Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, Biyoloji, Türkiye 2007 - 2015
Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye 2004 - 2007
Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Türkiye 1998 - 2003

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Bitki Moleküler Genetiği, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2018
Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2004 - 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

YILMAZ M., AYSİN F., ŞİMŞEK ÖZEK N., YILMAZ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Vankomisin ile Modifiye Edilmiş Altın Nanodesenlenmiş Yüzeyler ile Gram Pozitif Bakterilerin Ayrıştırılması Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi SERS Yaklaşımı ve Sandviç Modeli ile Gram Pozitif Bakterilerin Tanısı, 2021 - Devam Ediyor
YILMAZ A., YILMAZ M., AYSİN F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uyarılma Dalga Boyu Bağımlı Karbon Kuantum Noktalarının Üretimi ile Sağlıklı ve Kanser Akciğer Hücre Hatlarında Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi ve Floresans Görüntülenmesi, 2021 - Devam Ediyor
AYSİN F., KOVACI H., ŞİMŞEK ÖZEK N., YILMAZ A., ANAKÖK Ö. F. , YILDIRIM V., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sitotoksisite Çalışmaları Kapsamında DAYTAM Hücre Kültürü Laboratuvarı ile Taramalı Elektron Mikroskop SEM Altyapısının Güçlendirilmesi, 2020 - Devam Ediyor
GÜVENALP Z., DURSUNOĞLU B., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Astragalus cylindraceus DC. Bitkisinin Fitokimyasal Yönden Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Ekstre ve Saf Maddelerin Meme Kanseri ve Sağlıklı Meme Epitel Hücre Modelinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Belirlenmesi, 2019 - Devam Ediyor
ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIRIM V., YILMAZ A., ANAKÖK Ö. F. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) Kapsamında Yapılacak Olan Biyouyumluluk ve Farmasötik Analizler İçin DAYTAM Altyapısının Geliştirilmesi, 2020 - 2021
ŞENER M. T. , YILDIZ S., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., AKSAKAL Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İsoproterenol ile Oluşturulmuş Miyokart Enfarktüsü Sıçan Modelinde Spektroskopik Biyokimyasal ve Genetik Yöntemlerle Erken Ölümlerin Postmortem Tespiti, 2019 - 2021
Kavakcıoglu Yardımcı B., Koç K., Aysin F., TÜBİTAK Projesi, Esmolol, ICI 118,551, Nadolol Beta Blokerlerinin ve Metotreksat Kombinlerinin Kanserli ve Sağlıklı Akciğer Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması, 2019 - 2020
KOÇ K., GEYİKOĞLU F., YILDIRIM S., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., KAVAKCIOĞLU YARDIMCI B., ÇAKMAK Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sıçan Böbreğinde İskemiReperfüzyon Hasarı Üzerine Propolis ve Bor Bileşiklerinin Etkileri, 2018 - 2020
ŞİŞECİOĞLU M., DERVİŞOĞLU G., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SHSY5Y Nöronal Hücre Hattında Kuersetin ve Sodyum Selenat Kombinasyonu İçeren Çok Hedefli İlacın Hidrojen Peroksit Kaynaklı Nörodejenerasyona Karşı Sinerjistik Nöroprotektif Etkilerinin Araştırılması, 2019 - 2019
GEYİKOĞLU F., KOÇ K., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Inula graveolens Bitkisinin K562 Hücre Hattı Üzerinde Antioksidan ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi, 2018 - 2018
AKSAKAL Ö., ESRİNGÜ A., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILMAZ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, UV-B RADYASYONUNA MARUZ BIRAKILAN MARUL (LACTUCA SATİVA L.) BİTKİSİNDE HUMİK ASİDİN KORUYUCU ROLÜ, 2016 - 2017

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):50
h-indeksi (WOS):5