Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Expertise In Medicine

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji, Turkey

 • 1996 - 2002 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2007 Expertise In Medicine

  Koroner arter bypass greftlerinin patensisinin belirlenmesinde 16 dedektörlü bilgisayarlı tomografi ile konvansiyonel anjiyografinin karşılaştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English