Education Institutions, Sitotoksisite Çalışmaları Kapsamında DAYTAM Hücre Kültürü Laboratuvarı ile Taramalı Elektron Mikroskop SEM Altyapısının Güçlendirilmesi, 2020 - Continues
GÜVENALP Z., DURSUNOĞLU B., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., Project Supported by Higher Education Institutions, Astragalus cylindraceus DC. Bitkisinin Fitokimyasal Yönden Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Ekstre ve Saf Maddelerin Meme Kanseri ve Sağlıklı Meme Epitel Hücre Modelinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Belirlenmesi, 2019 - Continues
ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIRIM V., YILMAZ A., ANAKÖK Ö. F. , Project Supported by Higher Education Institutions, İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) Kapsamında Yapılacak Olan Biyouyumluluk ve Farmasötik Analizler İçin DAYTAM Altyapısının Geliştirilmesi, 2020 - 2021
ŞENER M. T. , YILDIZ S., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., AKSAKAL Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, İsoproterenol ile Oluşturulmuş Miyokart Enfarktüsü Sıçan Modelinde Spektroskopik Biyokimyasal ve Genetik Yöntemlerle Erken Ölümlerin Postmortem Tespiti, 2019 - 2021
Kavakcıoglu Yardımcı B., Koç K., Aysin F., TUBITAK Project, Esmolol, ICI 118,551, Nadolol Beta Blokerlerinin ve Metotreksat Kombinlerinin Kanserli ve Sağlıklı Akciğer Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması, 2019 - 2020
KOÇ K., GEYİKOĞLU F., YILDIRIM S., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., KAVAKCIOĞLU YARDIMCI B., ÇAKMAK Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Sıçan Böbreğinde İskemiReperfüzyon Hasarı Üzerine Propolis ve Bor Bileşiklerinin Etkileri, 2018 - 2020
ŞİŞECİOĞLU M., DERVİŞOĞLU G., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., Project Supported by Higher Education Institutions, SHSY5Y Nöronal Hücre Hattında Kuersetin ve Sodyum Selenat Kombinasyonu İçeren Çok Hedefli İlacın Hidrojen Peroksit Kaynaklı Nörodejenerasyona Karşı Sinerjistik Nöroprotektif Etkilerinin Araştırılması, 2019 - 2019
GEYİKOĞLU F., KOÇ K., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., Project Supported by Higher Education Institutions, Inula graveolens Bitkisinin K562 Hücre Hattı Üzerinde Antioksidan ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi, 2018 - 2018
AKSAKAL Ö., ESRİNGÜ A., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILMAZ A., Project Supported by Higher Education Institutions, UV-B RADYASYONUNA MARUZ BIRAKILAN MARUL (LACTUCA SATİVA L.) BİTKİSİNDE HUMİK ASİDİN KORUYUCU ROLÜ, 2016 - 2017

Citations

Total Citations (WOS):50
h-index (WOS):5