Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 1995 - 1999
Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 1989 - 1993
Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 1985 - 1989

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, SIÇANLARDA RADYASYONUN NEDEN OLDUĞU BÖBREK HASARINA KARŞI UMBELLİFERONENİN ETKİLERİ, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021
Yüksek Lisans, OVARYUM İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINA KARŞI BOR BİLEŞİĞİ VE ARI ÜRÜNÜN KOMBİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020
Yüksek Lisans, SIÇAN BÖBREĞİNDE İSKEMİ/ REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE BORİK ASİTİN ETKİLERİ, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020
Yüksek Lisans, SIÇAN OVARYUMUNDA İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE PROPOLİSİN ETKİLERİ, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020
Yüksek Lisans, Akut pankreatit oluşturan sıçanlarda karvakrol'ün akciğer üzerine etkisi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2014
Doktora, Tip 1 diyabet oluşturulan sıçanlarda liken ekstraktlarının karaciğer üzerine etkileri, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2012
Doktora, Poliklorlu bifenil bileşiklerinin Danio rerio'nun (zebra balığı) gelişimi üzerine etkileri, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2007

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Hayvan Biyolojisi, Hayvan Fizyolojisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2006 - 2011
Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 1996 - 2006
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 1989 - 1996

Akademik İdari Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Sitoloji, Lisans, 2020 - 2021
Histoloji, Lisans, 2020 - 2021
Histoloji Lab., Lisans, 2020 - 2021
Hayvan Fizyol Lab., Lisans, 2019 - 2020
Hayvan Fizyolojisi, Lisans, 2019 - 2020
HİSTOKİMYASAL YÖNTEMLER, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
İnsan Anatomisi ve Morfolojisi, Lisans, 2020 - 2021
Karşılaştırmalı Fizyoloji, Doktora, 2019 - 2020
Hücre Fİzyolojisi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Hayvan Fizyolojisi, Lisans, 2019 - 2020
OMURGASIZ HAYVANLARIN ONTOGENEZİ, Doktora, 2020 - 2021

