Education Information

Doctorate, Kafkas University, Instıtute Of Health Scıences, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey 1988 - 1993
Postgraduate, Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey 1984 - 1988
Undergraduate, Istanbul University, Faculty Of Science, Biyoloji, Turkey 1980 - 1984

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Kars ve çevresinde, sığırlarda, Brucella Abortus`a karşı oluşan antikorların ELISA ve diğer serolojik yöntemlerle (RBPT, SAT, MRT) saptanması ve sonuçların karşılaştırılması, Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 1993
Postgraduate, Bölgemiz Sütlerinin Bakteriyolojik ve Antibiyotik Yönünden İncelenmesi,, Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 1988

Academic and Administrative Experience

Scientific Award Committee Member, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021 - Continues
Rectorate Commissioner, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021 - Continues
Rectorate Commissioner, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021 - Continues
Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021 - Continues
Academic Performance D. Board Member, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021 - Continues
Rector's Advisor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - Continues
Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - Continues
Chairman of the Scientific Award Committee, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - 2020
Chairman of the Scientific Award Committee, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - 2020
Chairman of the Scientific Award Committee, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - 2020
Scientific Award Committee Member, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - 2020
Rectorate Commissioner, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - 2020
Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - 2020
Uyum Komisyonu Üyesi, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2017 - 2020
Rectorate Commissioner, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2017 - 2020
Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Başkanı, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2017 - 2020
Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2020
Rektörlük Kalite Komisyonu Başkanı, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2020
Rectorate Commissioner, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2020
Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2020
Rectorate Commissioner, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2020
Coordinator of Faculty Training Program, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2020

Advising Theses

Güllüce M., Optimization of bacteriorhodopsin production procedures and utilization as a nanobiomaterial by immobilization onto different substrates, Doctorate, N.HIDIROĞLU(Student), 2022
Güllüce M., Sprague-dawley sıçanlarda oluşturulan yanık yara modelinde origanum majorana (beyaz kekik/alanya kekiği) bitkisinden elde edilen esansiyel yağın mrsa ile enfekte yaralar üzerindeki tedavi edici etkilerinin in-vivo ve in-vitro yöntemler kullanılarak araştırılması, Doctorate, S.SEZEN(Student), 2021
Güllüce M., Çinko oksit (ZnO) nanopartiküllerinin symphoricarpos albus bitki özütü kullanılarak yeşil sentezi ve biyouyumluluğunun araştırılması, Doctorate, A.YASİN(Student), 2019
GÜLLÜCE M., Multi-Bakteriyosinojenik Lactobacillus plantarum S54’ün Bakteriyosin Genlerinin Ekspresyon profillerinde Çevre Koşullarına ve Patojenlere Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişimlerin Araştırılması, Doctorate, C.IŞIK(Student), 2018
GÜLLÜCE M., Toprak Bakterilerinin PGPR Özelliklerinin Araştırılmasında PCR Temelli Moleküler Tekniklerin Uygulanması, Doctorate, B.ALAYLAR(Student), 2017
GÜLLÜCE M., Küf mantarı kullanılarak titanyum dioksit (TiO2 ) nanopartiküllerinin yeşil biyosentezi ve karakterizasyonu., Postgraduate, M.ŞAHİN(Student), 2017
GÜLLÜCE M., Yenilenebilir Enerji kaynağı Olarak Biyoetanol Üretimi İçin Kullanılabilecek Verimli Mikroorganizmaların Bölgesel Ekosistemde araştırılması, Doctorate, M.KARADAYI(Student), 2016
GÜLLÜCE M., Bakteriorhodopsin üretme potansiyeline sahip halofilik arke Halaobactrerium salinarum 'un izolasyonu, nanobiyomolekül olarak kulllanılabilecek bakteriyorhodopsin’in saflaştırılması ve karekterizasyonu, Postgraduate, N.HIDIROĞLU(Student), 2015
GÜLLÜCE M., Oligotrofik Bakterilerde Beslenmeye Bağlı Epigenetiksel Mekanizmaların Real-Time PCR Yöntemi İle Araştırılması,, Postgraduate, T.YASİN(Student), 2015
GÜLLÜCE M., Bazı Rhodococcus türleri kullanılarak çinko oksit (ZnO) nanopartiküllerinin biyosentezi ve karakterizasyonu., Postgraduate, A.YASİN(Student), 2015
GÜLLÜCE M., Afşin-Elbistan Linyit Madeninden Linyit İyileştirme Teknolojisinde Kullanılma Potansiyeline Sahip Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Moleküler Karekterizasyon, Postgraduate, S.SEZEN(Student), 2015
GÜLLÜCE M., Kütahya (Turanocağı ve Ortaocak) manyezit ocaklarından cevher zenginleştirme potansiyeli bulunan bakterilerin ve küflerin izolasyonu ve moleküler karekterizasyonu, Postgraduate, S.HÜNDÜR(Student), 2015
GÜLLÜCE M., Bazı çevresel stres koşullarının Saccharomyces cerevisiae’da meydana getirdiği epigenetiksel değişimlerin COBRA (Combined Bisulfite Restriction Analysis) metodu ile araştırılması, Postgraduate, B.ALAYLAR(Student), 2014
GÜLLÜCE M., Doğu Anadolu Bölgesindeki Tuzlu Topraklardan İzole Edilen Tuza dayanıklı Bakterilerin Moleküler karakterizasyonu, Doctorate, F.ORHAN(Student), 2013
GÜLLÜCE M., Düşük Kalitedeki Manyezit Cevherinin Biyoteknolojik Yöntemlerle Zenginleştirilmesi,, Doctorate, D.YANMIŞ(Student), 2013
GÜLLÜCE M., Erzurum İli Sığır Ve Koyun Sütlerinde Pcr Yöntemi İle Brucella abortus Ve Brucella melitensis Türlerinin Tanılanması, Doctorate, T.ÖZBEK(Student), 2010
GÜLLÜCE M., Origanum vulgare L. ssp. vulgare’den Elde Edilen Bazı Etken Maddelerin AMES/Salmonella ve E. coli WP2 Test Sistemleri İle Mutajen ve Antimutajen Özelliklerinin Belirlenmesi., Postgraduate, M.KARADAYI(Student), 2010
GÜLLÜCE M., Mentha longifolia L. Hudson ssp. longifolia L. Hudson Bitkisinden, Elde Edilen Bazı Etken Maddelerin AMES/Salmonella ve S. cerevisiae Yeast DEL assay Test Sistemleri İle Mutajen ve Antimutajen Özelliklerinin Belirlenmesi, Postgraduate, F.ORHAN(Student), 2010
GÜLLÜCE M., Doğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Tarihi Eserlerden Bakteriyal Biodeteriotion Ajanlarının İzolasyonu Ve Moleküler Karakterizasyonu, Doctorate, H.ÖZKAN(Student), 2009
GÜLLÜCE M., Erzurum ve Çevresi Mağaralarında, Damlataşlarından Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu, Doctorate, Ö.BARIŞ(Student), 2008
GÜLLÜCE M., Hasanabdal Köyü Termal Tesislerinden Alınan Su Örneklerinden İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Karakterizasyonu, Postgraduate, S.SAVAŞ(Student), 2008
GÜLLÜCE M., Doğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Kaplıca Sularından İzole Edilen, Termofilik Bakterilerin Moleküler Tanısı, Doctorate, A.ADIGÜZEL(Student), 2006
GÜLLÜCE M., Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames/Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik Ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması,, Postgraduate, T.ÖZBEK(Student), 2006
GÜLLÜCE M., Doğu Anadolu Ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Tıbbi Öneme Sahip Salvia Cinsine Ait Bazı Türlerin Genetik Profillerinin Belirlenmesi Ve Biyolojik Aktivitelerinin Saptanması, Postgraduate, Ö.BARIŞ(Student), 2004
ERMAN Ö. K., GÜLLÜCE M., Erzurum Ve Yöresinde Seralarda Bulunan Beyaz Sineklerin Genetik Profillerinin Belirlenmesi, Postgraduate, H.ÖZKAN(Student), 2003
GÜLLÜCE M., Erzurum’a Bağlı Köylerden Toplanan Süt Örneklerinde Brucella abortus antikorlarının ELISA ile araştırılması, Postgraduate, A.ADIGÜZEL(Student), 2001

Jury Memberships

Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Bingöl Üniversitesi, September, 2020

