Arş.Gör.

Fetullah UYUMAZ


Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Türkiye

2016 - 2019

2016 - 2019

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Türkiye

2012 - 2015

2012 - 2015

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

SEDAT GİRGİN’İN RESİMLEDİĞİ KİTAPLARDAN ÖRNEKLERLE ÇOCUK EDEBİYATINDA RESİM-METİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ve Sosyal Bilimler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

TUNCER CÜCENOĞLU’NUN ÇIKMAZ SOKAK ADLI OYUNUNUN İNCELENMESİ

UYUMAZ F.

2. Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.727-738

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Hint Edebiyatı

TURAN L. , UYUMAZ F.

Dünya Edebiyatı Araştırmaları, Sevim O. Söylemez Y., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.345-363, 2019

2018

2018

Bellek ve Özellikleri

TURAN L. , UYUMAZ F.

Okuma Eğitimi, Oğuzhan Sevim Yusuf Söylemez, Editör, Nobel Akademi, Ankara, ss.25-40, 2018

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Haziran 2019

Haziran 2019

2. Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Uyumaz F.
Erzurum, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

II. Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni

Çalışma Grubu

Erzurum-Türkiye