Araştırma Alanları

Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Su Kirliliği ve Kontrolü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Polimerik Malzemeler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 2012 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 2003 - 2011

Akademik İdari Deneyim

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 2017 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Küçük Arıtım Sistemleri, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2014 - 2015
Sorpsiyon Prosesleri, Doktora, 2021 - 2022, 2020 - 2021
Bitirme Projesi I, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Bilgisayar Programlama, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Bitirme Projesi II, Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Çevre Mühendisliği Tasarımı II, Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Çevre Mühendisliği Tasarımı I, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Atıksulardan Ağır Metal Giderimi, Yüksek Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2016 - 2017
Bilgisayar Programlama, Lisans, 2017 - 2018
Hava Kirlenmesi Kontrolü, Lisans, 2017 - 2018

Yönetilen Tezler

Ekmekyapar Torun F., Şeker endüstrisi arıtma çamuru kullanılarak congo red boyar maddesinin adsorpsiyonu, Yüksek Lisans, S.KİBRİTÇİOĞLU(Öğrenci), 2023
Ekmekyapar Torun F., Ambalaj üretim faaliyeti gösteren bir fabrikanın atık yönetim sürecinin incelenmesi, Yüksek Lisans, B.DAĞ(Öğrenci), 2023
Ekmekyapar Torun F., Otomotiv sektörünün çevresel yönden değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, R.CANIMKURBEY(Öğrenci), 2023
Ekmekyapar Torun F., Likit gaz dolum endüstrisi atıksularının elektrokoagülasyon yöntemi ile arıtılması, Yüksek Lisans, S.AKBIYIK(Öğrenci), 2022
Ekmekyapar Torun F., Modifiye edilmiş doğal kil mineraliyle sulu çözeltilerden bakır ve kurşun giderilmesi, Yüksek Lisans, R.KISACIKOĞLU(Öğrenci), 2019

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Şubat, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Şubat, 2021

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Ekmekyapar Torun F., Cengiz İ., Kul S., Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi, 2021 - 2021

Tasarladığı Kurs ve Eğitimler

Ekmekyapar Torun F., Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi, Kasım 2021

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilirkişi Raporları

Desteklenen Projeler

EKMEKYAPAR TORUN F., BİNGÜL Z., NAS M. S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeni Nesil XF127@MWCNT (X= ZnO2, WO2, SnO2) Nanokompozit Parçacıkların Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Organik Boyar Madde Gideriminde Uygulanabilirliği, 2021 - Devam Ediyor
Ekmekyapar Torun F., İrdemez Ş., Bingül Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Iğdır İli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Sularının Elektrokimyasal Oksidasyon Yöntemi ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi, 2018 - 2020
EKMEKYAPAR TORUN F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ZEYTİN KARASUYUNUN KESİKLİ REAKTÖRDE OKSİDASYON PROSESLERİ İLE GİDERİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2012 - 2013
Küçüköner M., Eyigör Pelikoğlu F., Kaplanoğlu L., Denli S., Elitok H., Ekmekyapar Torun F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ATIK NESNELERİN SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, 2008 - 2011

Bilimsel Hakemlikler

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2021
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2021
AVRUPA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2021

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kocadağistan M. E., Yüksel Ç., Vangölü S. Y., Kocadağistan B., Yağanoğlu A. M., EKMEKYAPAR TORUN F., 3. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Ekim 2021
Ekmekyapar Torun F., 4.Uluslararası Üni-Dokap Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Giresun, Türkiye, Ekim 2021
İrdemez Ş., EKMEKYAPAR TORUN F., International Congress of phenomenological Aspects in Civil Engineering, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Erzurum, Türkiye, Haziran 2021

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

5 Haziran Dünya Çevre Günü, Panelist, Erzurum, Türkiye, 2021