Education Information

Doctorate, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey 1995 - 1999
Postgraduate, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey 1989 - 1993
Undergraduate, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey 1985 - 1989

Dissertations

Postgraduate, IMPACTS OF UMBELLIFERONE AGAINST RADIATION-INDUCED KIDNEY DAMAGE IN RATS, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021
Postgraduate, OVARYUM İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINA KARŞI BOR BİLEŞİĞİ VE ARI ÜRÜNÜN KOMBİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020
Postgraduate, SIÇAN BÖBREĞİNDE İSKEMİ/ REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE BORİK ASİTİN ETKİLERİ, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020
Postgraduate, EFFECTS OF PROPOLISM ON ISCHEMIA / REPERFUSION INJURY IN RAT OVARIUM, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020
Postgraduate, Akut pankreatit oluşturan sıçanlarda karvakrol'ün akciğer üzerine etkisi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2014
Doctorate, Tip 1 diyabet oluşturulan sıçanlarda liken ekstraktlarının karaciğer üzerine etkileri, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2012
Doctorate, Poliklorlu bifenil bileşiklerinin Danio rerio'nun (zebra balığı) gelişimi üzerine etkileri, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2007

Research Areas

Life Sciences, Animal Biology, Animal Physiology, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2011 - Continues
Associate Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2006 - 2011
Assistant Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 1996 - 2006
Research Assistant, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 1989 - 1996

Academic and Administrative Experience

Head of Department, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - Continues

Courses

Sitoloji, Undergraduate, 2020 - 2021
Histoloji, Undergraduate, 2020 - 2021
Histoloji Lab., Undergraduate, 2020 - 2021
Hayvan Fizyol Lab., Undergraduate, 2019 - 2020
Hayvan Fizyolojisi, Undergraduate, 2019 - 2020
HİSTOKİMYASAL YÖNTEMLER, Postgraduate, 2020 - 2021
İnsan Anatomisi ve Morfolojisi, Undergraduate, 2020 - 2021
Karşılaştırmalı Fizyoloji, Doctorate, 2019 - 2020
Hücre Fİzyolojisi, Postgraduate, 2019 - 2020
Hayvan Fizyolojisi, Undergraduate, 2019 - 2020
OMURGASIZ HAYVANLARIN ONTOGENEZİ, Doctorate, 2020 - 2021

Advising Theses

Geyikoğlu F., Sıçan böbreğinde iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine borik asitin etkileri, Postgraduate, Ö.ÇAKMAK(Student), 2020
Geyikoğlu F., Ovaryum iskemi-reperfüzyon hasarına karşı bor bileşiği ve arı ürünün kombine etkilerinin değerlendirilmesi, Postgraduate, S.AHMED(Student), 2020
Geyikoğlu F., Sıçan ovaryumunda iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine propolisin etkileri, Postgraduate, H.AKINCIGİL(Student), 2020
Geyikoğlu F., Sıçanlarda kemoterapik ilaçla teşvik edilmiş böbrek hasarlarına karşı oleuropein'in etkileri, Postgraduate, M.EMİR(Student), 2018
Geyikoğlu F., The effects of thymol and oleuropein against indomethacin-induced gastric ulcer in rats, Postgraduate, S.UÇAR(Student), 2018
Geyikoğlu F., Sıçanlarda kemoterapi ilacı ile teşvik edilmiş akciğer hasarlarına karşı zeytin yaprağındaki fenolik bileşiğin etkileri, Postgraduate, H.ÖNALAN(Student), 2018
Geyikoğlu F., İlaçla teşvik edilmiş gastrik ülser modelinde timol'ün hepatoprotektif rolü, Postgraduate, E.GÜLCAN(Student), 2018
Geyikoğlu F., Deneysel beyin tümörü modelinde Inula helenium ekstrelerinin antikanser aktivitelerinin incelenmesi, Doctorate, K.KOÇ(Student), 2017

