Education Information

Education Information

 • 2012 - 2015 Expertise In Medicine

  Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2010 Undergraduate

  Trakya University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2015 Expertise In Medicine

  Obez kadınlarda serum Endocan düzeyleri ile diğer endotel disfonksiyon belirteçleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü