General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
Kamu Yönetimi
Program
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı