Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Protective effects of zingerone on cisplatin-induced nephrotoxicity in female rats

Environmental Science and Pollution Research, vol.26, pp.22562-22574, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of Nigella sativa and Hypericum perforatum on wound healing

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol.41, no.1, pp.99-105, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effectiveness of Hesperidin on Methotrexate-Induced Testicular Toxicity in Rats

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.23, no.5, pp.789-796, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Arginase activity and total oxidant/antioxidant capacity in cows with lung cystic echinococcosis

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, vol.71, no.3, pp.167-170, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Status of lipid peroxidation and some antioxidants in sheep with acute ruminal lactic acidosis

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, vol.70, no.6, pp.357-361, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Beneficial effects of grape seed extract against cisplatin-induced testiculer damage in rabbits

Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, vol.6, pp.155-159, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Compensatory effects of curcumin on cisplatin-induced toxicity in rabbit testis

Journal of Medicinal Plant Research, vol.5, pp.456-461, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ameliorating Effects of Rutin on Nephrotoxicity Caused by Cisplatin in Rats

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.34, no.3, pp.147-151, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Effects of Chrysin Against Isoniazid-Induced Lung Injury in Rats

Kocatepe Veterinary Journal, vol.13, no.2, pp.161-171, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ratlarda Dosetaksel Kaynaklı Testis Toksisitesi Üzerine Silimarinin Etkileri: Biyokimyasal, Moleküler ve Histopatolojik Değerlendirme

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.34, no.1, pp.13-21, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Bortezomib ile Kalp Hasarı Oluşturulan Ratlarda Berberinin Oksidatif ve Nitrozatif Stres Üzerine Etkisi

Türk Doğa ve Fen Dergisi, vol.9, no.2, pp.118-126, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ratlarda Kadmiyum Kaynaklı Mide Toksisitesine Karşı Karvakrol’un Etkileri

Türk Doğa ve Fen Dergisi, vol.9, no.1, pp.12-18, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Propolis ve Hypericum Perforatum Krem’ in Yanık Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.32, no.3, pp.173-177, 2018 (National Refreed University Journal)

Ratlarda Methotrexate Kaynaklı Karaciğer Toksisitesine Karşı Silymarin ve Naringin’in Yararlı Etkileri

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.167-177, 2017 (Other Refereed National Journals) identifier

Ratlarda Methotrexate Kaynaklı Karaciğer Toksisitesine Karşı Silymarin ve Naringin’in Yararlı Etkileri

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.167-177, 2016 (National Refreed University Journal)

Malondialdehyde and Total Antioxidant Levels and Hematological Parameters of Beef Cattle with Coccidiosis

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.41-45, 2014 (Other Refereed National Journals)

Comparison of erythrocyte arginase activity and plasma nitric oxide levels in dystocia and normal calving of cows

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.28, pp.57-60, 2014 (Other Refereed National Journals)

İneklerin Sütündeki MDA, GSH düzeyleri ile GSH-Px, CAT Aktiviteleri Üzerine Subklinik Mastitisin Etkisi.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.25, no.2, pp.67-70, 2011 (National Refreed University Journal)

İneklerde Seksüel Siklusun Farklı Dönemlerinde Uterus Arginaz Seviyelerinin Araştırılması.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.23, no.1, pp.15-17, 2011 (National Refreed University Journal)

Sağlıklı ve Piyometralı İneklerde Eritrosit Arginaz Aktivitesi ve Plazma Nitrik Oksit Düzeyi.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.107-112, 2010 (National Refreed University Journal)

Koç Katımının Kandaki Malondialdehit ve Bazı Antioksidanlar Üzerine Etkileri.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.49-54, 2010 (National Refreed University Journal)

Şap Hastalıklı Besi Sığırlarında Salya ve Eritrosit Arginaz Aktiviteleri.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.21, no.2, pp.91-93, 2010 (National Refreed University Journal)

Koyun Dalak Doku Arjinazının Fotoinaktivasyonu ve Bazı Kinetik Özellikleri. 24(1):01-04, 2010.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.24, no.1, pp.1-4, 2010 (National Refreed University Journal)

Koyun Dalak Doku Arjinazının Fotoinaktivasyonu ve Bazı Kinetik Özellikleri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, no.1, pp.1-4, 2010 (Other Refereed National Journals)

Primer Ketozisli Süt İneklerinin Tedavisinden Önce Subkutan İnsülin Uygulamasının Kan Glikoz Düzeyleri Üzerine Etkileri.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.20, no.2, pp.13-16, 2009 (National Refreed University Journal)

Sağlıklı ve Subklinik Mastitisli İneklerde Kan Serumu ALP ALT ve Glukoz Düzeyleri Üzerine Çalışma

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.4, no.3, pp.163-168, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bazı Nitrozaminlerin Ratlarda Doku Pirüvat Kinaz Aktivitesi Üzerine Etkileri.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.22, no.3, pp.163-168, 2008 (National Refreed University Journal)

