Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Üniversite Yaşamına Uyum ile İyi Oluş Arasında Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü

Turkish Studies-Educational Sciences, vol.155, pp.3445-3466, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Penn State Endişe Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması

Penn State Endişe Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması, 2 - 05 May 2018

Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Anlayışı İle Çocukluk Deneyimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

XI. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 June 2014, pp.55-56