Eğitim Bilgileri


Yaptığı Tezler


Araştırma Alanları


Algoritmalar, Başarım Modellemesi ve Değerlendirmesi, Katı Cisimler Mekaniği, İnşaat Mühendisliği, Mekanik, Yapı Mekaniği, Yapı, Yapı Mühendisliği, Çelik Yapılar, Yapıların Performansı, Betonarme Yapılar, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler


Yönetilen Tezler


SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Kitap & Kitap Bölümleri


Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar


Desteklenen Projeler


Patent


Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler


Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler


Bilimsel Danışmanlıklar


Metrikler


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri


Yayıncılık Etkinlikleri


Antrenörlük Görevleri


Hakemlik Görevleri