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Kavakcıoğlu Yardımcı B., Geyikoğlu F., Aysin F., Koç K., TUBITAK Project, Esmolol ıcı 118,551, Nadolol B blokerlerinin ve Metotraksat kombinlerinin kanserli ve sağlıklı akciğer hücre hatları üzerindeki sitotoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması, 2019 - 2020
KOÇ K., GEYİKOĞLU F., YILDIRIM S., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., KAVAKCIOĞLU YARDIMCI B., ÇAKMAK Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Sıçan Böbreğinde İskemiReperfüzyon Hasarı Üzerine Propolis ve Bor Bileşiklerinin Etkileri, 2018 - 2020
Yıldırım S., Geyikoğlu F., Project Supported by Higher Education Institutions, İskemi reperfüzyon oluşturulan sıçanlarda farklı yağ asitlerinin hemogram oksidatif stres biyokimyasal parametreler ve histopatolojik veriler üzerine koruyucu etkisinin incelenmesi, 2019 - 2019
Yıldırım S., Geyikoğlu F., Project Supported by Higher Education Institutions, Deneysel Diyabet Modelinde Solanum nigrum Bitki Ekstresinin Karaciğer, Böbrek ve Pankreas Üzerine Etkisinin İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi, 2018 - 2019
YILDIZ DENİZ G., ÇERİĞ S., GEZER A., KOÇ K., HACIMÜFTÜOĞLU A., GEYİKOĞLU F., YİGİT N., ÇOLAK S., Project Supported by Higher Education Institutions, Alzheimer hastalığının tedavisinde Asetilkolinesteraz AChE inhibitörleri üzerine çeşitli bitki ekstrelerinin terapötik etkileri, 2017 - 2019
GEYİKOĞLU F., KOÇ K., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., Project Supported by Higher Education Institutions, Inula graveolens Bitkisinin K562 Hücre Hattı Üzerinde Antioksidan ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi, 2018 - 2018
YILDIZ DENİZ G., GEYİKOĞLU F., YİGİT N., KOÇ K., GEZER A., Project Supported by Higher Education Institutions, Sisplatin İle İndüklenmiş Sıçan Böbrek Testis ve Karaciğer Hasarı Üzerine Vitex agnus ve Ceratonia silique Bitkilerinin Ekstre ve Etken Maddelerinin Kıyaslamalı Etkileri Biyokimyasal Immünohistokimyasal Moleküler ve Histopatolojik Değerlendirmeler, 2018 - 2018
GEYİKOĞLU F., ŞİŞMAN T., ÇERİĞ S., ÇOLAK S., BAKIR M., BAKIR T. Ö. , TÜRKEZ H., KOÇ K., EKİNCİ N., HOSSEINIGOUZDAGANI M., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, Sıçan Ovaryumunda İskemiReperfüzyon Hasarı üzerine Propolis ve Borik asitin Etkileri Biyokimyasal İmmünohistokimyasal Moleküler ve Histopatolojik Değerlendirmeler, 2017 - 2018
GEYİKOĞLU F., TÜRKEZ H., KOÇ K., YILDIZ DENİZ G., ÇERİĞ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Deneysel Lösemi ve Beyin Tümörü Modelinde Inula helenium Ekstrelerinin Linn Antikanser Aktivitelerinin incelenmesi, 2017 - 2017
GEYİKOĞLU F., EROL H. S. , ÇOLAK S., ŞİŞMAN T., KOÇ K., Project Supported by Higher Education Institutions, SIÇANLARDA İNDOMETAZİN İLE TEŞVİK EDİLMİŞ GASTRİK ÜLSERE KARŞI TİMOL VE OLEUROPEİN'İN ETKİLERİ, 2015 - 2017
Geyikoğlu F., Şişman T., Project Supported by Higher Education Institutions, Effects of phenolic compounds on liver and other tissues of rats after chemotherapeutic drug exposure, 2015 - 2016
GEYİKOĞLU F., Project Supported by Higher Education Institutions, KEMOTERAPİK İLAÇ MARUZİYETİNDEN SONRA SIÇANLARIN KARACİĞER VE DİĞER DOKULARI ÜZERİNE FENOLİK BİLEŞİKLERİN ETKİLERİ, 2015 - 2016
GEYİKOĞLU F., Project Supported by Higher Education Institutions, KİTOSAN'IN İN-VİTRO( PERİFERİK KAN KÜLTÜRÜ) KOŞULLARDA GENOTOKSİK, SİTOTOKSİK VE ANTİOKSİDAN POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2015
GEYİKOĞLU F., Project Supported by Higher Education Institutions, AKUT PANKREATİT MODELİNDE KARVAKROL VE TİMOLUNPANKREAS, KARACİĞER,BÖBREK VE KAN DOKULARIN ÜZERİNDEKİ FİZYOLOJİK PATOLOJİK ETKİLERİ HEMATOLOJİK BİYOKİMYASAL HİSTOLOJİK GENETİK VE İMMUNO HİSTOKİMYASAL METOTLARLA ARAŞTIRILMASI., 2012 - 2014
Geyikoğlu F., Şişman T., Çolak S., Türkez H., Bakır T. Ö. , Project Supported by Other Official Institutions, Investigation of Physiological Pathological Effects of Carvacrol and Thymol on Pancreas, Liver, Kidney and Blood Tissues in Acute Pancreatitis Model by Hematological Biochemical Histological Genetic and Immunohistchemical Methods, 2012 - 2013
GEYİKOĞLU F., Project Supported by Higher Education Institutions, N2A NÖROBLASTOMA HÜCRE KÜLTÜRLERİ ÜZERİNDE WİNTERGREEN ÖZÜNÜN ANTİ-TÜMOREJENİK AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRLMASI., 2011 - 2012
GEYİKOĞLU F., Project Supported by Higher Education Institutions, TİP 1 DİYABETLİ RATLARIN LİKEN DİYETİNE GENETİK HEMATOLOJİK PATOLOJİK BİYOKİMYASAL CEVAPLARININ ARAŞTIRLMASI VE HİSTOLOJİ LABARATUARI ALT YAPI OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ., 2010 - 2012
Türkez H., Şişman T., Geyikoğlu F., Project Supported by Other Official Institutions, Cytogenetic Effects of Some Boron Compounds Against Genetic Poisoning Caused by Aflatoxin B1 in Human Blood, 2008 - 2009
Geyikoğlu F., Şişman T., Project Supported by Other Official Institutions, Effects of PCB (Polychlorinated Biphenyl) Compounds on Zebrafish (Danio rerio) Development , 2006 - 2007

Activities in Scientific Journals

Turkish Journal Of Zoology, First Editor, 2019 - 2020

Scientific Refereeing

May 2019

Citations

Total Citations (WOS):1142
h-index (WOS):20