Assoc. Prof. Gülçin AVŞAR


Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences, Nursing, Nursing Management

Metrics

Publication

143

Citation (WoS)

103

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

133

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

4

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

48

H-Index (TrDizin)

4

Project

30

Intellectual Property

4

Thesis Advisory

15

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Subkütan heparin uygulamalarında dört farklı yöntemin ekimoz, hematom ve ağrıya neden olma yönünden değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları

2006

2006

Postgraduate

Klinik hemşirelerinin uyguladıkları hasta eğitiminin değerlendirilmesi

Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences

Nursing

Nursing Management

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Akreditasyon komisyonu-Fiziksel alt yapı

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2022 - Continues

2022 - Continues

Hemşirelik Fakültesi Etik kurul üyesi

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2021 - Continues

2021 - Continues

Akreditasyon komisyonu-Proğram Çıktıları alt komisyon üyesi

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2020 - Continues

2020 - Continues

Muayene Kabul Komisyonu

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2020 - Continues

2020 - Continues

Eğitim Komisyon Üyesi

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2019 - 2020

2019 - 2020

Program Koordinatörü

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Yönetimi

2012 - 2013

2012 - 2013

Deputy Head of Department

Atatürk Üniversitesi

Non Academic Experience

2004 - 2006

2004 - 2006

Hemşire

Bartın Devlet Hastanesi (Acil Servis)

2003 - 2003

2003 - 2003

Öğretici

Özel Emniyetli ve Tema Sürücü Kursu (İlk Yardım Öğreticisi)

2001 - 2002

2001 - 2002

Hemşire

Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi (Kardiyoloji Kliniği)

2001 - 2002

2001 - 2002

Hemşire

Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştıorma Hastanesi (Ameliyathane Hemşiresi)

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Hemşirelikte Temel Kavramlar ve Bakım Teorileri

Undergraduate

Undergraduate

Hemşirelikte Etik

Undergraduate

Undergraduate

FUNDAMENTALS OF NURSING

Undergraduate

Undergraduate

Fundamentals of Nursing

Postgraduate

Postgraduate

Hemşirelik Bilimi I

Undergraduate

Undergraduate

Hemşirelik Tanıları

Doctorate

Doctorate

CLINICAL SKILLS 2

Undergraduate

Undergraduate

Nursing Philosophy and Basic Concepts

Undergraduate

Undergraduate

HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLAR

Undergraduate

Undergraduate

Hemşirelikte Etik

Undergraduate

Undergraduate

Nursing Ethics

Undergraduate

Undergraduate

sağlığın değerlendirilmesi

Undergraduate

Undergraduate

Temel Hemşirelik Bakımı ve Klinik Beceriler

Doctorate

Doctorate

Klinik Beceriler 3

Postgraduate

Postgraduate

CLINICAL APPLICATION 2

Undergraduate

Undergraduate

SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Undergraduate

Undergraduate

Temel Hemşirelik Bakımı ve Klinik Beceriler

Undergraduate

Undergraduate

HISTORY AND DEONTOLOGY OF NURSING

Doctorate

Doctorate

NURSING PRINCIPLES PRACTICE 2

Undergraduate

Undergraduate

ASSESSMENT OF HEALTH

Undergraduate

Undergraduate

hemşirelik süreci

Undergraduate

Undergraduate

hemşirelikte etik

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2016

2016

İntradermal İlaç Uygulamaları

AVŞAR G.

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi , pp.19-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

AĞIZ BAKIMINDA SOLÜSYON ETKİNLİĞİ: HEMŞİRELİK LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR DERLEME

AVŞAR G., YILDIZ G. N.

BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III, Turkey, 23 September 2022

2022

2022

HOW MUCH DOES SOCIAL SUPPORT PERCEIVED BY INDIVIDUALS AFFECT THE ANXIETY LEVEL DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Çelik Ş., Avşar G.

III. WORLD CONFERENCE ON PANDEMIC STUDIES, Nevşehir, Turkey, 17 June 2022, pp.3-4 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Hasta Eğitiminden Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi

ÇİFTÇİ B., AVŞAR G., SARIALİOĞLU A.

I. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, 25 - 27 November 2021

2021

2021

ÜRİNER İNKONTİNANSI OLAN HASTADA HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ: KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR

Bağcı Y., Avşar G.

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ ve MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.138-139

2021

2021

HASTA EĞİTİMİNDEN MEMNUNİYET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Çiftçi B., Avşar G., Sarıalioğlu A.

I. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, 25 - 27 November 2021, pp.59-65

2021

2021

COVID-19 POZİTİF TANISI ALAN 65 YAŞ VE ÜZERİ HASTALARDA UMUTSUZLUK VE ÖLÜM KAYGISININ İNCELENMESİ

Özalp C., Avşar G., Soğucak S.

Uluslararası pandeminin sağlığa yansımaları ve psikososyal bakım kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 25 June 2021, pp.230-231 Sustainable Development

2021

2021

COVID-19 İLE ENFEKTE OLAN İLK HEMŞİRELERDEN BİRİ OLMAK: BİR OLGU SUNUMU

Bilgili S., Atlı R., Avşar G.

Uluslararası pandeminin sağlığa yansımaları ve psikososyal bakım kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 25 June 2021, pp.256-257 Sustainable Development

2019

2019

FARKLI BÖLGELERDEN ÖLÇÜLEN ARTERİYAL KAN BASINÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ÇİFTÇİ B., AVŞAR G., SATIL Y. E., AĞLAMIŞ S.

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 24 - 26 October 2019

2019

2019

COMPARISON OF ARTERIAL BLOOD PRESSURES MEASURED FROM DIFFERENT REGIONS

ÇİFTÇİ B., AVŞAR G., SATIL Y. E., AĞLAMIŞ S.

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 24 October 2019

2018

2018

BEBEK BEZLİ İDRAR TORBASININ GELIŞTIRILMESI

ÇİFTÇİ B., AVŞAR G., KAŞIKÇI M.

2.ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ, 14 - 15 December 2018

2018

2018

BEBEK BEZLİ İDRAR TORBASININ GELİŞTİRİLMESİ

ÇİFTÇİ B., AVŞAR G., KAŞIKÇI M.

1.ULUSLARARASIHEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ, 14 - 15 December 2018

2017

2017

Diyabetik Ayak Ülserli Hastada Ayağın Fizik Muayenesi

ERAYDIN Ş., AVŞAR G.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017 Sustainable Development

2017

2017

Artısı ve Eksisiyle Temassız Alın Termometreleri

DOĞAN S., AVŞAR G.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

2017

2017

Ayak Ülseri Olan Tıp 2 Diyabetik Hastalarda Düzenli Ayak Egzersizinin Yara İyileşmesine Etkisi

ERAYDIN Ş., AVŞAR G.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017 Sustainable Development

2017

2017

Chronic Heart Failure and Patient Education

ÇİFTÇİ B., AVŞAR G.

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongesi, 11 - 12 September 2017

2012

2012

Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri

AVŞAR G., KARAMAN ÖZLÜ Z., GÜNGÖRMÜŞ K., EJDER APAY S.

2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

2016

2016

Assesment of communication skills and empathy levels of nurses working at emergency depertmant

KARAMAN ÖZLÜ Z., ESKİCİ V., GÜMÜŞ K., YAYLA A., AKSOY D., YEŞİLAY Y., et al.

2nd Global Conference On Emergency Nursing Trauma Care, Barcelona, Spain, 22 - 24 September 2016

2016

2016

Assessment of the Effect of Nipple Care With Honey on NippleCracking

AVŞAR G., ÇİFTÇİ B., KARAMAN ÖZLÜ Z., AYDIN E.

18th Congress of International Society of Psychosomatic Obstetrics & Gynaecology (ISPOG), 12 - 14 May 2016

2015

2015

Evaluatıon of Knowledge Related Anticoagulant Therapy The Patients Taking Oral Anticoagulants

AYNUR T. K., AVŞAR G.

CARE 4 First International Scientific Nursing and Midwifery Congress, Antwerp, Belgium, 4 - 06 February 2015

2012

2012

Hemşirelerin Periferik Venöz Kateter Uygulamlarının İncelenmesi

AVŞAR G., KARAMAN ÖZLÜ Z., GÜMÜŞ K.

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 May 2012

2014

2014

Hastaların Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Bir Ağrı Örneği

ŞEKER E., AVŞAR G.

5.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 22 November 2014

2014

2014

Periferik Venöz Kateter Bakımının Mikrobiyolojik Kolonizasyona Etkisi

AVŞAR G., ÇİFTÇİ B., ÇOŞKUN M. V., KAŞIKÇI M., USLU H.

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 November 2014

2012

2012

Klinik Hemşirelerinin Hemşirelik Süreci Uygulamalarında Yaşadığı Güçlükler

ÖĞÜNÇ A., TAŞKIN M., BURKAY Ö. F., AVŞAR G.

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012

2014

2014

Hemşirelerin Yardımcı Hemşirelere Bakış Açısının Değerlendirilmesi

ÖZDOĞAN S., DURMAZ E., AVŞAR G.

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014

2012

2012

FARKLI ALANLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYİ

AVŞAR G., KARAMAN ÖZLÜ Z., GÜNGÖRMÜŞ K., EJDER APAY S.

4. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

2012

2012

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Kliniklerde Yaşadığı Güçlükler ve Çözüm Önerileri

DOĞAN S., KARA A., VARLI A., AVŞAR G.

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012

2011

2011

Öğrencilerin Klinik Öğrenim Çevresine İlişkin Görüşleri

YAĞCI N., AVŞAR G., TUNCER E. Ö., TURASAN G.

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi ”Uluslararası Katılımlı”, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011

2011

2011

Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyleri

YAĞCI N., AVŞAR G., TURASAN G., TUNCER E. Ö.

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi ”Uluslararası Katılımlı”, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011

2007

2007

Klinik Hemşirelerinin Uyguladıkları Hasta Eğitiminin Değerlendirilmesi

AVŞAR G., KAŞIKÇI M.

4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007

2010

2010

Hemşirelerin Sağlık Bakım Uygulamalarındaki Etik Duyarlılığın İncelenmesi

YAĞCI N., AVŞAR G.

1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2010

2007

2007

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinikte Enfeksiyondan Korunmaya Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi

YAĞCI N., TAŞCI S., ÖZTÜRK S., AVŞAR G.

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi ”Uluslararası Katılımlı”, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007

2000

2000

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE VE MESLEKİ ALANDA ERKEK HEMŞİRE ADAYLARA BAKIŞ AÇISI

AVŞAR G., KARAMAN ÖZLÜ Z., ARIKAN D.

1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2000

Books & Book Chapters

2023

2023

Serebrovasküler Olay Geçirmiş Yatağa Bağımlı Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı

AVŞAR G., ÇELİK Ş., GÜZEL H.

in: Vakalarla Hemşirelik, Özer Nadiye, Balcı Akpınar Reva, Editor, HEDEF YAYINCILIK VE MÜHENDİSLİK, Erzurum, pp.9-40, 2023

2023

2023

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEMŞİRELİK VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ

BALCI AKPINAR R., AVŞAR G.

in: SAĞLIKTA CUMHURİYET’İN 100 YILI Armağan Kitabı, KÖK AN. KARAMAN ÖZLÜ Z, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.191-225, 2023

2021

2021

Üriner Eliminasyon

Avşar G.

in: Temel Hemşirelik Esasları, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Mağfiret Kara Kaşıkçı,Esra Akın, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.668-688, 2021

2018

2018

Chronic Heart Failure And PatientEducation

ÇİFTÇİ B., AVŞAR G.

in: Academician Publisher Scientific Researches Book 2018: Nursingand Midwifery, Fatma Eti ASLAN, Fatma Deniz SAYINER, Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, 2018

2017

2017

Afetlerde Bulaşıcı Hastalıkların Yönetimi

AVŞAR G.

in: Afetlerde Halk Sağlığı Hizmetleri, Cantürk Çapık, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2017 Sustainable Development