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Other Publications

Supported Projects

AĞAR G., KARADAYI M., GÜLLÜCE M., TEPE Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Biyoloji Bölümü Bilimsel Araştırmalarının Sürdürülebilmesi İçin gerekli Cihazların Onarımı, 2022 - Continues
GÜLLÜCE M., KARADAYI M., Project Supported by Higher Education Institutions, Yara tedavisinde proliferatif ve antimikrobiyal etkiye sahip Origanum majorana L esansiyel yağı temelli topikal bir preparat, 2022 - Continues
FERAH OKKAY I., GÜLLÜCE M., OKKAY U., HACIMÜFTÜOĞLU A., Project Supported by Higher Education Institutions, Yeni sentezlenen bir epoksit türevi olan Dimetil 38dioksatrisiklo 321024 oct6en67dikarbosilat ve türevlerinin yara enfekte yara ve diyabetik yara iyileşmesinde deneysel ve klinik olarak kullanımı, 2022 - Continues
Seçen H., Çelik H., Güllüce M., Karadayı M., Tüzün B., Yılmaz B., Özakar E., TUBITAK Project, Yeni İlaç Adayı Kurkuminoit Bileşiklerinin Sentezleri, Güvenlik Testleri Ve In Vitro Ortamda Stabilitelerinin Araştırılması, 2022 - 2024
Fakıoğlu Ö., Güllüce M., Karadayı G., Demir A. N., Karadayı M., TUBITAK Project, Farklı İklim, Enlem ve Boylamlarda Buzul Göllerinin Fitoplankton Yapısının Konvensiyonel ve Metagenomik Analizler İle İncelenmesi: Antartika Horseshoe Adası Gölleri ve Türkiye’de Bir Buzul Gölü Örneği, 2022 - 2023
AĞAR G., GÜLLÜCE M., KAYA Y., GEYİKOĞLU F., ERMAN Ö. K., TEPE Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Biyoloji Bölümünün Laboratuvar İmkanlarının ve Akademik Araştırma Potansiyelinin Geliştirilmesi, 2022 - 2023
Güllüce M., Karadayı M., Karadayı G., Gürkök S., TUBITAK Project, Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız (Metagenomik) Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi, 2021 - 2023
YILDIRIM V., GÜLLÜCE M., KARADAYI M., KARAMAN Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Kurşuna (Pb) dirençli PGPR suşlarınının Erzurum ve çevresinden izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu, 2021 - 2023
GÜLLÜCE M., KARADAYI M., İSAOĞLU M., HACIMÜFTÜOĞLU A., Project Supported by Higher Education Institutions, Antikanser İlaç Adayı Olma Potansiyeline Sahip Yeni Allosterik SHP2 İnhibitörlerinin Genotoksik Özelliklerinin Araştırılması, 2022 - 2022
Güllüce M., Karadayı M., Koç T. Y., TUBITAK Project, Resveratrolden Piceatannolün Bakteriyel Üretimi ve Ürün Veriminin İyileştirilme Olanaklarının Araştırılması, 2021 - 2022
NADAROĞLU H., HACIMÜFTÜOĞLU A., DAŞ E., BAYRAKÇEKEN YURTCAN A., BARIŞ Ö., GÜR E., ÇOMAKLI Ö., KARAKAN M., ERTUĞRUL M., EFEOĞLU H., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, World Congress on Applied Nanotechnology 2021, 2021 - 2022
Demir A. Y., Güllüce M., Karadayı M., Turhan K., Project Supported by Higher Education Institutions, Yeni Sentezlenen Kinolin Türevlerinin Genotoksik ve Antigenotoksik Etkinliklerinin Araştırılması., 2021 - 2022
Ferah Okkay I., Hacımüftüoğlu A., Güllüce M., Özkaraca M., Şimşek Kuş N., Okkay U., TUBITAK Project, Yeni Bir Epoksit Türevinin (Dimetil 3,8-dioksatrisiklo [3.2.1.02,4] oct-6-en-6,7-dikarbosilat) Temiz Yara, Kontamine Yara ve Diyabetik Yara Iyileşmesinde Etkilerinin Sıçanlarda Araştırılması, 2021 - 2022
Alaylar B., Güllüce M., Karadayı M., Turhan K., Project Supported by Higher Education Institutions, Yeni Sentezlenen 4-Tiyazolidinon Türevlerinin Genotoksik ve Antigenotoksik Etkinliklerinin Araştırılması., 2021 - 2022
Alaylar B., Güllüce M., Karadayı M., Yıldırım V., Project Supported by Higher Education Institutions, Erzurum İli ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Tıbbi ve Aromatik Bitki O. vulgare L. ssp. vulgare'den Endofitik Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Bitki Büyümesini Teşvik Edici Özelliklerinin Araştırılması., 2021 - 2022
Hacımüftüoğlu A., Güllüce M., Karadayı M., TUBITAK Project, Hedefe Dayalı Sanal Tarama Yöntemleri İle Keşfedilmiş Dipeptit Yapılı Üç Adet Yeni Allosterik SHP-2 İnhibitör Adayının İn Vitro SHP-2 Enzim İnhibitörü Aktivitelerinin, MCF-7 Hücre Serisi Üzerindeki Seçici Sitotoksik-Antikanser Etkinlikleri, 2021 - 2022
KARADAYI G., GÜLLÜCE M., DUMLU B., KÜÇÜKÖZDEMİR Ü., KARAGÖZ H., YALÇIN Z., YILMAZ O., ÇOLAK İ., YILDIRIM V., Project Supported by Higher Education Institutions, Soğuğa Dirençliliği Tescillenmiş Ekmeklik Buğday Genotipinde Soğuk Akliminasyonu ve Soğuk Stresi Sırasında Oluşan Proteom Değişimlerinin Belirlenmesi, 2020 - 2022
GÜLLÜCE M., SEZEN S., Project Supported by Higher Education Institutions, Sprague-Dawley Sıçanlarda Oluşturulan Yanık Yara Modelinde Origanum majorana L Beyaz KekikAlanya Kekiği Bitkisinden Elde Edilen Esansiyel Yağın MRSA ile Enfekte Yaralar Üzerindeki Tedavi Edici Etkilerinin invivo ve invitro Yöntemler Kullanılarak Araştırılması, 2020 - 2021
KESMEZ CAN F., GÜLLÜCE M., FERAH OKKAY I., BAYRAM C., ÇİÇEK B., HACIMÜFTÜOĞLU A., SEZEN S., GEZER A., Project Supported by Higher Education Institutions, Juniperius oxycedrus tohumlarından elde edilecek iki farklı ekstraktın sıçanlarda oluşturulacak kontamine ve kontamine olmayan yara iyileşmesindeki etkisinin araştırılması, 2020 - 2021
TUNCER K., OKKAY U., PÜR B., GÜLLÜCE M., HACIMÜFTÜOĞLU A., FERAH OKKAY I., DEMİR M., ÇİÇEK B., Project Supported by Higher Education Institutions, Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Kırık Modelinde Vicia Ervilia Ekstresinin Etkilerinin Araştırılması, 2020 - 2021
Karadayı M., Güllüce M., Alaylar B., Project Supported by Higher Education Institutions, Ağrı İli ve Çevresinde Yer Alan Zirai Alanlardan Elde Edilecek Toprak Örneklerinden Bazı Biyofertilizer ve Biyoprotektan Özelliği Gösteren Bakterilerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu, 2018 - 2020
Güllüce M., Karadayı M., Project Supported by Higher Education Institutions, Ökaryotik Bir Model Organizma Olan Saccharomyces cerevisae’xxda Sukroz Metabolizmasının Düzenlenmesinden Sorumlu Bazı Genlerin Epigenetiksel Olarak İncelenmesi, 2016 - 2020
Karadayı M., Güllüce M., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Erzurum Çevresindeki Tarımsal ve Doğal Topraklardan PGPR Olma Potansiyeline Sahip Bakterilerin İzolasyonu, Moleküler Tanılanması ve Ulusal Kültür Koleksiyonunun Hazırlanması, 2015 - 2020
GÜLLÜCE M., Project Supported by Higher Education Institutions, ERZURUM ÇEVRESİNDEKİ ÇEŞİTLİ TOPRAK EKOSİSTEMLERİNDEN ZNO NANOPARTİKÜLÜ BİYOSENTEZİNDE KULLANILABİLECEK BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU, 2016 - 2017
Barış Ö., Güllüce M., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Bakteriyosin Üretme Potansiyellerinin Araştırılması ve Elde Edilecek Ürünlerin Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Endüstriyel Ölçekli Üretime Kazandırılması TAGEM-13/AR-GE/06, 2013 - 2017
GÜLLÜCE M., Project Supported by Higher Education Institutions, ENDÜSTRİYEL ÖNEME SAHİP BAKTERİYORODOPSİNOJENİK EKSTREMOFİLLERİN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU, 2015 - 2016
Karadayı M., Güllüce M., Barış Ö., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması, 2013 - 2015
Barış Ö., Güllüce M., Project Supported by Higher Education Institutions, Biyoteknoloji Uygulamalarında Kullanılabilecek Bölgesel Mikroorganizmaların Araştırılması, 2012 - 2013
Barış Ö., Güllüce M., Project Supported by Higher Education Institutions, Origanum vulgare L ssp vulgare den elde edilen bazı etken maddelerin AMES Salmonella mikrozom ve E coli WP2 bakteriyel test sistemleri ile mutajen ve antimutajen özelliklerinin belirlenmesi, 2009 - 2010
Barış Ö., Güllüce M., Project Supported by Higher Education Institutions, Erzurum İli Sığır ve Koyun Sütlerinde PCR Yöntemi ile Brucella abortus ve Brucella melitensis Türlerinin Tanılanması, 2008 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., TUBITAK Project, Erzurum Yöresinde Antimutajen ve Antikarsinojen Özellikleri Tespit Edilen Mentha longifolia L Hudson ssp longifolia ve Origanum vulgare ssp vulgare Türlerinden Etken Maddelerin İzolasyonu ve Tanılanması, 2007 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., TUBITAK Project, Erzurum Yöresinde Antimutajen ve Antikanserojen Özellikleri Tespit Edilen Mentha longifolia ssp. longifolia L. Hudson ve Origanum vulgare ssp. vulgare L. Türlerinden Etken Madde İzolasyonu ve Tanılanması, 2007 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., Project Supported by Higher Education Institutions, Erzurum İlindeki Mağaralarda Damlataşı Oluşumunda Etkili Bakterilerin İzolasyonu Karakterizasyonu Ve Tanılanması, 2007 - 2008
Barış Ö., Güllüce M., TUBITAK Project, Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması, 2007 - 2008
Güllüce M., Barış Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Termofilik bakterilerden Endüstriyel Önemi Olan Alkalen Fosfataz Ve Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktivitelerinin Aranması Tanılanması, 2006 - 2007
Demir N., Güllüce M., Çelik S., Alaylı A., Demir Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Küf Penicillum Spp ve Bakteriden Pseudomonas Syringae Pektin Liyaz Enziminin Sütleğen Euphorbia A Bitkisinden de Fisin Enziminin Saflaştırılması ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi, 2003 - 2005

Activities in Scientific Journals

Anatolian Journal of Biology, Advisory Committee Member, 2019 - Continues

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Biyoteknoloji Derneği., Member, 2015 - Continues
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Member, 2013 - Continues
Kültür Kolleksiyonları Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji (KÜKEM) Derneği., Member, 2012 - Continues

Metrics

Congress and Symposium Activities

4.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Attendee, Afyon, Turkey, 2015
7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Attendee, Varna, Bulgaria, 2015
13th International AquaConSoil, Attendee, Kobenhavn, Denmark, 2015
Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi,, Attendee, Bilecik, Turkey, 2015
International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Attendee, Skopje, Macedonia, 2015
International Conference on “Global Issues in Multidisiplinary Academic Research” (GIMAR-2015), Attendee, Dubai, United Arab Emirates, 2015
17th meeting of IHSS 2014 in Ioannina Greece, Attendee, --Seçiniz--, Greece, 2014
20th World Congress of Soil Science (WCSS), Attendee, South Korea, 2014
10th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTr10), Attendee, İstanbul, Turkey, 2014
22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Attendee, Eskişehir, Turkey, 2014
2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Attendee, Antalya, Turkey, 2014
EKOLOJİ 2014, Attendee, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 2014
5th International Conference on Biotechnology and Food Science (ICBFS), Attendee, Erzurum, Turkey, 2014
International Conference on Agricultural, Ecological and Medical Sciences (AEMS-2014), Attendee, --Seçiniz--, Indonesia, 2014
International Conference on Envıronmental Science And Technology, Attendee, Nevşehir, Turkey, 2013
Europen Bıotechnology Congress, Attendee, Bratislava, Slovakia, 2013
48th Croatian & 8th International Symposium on Agriculture, Attendee, Dubrovnik, Croatia, 2013
International Conference on Biodiversity and Climate Change, Attendee, Hong Kong, 2012
2.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2012
XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, Attendee, Muğla, Turkey, 2012
21th. Biology Congress, Attendee, İzmir, Turkey, 2012
International Conference of Agricultural Engineering, Attendee, Valencia, Spain, 2012
National Humic Congress, Attendee, Sakarya, Turkey, 2012
Eurobiotech agriculture Symposium, Attendee, Kayseri, Turkey, 2012
European Biotecnology Congress, Attendee, İstanbul, Turkey, 2011
12. Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2011
3rd International Zinc Symposium Improving Crop Prodaction and Health, Attendee, India, 2011
IV. International Conference on Envıronmental, Industrial and Applied microbiology, Attendee, Malaga, Spain, 2011
V. Speleoloji Sempozyumu, Attendee, Turkey, 2011
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Attendee, Leuven, Belgium, 2010
IMMPC-ISPC Joint Meeting, Attendee, Turkey, 2010
The 19th World Congress of Soil Science Congress, Attendee, Queanbeyan, Australia, 2010
20th. National Biology Congress,, Attendee, Trabzon, Turkey, 2010
20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Attendee, Denizli, Turkey, 2010
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Attendee, London, United Kingdom, 2010
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Attendee, Valdivia, Chile, 2009
IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,, Attendee, Nevşehir, Turkey, 2009
7.Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2009
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Attendee, Nantes, France, 2008
International Enzyme Engineering Symposium, Attendee, Aydın, Turkey, 2008
4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübreleme Kongresi, Attendee, Konya, Turkey, 2008
4.Ulusal Biyomühendislik Kongresi, Attendee, İzmir, Turkey, 2008
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Attendee, Rio-De-Janeiro, Brazil, 2008
19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Attendee, Trabzon, Turkey, 2008
IV. Speleoloji Sempozyumu, Attendee, Ankara, Turkey, 2008
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Attendee, Vienna, Austria, 2008
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Attendee, İstanbul, Turkey, 2007
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Attendee, İstanbul, Turkey, 2007
55th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research,, Attendee, Graz, Austria, 2007
VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Attendee, Erzurum, Turkey, 2007
International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs, Attendee, Antalya, Turkey, 2007
V. Bahçe Bitkileri Kongresi.,, Attendee, Turkey, 2007
Stem Cell Technologies From Laboratories to Clinics, Attendee, Ankara, Turkey, 2006
Eleventh Congress of the Microbiologists, Attendee, Varna, Bulgaria, 2006
VIII. Europan Congress of Entomology, Attendee, İzmir, Turkey, 2006
Allelopati Çalıştayı, Attendee, Yalova, Turkey, 2006
18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Attendee, Aydın, Turkey, 2006
The Nineteenth International Conference on Antiviral Research, Attendee, San-Juan, Puerto Rico, 2006
XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Attendee, Erzurum, Turkey, 2006
2nd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Attendee, Antalya, Turkey, 2004
International Participation, Attendee, Sofija, Bulgaria, 2004
XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı,, Attendee, Antalya, Turkey, 2004
The XV th International Plant Protection Congress, Attendee, Beijing, China, 2004
XV th Int. Plant Protectıon Congress, Attendee, Beijing, China, 2004
3rd Int. Symposium on Natural Drugs, Attendee, Naples, Italy, 2003
Biyoinformatik-I Lisansüstü Yaz Okulu, Attendee, Erzurum, Turkey, 2003
Etkili Öğretim semineri, Attendee, Turkey, 2002
Ulusal KÜKEM Kongresi, Attendee, Turkey, 1989

Scholarships

Atatürk Üniversitesi Yurtdışı Eğitim Bursu, University, 1990 - Continues

Awards

GÜLLÜCE M., Biological Fertilizer and Preparation Method, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı İkincisi- ISIF’17, March 2017
GÜLLÜCE M., Atıf Dalında Bilim ve Teşvik Ödülü, Atatürk Ünivrsitesi, February 2014
GÜLLÜCE M., Atıf Dalında Bilim ve Teşvik Ödülü, Atatürk Ünivrsitesi, February 2009