Sığır Dalak Doku Arginazının Bazı Kinetik Özellikleri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.22, no.3, pp.153-158, 2008 (National Refreed University Journal)

L- Lizin ve L- Ornitinin Sığır Böbrek Doku Arginaz Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.22, no.1, pp.1-4, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ratlarda İndometazin İle Oluşturulan Mide Ülseri Üzerine Chrysin’in Etkilerinin Araştırılması

International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry, Ankara, Turkey, 16 - 18 December 2020, pp.512-520 Creative Commons License

OKSALİPLATİN KAYNAKLI TESTİS HASARI ÜZERİNE LİKOPENİN KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

1. ULUSLARARASI GAP GIDA, TARIM VE VETERİNER BİLİMLERİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.415-423

Anti-Inflammatory and Anti-apoptotic Effects of Zingerone on Vancomycin-Induced Nephrotoxicity in Rats

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2018, pp.3

Zingeron’un sisplatin kaynaklı nefrotoksisite üzerindeki koruyucu etkileri

U L U S L A R A R A S I G I D A ,T A R I M V E H A Y V A N C I L I K K O N G R E S İ, Gaziantep, Turkey, 19 - 22 September 2019

ZİNGERON’UN SİSPLATİN KAYNAKLI NEFROTOKSİSİTEÜZERİNDEKİ KORUYUCU ETKİLERİ

ULUSLARARASIGIDA, TARIM veHAYVANCILIK KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 19 - 22 September 2019, pp.54-55

The effects of ivermectin treatment on immune responses in sheep with Psoroptes ovis

4th International Congress on Advances of Veterinary Sciences and Techniques (ICAVST), Kyyiv, Ukraine, 10 - 14 July 2019

Protective effects of hesperidin against sodium arsenate-induced kidney toxicity.

7th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology, Konya, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.1

Ratlarda Doksorubisinin Oluşturduğu Kardiyotoksisiteye Karşı Morinin Koruyucu Etkisi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018

Sodyum Arsenat ile İndüklenen Karaciğer Toksisitesine Karşı Hesperidin’in Koruruyu Etkileri

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018

Ameliorative Effect of Naringin on Cyclophosphamide-Induced Hepatotoxicity in Wistar Rats

1st INTERNATIONAL VETERINARY BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY CONGRESS, Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2018

A Comparison of Trace Metal Levels in Doxorubicin Induced Rat liver using ETAAS

4th Edition of International Conference on Environmental Science Technology 2018, Kyyiv, Ukraine, 29 - 31 March 2018

Ameliorative Effects of Zingerone Against Cisplatin-Induced Ovarian Toxicity in Female Rats

VI. NATIONAL I. INTERNATIONAL CONGRESSOF TURKISH SOCIETY OF VETERINARYGYNAECOLOGY, Antalya, Turkey, 12 - 15 October 2017

Ratlarda methotrexate kaynaklı karaciğer toksisitesine karşı silymarin ve naringin in yararlı etkileri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET) I. ULUSLARARASI KATILIMLI ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017

Investigation of the effects of hesperidin and chrysin onrenal injury induced by colistin in rats

I. International Turkish Veterinary InternalMedicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017

MITIGATION OF PARACETAMOL-INDUCED REPRODUCTIVE DAMAGE BY CHRYSIN IN MALE RATS VIA REDUCING OXIDATIVE STRESS

8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2016, pp.12-13

Protective effects of rutin on acute lung injury induced by oleic acid in rats

5th Animal Health and Veterinary Medicine Congress, Valencia, Spain, 26 - 27 September 2016, pp.1

Investigation of the effects of chrysin on paracetamol induced liver damage in rats

5th Animal Health and Veterinary Medicine Congress , Valencia, Spain, 26 - 27 September 2016, pp.1

Alfa amanitin ile oluşturulmuş karaciğer toksisitesi üzerine enginar yaprak ekstresinin etkisi

8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 September 2016

the effects of 4 vinylcyclohexene diepoxide on the testes of male dogs

3.rd International vetistanbul group congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

Evaluation of efficacy of hesperidin in prevention of colistin induced hepatotoxcity in rats

3.rd International vetistanbul group congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

Nitric oxide levels of normal calved ceaserean section and dystocia effected cow s calves

3. rd International vetistanbul group congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

Benefcial effects of Naringin on methotraxate induced testes toxicity in rats

3 rd International Vetistanbulgroups Congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

Ratlarda gentamisin ile oluşturulan böbrek hasarına karşıgeraniol un etkisi

7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Samsun, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.193-194

Effects of diindolylmethane on reproductive system in male rats

International VETistanbul Group Congress 2015, Sankt-Peterburg, Russia, 7 - 09 April 2015

Effects of Paracetamol on reproductive and biochemical parameters in male rats

II. International VETistanbul Group Congress- Russia, Saint-Peterbburg, Russia, Sankt-Peterburg, Russia, 7 - 09 April 2015

Investigation of efficiacy of Taraxacum officinale extract on reproductive and biochemical parameters in male rats

II. International VETistanbul Group Congress- Russia, Saint-Peterbburg, Russia, Sankt-Peterburg, Russia, 7 - 09 April 2015

The Effects of Caesarean Section on Lipid Peroxidation and Some Antioxidants in the Blood of Newborn Calves

International VET Istanbul Group Congress, Sankt-Peterburg, Russia, 7 - 09 April 2015, pp.596-597

Arginase activity and total oxidant antioxidant capacity in cows with lung cystic echinococcosis

First International Congress Life Sciences –A Challenge For The Future, Iasi, Romania, 23 - 25 October 2014

Increased cardiac troponin I cTnI levels in goats with Babesiosis

First International Congress Life Sciences–A Challenge For The Future, Iasi, Romania, 23 - 25 October 2014, pp.50-51

Investigation of arginase activities of ovarian structures in cows of brown swiss and its cross breeds

International Scientific Congress, Iasi - Scientific Papers Veterinary Medicine, Iasi, Romania, 23 - 25 October 2014

L Kanavanin ve L Lizin in Koyun Dalak Doku Arginaz Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisi

6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Turkey, 25 - 27 June 2013, pp.100-101

Yerleşim Sıklığı Oluşturulan Bıldırcınlarda Pirüvat Kinaz Aktivitesi Üzerine Propolis Polen ve Arı Sütünün Etkileri

V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın, Turkey, 6 - 08 September 2011, pp.125-126

Sisplatine Bağlı Testis Toksisitesi Üzerine Curcuminin Düzenleyici Etkisi

V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın, Turkey, 6 - 08 September 2011, pp.85-86

İneklerin Sütündeki GSH düzeyleri ile GSH Px CAT Aktiviteleri üzerine Subklinik Mastitisin Etkisi

V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın, Turkey, 6 - 08 September 2011, pp.89-90

Bulaşıcı Ektimalı Kuzularda Plazma Nitrik Oksit Konsantrasyonları ve Eritrosit Arginaz Aktiviteleri

V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın, Turkey, 6 - 08 September 2011, pp.83-84

Koksidiyozisli Besi Danalarında Oksidan Total Antioksidan Kapasiteleri ve Hematolojik Parametreler

V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın, Turkey, 6 - 08 September 2011, pp.127-128

Relationship Between Seminal Plasma Arginase Activity and Semen Quality in saanen Bucks

6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011, pp.164-165

Relationships Between Seminal Plasma Arginase Activity and Spermatological Parameters in The Rams

6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011, pp.158-159

Şap Hastalıklı Besi Sığırlarında Salya ve Eritrosit Arginaz Aktiviteleri

9. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 May 2011

Subklinik Mastitisin Teşhisine Farklı Bir Yaklaşım Süt Arginaz Aktivitesi

IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2010, pp.288-289

Koç Katımının Kandaki Malondialdehit ve Bazı Antioksidantlar Üzerine Etkileri

V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Elazığ, Turkey, 1 - 04 October 2009, pp.150-151

Koyun Dalak Doku Arginazının Hücre İçi Yerleşimi

IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 July 2009, pp.116-117

Koyun Dalak Doku Arginazının Metilen Mavisi ile Fotoinaktivasyonu

IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 July 2009, pp.90-91

Koyun Böbrek Doku Arginaz Aktivitesi Üzerine Farklı Metal İyonlarının Etkisi

III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya, Turkey, 21 - 23 June 2008, pp.88-89

Ratlara Düşük Dozda Uzun Süreli Bazı Nitrosaminlerin Verilmesinin Pirüvat Kinaz Aktivitesi Üzerine Etkileri

III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya, Turkey, 21 - 23 June 2007, pp.150-151

Koyun Dalak Doku Arginazının Bazı Biyokimyasal Özellikleri

III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya, Turkey, 21 - 23 June 2007, pp.94-95

Sığır Dalak Doku Arginazının Bazı Kinetik Özellikleri

III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya, Turkey, 21 - 23 June 2007, pp.90-91

The Blood ALT ALP and Glucose Levels on Pre During and Post Mating Days in Rams

8th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2006

Normal ve Subklinik Mastitisli İneklerde Kan Serumu ALT ve AST Düzeyleri Üzerine Çalışma

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Elazığ, Turkey, 9 - 11 September 2004, pp.64

Diabetes Mellitusun Arginaz Aktivitesine Etkisi

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Elazığ, Turkey, 9 - 11 September 2004, pp.143 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Veteriner Laborant Teknikleri ve Prensipleri

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2018

Enzimler

in: Veteriner Laborant Teknikleri ve Prensipleri, Doç.Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1-21, 2018