2016

2016

Hasta Dosyalarının Standardizasyonu ve Dosyalama İşlemleri

İPEK ÇOBAN G., YURTTAŞ A., ŞİRİN GÖK M., GÜROL A., KILIÇ M., KARABULUT N., et al.

in: Tıbbi Dökümantasyon, Mağfiret KAŞIKÇI, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

2016

2016

Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Dokümanlar

ERYILMAZ G., KAŞIKÇI M., KARABULUT N., ÖMEROĞLU Ö., ALTUNTAŞ S., KILIÇ D., et al.

in: Tıbbi Dokümantasyon, Mağfiret Kaşıkçı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

2015

2015

Kanamalarda İlk Yardım

AVŞAR G.

in: İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri, Özer Nadiye, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2015

Supported Projects

2021 - Continues

2021 - Continues

Bebek Bezli İdrar Torbası-2

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇİFTÇİ B. (Executive), KAŞIKÇI M., AVŞAR G.

2022 - 2024

2022 - 2024

İğnesiz Enjektör-2

Project Supported by Higher Education Institutions

AVŞAR G. (Executive), ÇİFTÇİ B., SEZEK S.

2022 - 2023

2022 - 2023

HEMŞİRELİK VE İNSANI ANLAMA SEMPOZYUMU-2

Project Supported by Higher Education Institutions

AY E. (Executive), KARAMAN S., KAYA M., YILDIRIM Z., KAŞIKÇI M., DAYAPOĞLU N., et al.

2021 - 2022

2021 - 2022

Ebelik Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

EJDER APAY S. (Executive), SİS ÇELİK A., TEKGÜNDÜZ K. Ş., BOZKURT A., TAN M., KANBUR A., et al.

2019 - 2022

2019 - 2022

İğnesiz Enjektör

Project Supported by Higher Education Institutions

AVŞAR G. (Executive), SEZEK S., ÇİFTÇİ B.

2021 - 2021

2021 - 2021

Sağlıkta Yapay Zeka Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN ÖZLÜ Z. (Executive), ŞAHİN ALTUN Ö., ÖZLÜ İ., AVŞAR G., DAYAPOĞLU N., YILDIZ E., et al.

2021 - 2021

2021 - 2021

Klinik Araştırmalar ve İnovasyon Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN ÖZLÜ Z. (Executive), DAYAPOĞLU N., TORAMAN R. L., ÖZKAN H., ÖZLÜ İ., KAŞIKÇI M., et al.

2021 - 2021

2021 - 2021

Yönetici Hasta Eğitiminden Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Çiftçi B. (Executive), Sarıalioğlu A., Avşar G.

2020 - 2021

2020 - 2021

Çocuklara Uygulanan Periferik Venöz Kateterizasyonda Oyun Terapinin Ağrı Üzerine Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

AVŞAR G. (Executive), YILDIZ H.

2020 - 2021

2020 - 2021

Hasta Eğitiminden Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Final Report) Creative Commons License
ÇİFTÇİ B. (Executive), SARIALİOĞLU A., AVŞAR G.

2018 - 2021

2018 - 2021

Bebek bezli idrar torbası

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇİFTÇİ B. (Executive), AVŞAR G., KAŞIKÇI M.

2019 - 2020

2019 - 2020

Sende Olabilirsin Diyabet Önemli Olan Bunu FarketSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

AVŞAR G. (Executive), AYAZ S., BAYSAL A., KARAMAN ÖZLÜ Z., ŞAHİN ALTUN Ö., EJDER APAY S., et al.

2019 - 2020

2019 - 2020

Damgalama:Umut Ol

Project Supported by Higher Education Institutions

AYDOĞAN K., ASİ KARAKAŞ S., KARAMAN ÖZLÜ Z., AVŞAR G., EJDER APAY S.

2019 - 2020

2019 - 2020

Geçmişten Bugüne İz Bırakan Başarılı Türk Kadınları

Project Supported by Higher Education Institutions

EJDER APAY S. (Executive), KARABİNA İ., ÇAĞLAYAN E., GÜLAY E., BULUT C., UZUN A., et al.

2019 - 2020

2019 - 2020

Bağımlı Olma, Özgür Ol!!!