Yönetilen Tezler

Geyikoğlu F., Sıçan böbreğinde iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine borik asitin etkileri, Yüksek Lisans, Ö.ÇAKMAK(Öğrenci), 2020
Geyikoğlu F., Ovaryum iskemi-reperfüzyon hasarına karşı bor bileşiği ve arı ürünün kombine etkilerinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, S.AHMED(Öğrenci), 2020
Geyikoğlu F., Sıçan ovaryumunda iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine propolisin etkileri, Yüksek Lisans, H.AKINCIGİL(Öğrenci), 2020
Geyikoğlu F., Sıçanlarda kemoterapik ilaçla teşvik edilmiş böbrek hasarlarına karşı oleuropein'in etkileri, Yüksek Lisans, M.EMİR(Öğrenci), 2018
Geyikoğlu F., The effects of thymol and oleuropein against indomethacin-induced gastric ulcer in rats, Yüksek Lisans, S.UÇAR(Öğrenci), 2018
Geyikoğlu F., Sıçanlarda kemoterapi ilacı ile teşvik edilmiş akciğer hasarlarına karşı zeytin yaprağındaki fenolik bileşiğin etkileri, Yüksek Lisans, H.ÖNALAN(Öğrenci), 2018
Geyikoğlu F., İlaçla teşvik edilmiş gastrik ülser modelinde timol'ün hepatoprotektif rolü, Yüksek Lisans, E.GÜLCAN(Öğrenci), 2018
Geyikoğlu F., Deneysel beyin tümörü modelinde Inula helenium ekstrelerinin antikanser aktivitelerinin incelenmesi, Doktora, K.KOÇ(Öğrenci), 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Kavakcıoğlu Yardımcı B., Geyikoğlu F., Aysin F., Koç K., TÜBİTAK Projesi, Esmolol ıcı 118,551, Nadolol B blokerlerinin ve Metotraksat kombinlerinin kanserli ve sağlıklı akciğer hücre hatları üzerindeki sitotoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması, 2019 - 2020
KOÇ K., GEYİKOĞLU F., YILDIRIM S., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., KAVAKCIOĞLU YARDIMCI B., ÇAKMAK Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sıçan Böbreğinde İskemiReperfüzyon Hasarı Üzerine Propolis ve Bor Bileşiklerinin Etkileri, 2018 - 2020
Yıldırım S., Geyikoğlu F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İskemi reperfüzyon oluşturulan sıçanlarda farklı yağ asitlerinin hemogram oksidatif stres biyokimyasal parametreler ve histopatolojik veriler üzerine koruyucu etkisinin incelenmesi, 2019 - 2019
Yıldırım S., Geyikoğlu F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Deneysel Diyabet Modelinde Solanum nigrum Bitki Ekstresinin Karaciğer, Böbrek ve Pankreas Üzerine Etkisinin İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi, 2018 - 2019
YILDIZ DENİZ G., ÇERİĞ S., GEZER A., KOÇ K., HACIMÜFTÜOĞLU A., GEYİKOĞLU F., YİGİT N., ÇOLAK S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Alzheimer hastalığının tedavisinde Asetilkolinesteraz AChE inhibitörleri üzerine çeşitli bitki ekstrelerinin terapötik etkileri, 2017 - 2019
GEYİKOĞLU F., KOÇ K., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Inula graveolens Bitkisinin K562 Hücre Hattı Üzerinde Antioksidan ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi, 2018 - 2018
YILDIZ DENİZ G., GEYİKOĞLU F., YİGİT N., KOÇ K., GEZER A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sisplatin İle İndüklenmiş Sıçan Böbrek Testis ve Karaciğer Hasarı Üzerine Vitex agnus ve Ceratonia silique Bitkilerinin Ekstre ve Etken Maddelerinin Kıyaslamalı Etkileri Biyokimyasal Immünohistokimyasal Moleküler ve Histopatolojik Değerlendirmeler, 2018 - 2018
GEYİKOĞLU F., ŞİŞMAN T., ÇERİĞ S., ÇOLAK S., BAKIR M., BAKIR T. Ö. , TÜRKEZ H., KOÇ K., EKİNCİ N., HOSSEINIGOUZDAGANI M., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sıçan Ovaryumunda İskemiReperfüzyon Hasarı üzerine Propolis ve Borik asitin Etkileri Biyokimyasal İmmünohistokimyasal Moleküler ve Histopatolojik Değerlendirmeler, 2017 - 2018
GEYİKOĞLU F., TÜRKEZ H., KOÇ K., YILDIZ DENİZ G., ÇERİĞ S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Deneysel Lösemi ve Beyin Tümörü Modelinde Inula helenium Ekstrelerinin Linn Antikanser Aktivitelerinin incelenmesi, 2017 - 2017
GEYİKOĞLU F., EROL H. S. , ÇOLAK S., ŞİŞMAN T., KOÇ K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SIÇANLARDA İNDOMETAZİN İLE TEŞVİK EDİLMİŞ GASTRİK ÜLSERE KARŞI TİMOL VE OLEUROPEİN'İN ETKİLERİ, 2015 - 2017
Geyikoğlu F., Şişman T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kemoterapik ilaç maruziyetinden sonra sıçanların karaciğer ve diğer dokuları üzerine fenolik bileşiklerin etkileri, 2015 - 2016
GEYİKOĞLU F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KEMOTERAPİK İLAÇ MARUZİYETİNDEN SONRA SIÇANLARIN KARACİĞER VE DİĞER DOKULARI ÜZERİNE FENOLİK BİLEŞİKLERİN ETKİLERİ, 2015 - 2016
GEYİKOĞLU F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KİTOSAN'IN İN-VİTRO( PERİFERİK KAN KÜLTÜRÜ) KOŞULLARDA GENOTOKSİK, SİTOTOKSİK VE ANTİOKSİDAN POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2015
GEYİKOĞLU F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AKUT PANKREATİT MODELİNDE KARVAKROL VE TİMOLUNPANKREAS, KARACİĞER,BÖBREK VE KAN DOKULARIN ÜZERİNDEKİ FİZYOLOJİK PATOLOJİK ETKİLERİ HEMATOLOJİK BİYOKİMYASAL HİSTOLOJİK GENETİK VE İMMUNO HİSTOKİMYASAL METOTLARLA ARAŞTIRILMASI., 2012 - 2014
Geyikoğlu F., Şişman T., Çolak S., Türkez H., Bakır T. Ö. , Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Akut Pankreatit Modelinde Karvakrol ve Timol ün Pankreas Karaciğer Böbrek ve Kan Dokuların Üzerindeki Fizyolojik Patolojik Etkilerin Hematolojik Biyokimyasal Histolojik Genetik ve İmmunohistkimyasal Metotlarla Araştırılması, 2012 - 2013
GEYİKOĞLU F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, N2A NÖROBLASTOMA HÜCRE KÜLTÜRLERİ ÜZERİNDE WİNTERGREEN ÖZÜNÜN ANTİ-TÜMOREJENİK AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRLMASI., 2011 - 2012
GEYİKOĞLU F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, TİP 1 DİYABETLİ RATLARIN LİKEN DİYETİNE GENETİK HEMATOLOJİK PATOLOJİK BİYOKİMYASAL CEVAPLARININ ARAŞTIRLMASI VE HİSTOLOJİ LABARATUARI ALT YAPI OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ., 2010 - 2012
Türkez H., Şişman T., Geyikoğlu F., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, İnsan Kanında Aflatoksin B1 Nedenli Genetik Zehirlemelere Karşı Bazı Bor Bileşiklerinin Sitogenetik Etkileri, 2008 - 2009
Geyikoğlu F., Şişman T., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, PCB (Poliklorlu bifenil) Bileşiklerinin Danio rerio nun (Zebra Balığı) Gelişimi Üzerine Etkileri, 2006 - 2007

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Turkish Journal Of Zoology, Baş Editör, 2019 - 2020

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2019

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):1142
h-indeksi (WOS):20