Project Supported by Higher Education Institutions

ASİ KARAKAŞ S. (Executive), ERÇEL Ş., ÖZDEMİR Ş., KAYA E., KAYA C., ŞAHİN ALTUN Ö., et al.

2011 - 2012

2011 - 2012

Farklı Bölüm Öğrencilerinin Duygusal Zeka Durumlarının Karşılaştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

Gökalp K., Karaman Özlü Z. (Executive), Avşar G.

2011 - 2012

2011 - 2012

KOAH LI HASTALARDA PULMONER REHABİLİTASYON PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ.

Project Supported by Higher Education Institutions

AVŞAR G. (Executive)

Patent

2022

2022

THERAPEUTİC HAND SYSTEM

Patent

Pending / Applied, The Invention Recourse Number: PCT/TR2022/051300 , Standard Registration

2021

2021

TERAPÖTİK EL SİSTEMİ

Patent

Pending / Applied, The Invention Recourse Number: 2021/018108 , Standard Registration

2019

2019

İDRAR ALMA APARATI

Patent

Pending / Applied, The Invention Recourse Number: PCT/TR2019/051062 , Standard Registration

2019

2019

automatic needleless injector

Patent

Pending / Applied, The Invention Recourse Number: PT2019-00981 , Standard Registration Sustainable Development

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2023 - Continues

2023 - Continues

Akreditasyon Komisyonu- Fiziksel Alt Yapı

Member

2022 - Continues

2022 - Continues

Atatürk üniversitesi proje ofisi yürütme kurulu

Member

2022 - Continues

2022 - Continues

Akreditasyon Komisyonu-Program Çıktıları

Member

2022 - Continues

2022 - Continues

Atatürk üniversitesi hemşirelik fakültesi etik kurul üyesi

Principal Member

Scientific Refereeing

September 2022

September 2022

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

Akdeniz Tıp Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2022

March 2022

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey

March 2022

March 2022

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey

March 2022

March 2022

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey

March 2022

March 2022

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey

June 2021

June 2021

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE

SCI Journal

March 2021

March 2021

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE

SCI Journal

February 2021

February 2021

anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi

Journal Indexed in ESCI

December 2020

December 2020

EBELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

Other Journals

December 2020

December 2020

TÜRKİYE KLİNİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi

Journal Indexed in ESCI

July 2020

July 2020

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2020

May 2020

TÜRKİYE KLİNİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2020

April 2020

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

EBELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

Other Journals

Scientific Consultations

2021 - Continues

2021 - Continues

Project Consultancy

ÜNİVERSİTE

Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik, Turkey

Tasks In Event Organizations

Eylül 2022

Eylül 2022

Hemşirelik ve İnsanı Anlama Sempozyumu

Scientific Congress

Bingöl N., Ay E., Avşar G., KARAMAN S.
Turkey

Mayıs 2022

Mayıs 2022

Hemşirelik Haftası Sempozyumu

Scientific Congress

Ay E., Bingöl N., Avşar G., Sis Çelik A., Karaman Özlü Z., Türkoğlu N., et al.
Erzurum, Turkey

Aralık 2021

Aralık 2021

Sustainable Development

Scientific Congress

Tan M., Özkan H., Kavurmacı M., Ejder Apay S., Karaman Özlü Z., Avşar G., et al.
Erzurum, Turkey

Ekim 2021

Ekim 2021

klinik araştırmalar ve inovasyon

Scientific Congress

Ergüney S., Avşar G.
Erzurum, Turkey

Ekim 2021

Ekim 2021

sağlıkta yapay zeka

Scientific Congress

Ergüney S., Avşar G.
Erzurum, Turkey

Aralık 2019

Aralık 2019

Damgalama: Umut Ol

Social Activities

Karaman Özlü Z., Avşar G., Asi Karakaş S., Ejder Apay S., Olçun Z., Şahin Altun Ö., et al.
Erzurum, Turkey


Citations

Total Citations (WOS): 120

h-index (WOS): 7

Jury Memberships

November-2022

November 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

May-2022

May 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Atatürk Üniversitesi

May-2021

May 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Atatürk Üniversitesi

January-2021

January 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi