Eğitim Bilgileri

Doktora, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye 1988 - 1993
Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye 1984 - 1988
Lisans, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 1980 - 1984

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Kars ve çevresinde, sığırlarda, Brucella Abortus`a karşı oluşan antikorların ELISA ve diğer serolojik yöntemlerle (RBPT, SAT, MRT) saptanması ve sonuçların karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 1993
Yüksek Lisans, Bölgemiz Sütlerinin Bakteriyolojik ve Antibiyotik Yönünden İncelenmesi,, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 1988

Akademik İdari Deneyim

Bilimsel Ödülü Komisyonu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021 - Devam Ediyor
Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021 - Devam Ediyor
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021 - Devam Ediyor
Rektör Danışmanı, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - Devam Ediyor
Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - Devam Ediyor
Bilimsel Ödülü Komisyonu Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - 2020
Bilimsel Ödülü Komisyonu Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - 2020
Bilimsel Ödülü Komisyonu Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - 2020
Bilimsel Ödülü Komisyonu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2020 - 2020
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - 2020
Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - 2020
Uyum Komisyonu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2017 - 2020
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2017 - 2020
Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2017 - 2020
Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2020
Rektörlük Kalite Komisyonu Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2020
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2020
Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2020
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2020
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörü, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - 2020

Yönetilen Tezler

Güllüce M., Bacterıorhodopsın'in üretim proseslerinin optimizasyonu ve nanobiyomateryal kullanımında farklı alttaşlara immobilizasyonu, Doktora, N.HIDIROĞLU(Öğrenci), 2022
Güllüce M., Sprague-dawley sıçanlarda oluşturulan yanık yara modelinde origanum majorana (beyaz kekik/alanya kekiği) bitkisinden elde edilen esansiyel yağın mrsa ile enfekte yaralar üzerindeki tedavi edici etkilerinin in-vivo ve in-vitro yöntemler kullanılarak araştırılması, Doktora, S.SEZEN(Öğrenci), 2021
Güllüce M., Çinko oksit (ZnO) nanopartiküllerinin symphoricarpos albus bitki özütü kullanılarak yeşil sentezi ve biyouyumluluğunun araştırılması, Doktora, A.YASİN(Öğrenci), 2019
GÜLLÜCE M., Multi-Bakteriyosinojenik Lactobacillus plantarum S54’ün Bakteriyosin Genlerinin Ekspresyon profillerinde Çevre Koşullarına ve Patojenlere Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişimlerin Araştırılması, Doktora, C.IŞIK(Öğrenci), 2018
GÜLLÜCE M., Toprak Bakterilerinin PGPR Özelliklerinin Araştırılmasında PCR Temelli Moleküler Tekniklerin Uygulanması, Doktora, B.ALAYLAR(Öğrenci), 2017
GÜLLÜCE M., Küf mantarı kullanılarak titanyum dioksit (TiO2 ) nanopartiküllerinin yeşil biyosentezi ve karakterizasyonu., Yüksek Lisans, M.ŞAHİN(Öğrenci), 2017
GÜLLÜCE M., Yenilenebilir Enerji kaynağı Olarak Biyoetanol Üretimi İçin Kullanılabilecek Verimli Mikroorganizmaların Bölgesel Ekosistemde araştırılması, Doktora, M.KARADAYI(Öğrenci), 2016
GÜLLÜCE M., Bakteriorhodopsin üretme potansiyeline sahip halofilik arke Halaobactrerium salinarum 'un izolasyonu, nanobiyomolekül olarak kulllanılabilecek bakteriyorhodopsin’in saflaştırılması ve karekterizasyonu, Yüksek Lisans, N.HIDIROĞLU(Öğrenci), 2015
GÜLLÜCE M., Oligotrofik Bakterilerde Beslenmeye Bağlı Epigenetiksel Mekanizmaların Real-Time PCR Yöntemi İle Araştırılması,, Yüksek Lisans, T.YASİN(Öğrenci), 2015
GÜLLÜCE M., Bazı Rhodococcus türleri kullanılarak çinko oksit (ZnO) nanopartiküllerinin biyosentezi ve karakterizasyonu., Yüksek Lisans, A.YASİN(Öğrenci), 2015
GÜLLÜCE M., Afşin-Elbistan Linyit Madeninden Linyit İyileştirme Teknolojisinde Kullanılma Potansiyeline Sahip Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Moleküler Karekterizasyon, Yüksek Lisans, S.SEZEN(Öğrenci), 2015
GÜLLÜCE M., Kütahya (Turanocağı ve Ortaocak) manyezit ocaklarından cevher zenginleştirme potansiyeli bulunan bakterilerin ve küflerin izolasyonu ve moleküler karekterizasyonu, Yüksek Lisans, S.HÜNDÜR(Öğrenci), 2015
GÜLLÜCE M., Bazı çevresel stres koşullarının Saccharomyces cerevisiae’da meydana getirdiği epigenetiksel değişimlerin COBRA (Combined Bisulfite Restriction Analysis) metodu ile araştırılması, Yüksek Lisans, B.ALAYLAR(Öğrenci), 2014
GÜLLÜCE M., Doğu Anadolu Bölgesindeki Tuzlu Topraklardan İzole Edilen Tuza dayanıklı Bakterilerin Moleküler karakterizasyonu, Doktora, F.ORHAN(Öğrenci), 2013
GÜLLÜCE M., Düşük Kalitedeki Manyezit Cevherinin Biyoteknolojik Yöntemlerle Zenginleştirilmesi,, Doktora, D.YANMIŞ(Öğrenci), 2013
GÜLLÜCE M., Erzurum İli Sığır Ve Koyun Sütlerinde Pcr Yöntemi İle Brucella abortus Ve Brucella melitensis Türlerinin Tanılanması, Doktora, T.ÖZBEK(Öğrenci), 2010
GÜLLÜCE M., Origanum vulgare L. ssp. vulgare’den Elde Edilen Bazı Etken Maddelerin AMES/Salmonella ve E. coli WP2 Test Sistemleri İle Mutajen ve Antimutajen Özelliklerinin Belirlenmesi., Yüksek Lisans, M.KARADAYI(Öğrenci), 2010
GÜLLÜCE M., Mentha longifolia L. Hudson ssp. longifolia L. Hudson Bitkisinden, Elde Edilen Bazı Etken Maddelerin AMES/Salmonella ve S. cerevisiae Yeast DEL assay Test Sistemleri İle Mutajen ve Antimutajen Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans, F.ORHAN(Öğrenci), 2010
GÜLLÜCE M., Doğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Tarihi Eserlerden Bakteriyal Biodeteriotion Ajanlarının İzolasyonu Ve Moleküler Karakterizasyonu, Doktora, H.ÖZKAN(Öğrenci), 2009
GÜLLÜCE M., Erzurum ve Çevresi Mağaralarında, Damlataşlarından Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu, Doktora, Ö.BARIŞ(Öğrenci), 2008
GÜLLÜCE M., Hasanabdal Köyü Termal Tesislerinden Alınan Su Örneklerinden İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Karakterizasyonu, Yüksek Lisans, S.SAVAŞ(Öğrenci), 2008
GÜLLÜCE M., Doğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Kaplıca Sularından İzole Edilen, Termofilik Bakterilerin Moleküler Tanısı, Doktora, A.ADIGÜZEL(Öğrenci), 2006
GÜLLÜCE M., Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames/Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik Ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması,, Yüksek Lisans, T.ÖZBEK(Öğrenci), 2006
GÜLLÜCE M., Doğu Anadolu Ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Tıbbi Öneme Sahip Salvia Cinsine Ait Bazı Türlerin Genetik Profillerinin Belirlenmesi Ve Biyolojik Aktivitelerinin Saptanması, Yüksek Lisans, Ö.BARIŞ(Öğrenci), 2004
ERMAN Ö. K., GÜLLÜCE M., Erzurum Ve Yöresinde Seralarda Bulunan Beyaz Sineklerin Genetik Profillerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans, H.ÖZKAN(Öğrenci), 2003
GÜLLÜCE M., Erzurum’a Bağlı Köylerden Toplanan Süt Örneklerinde Brucella abortus antikorlarının ELISA ile araştırılması, Yüksek Lisans, A.ADIGÜZEL(Öğrenci), 2001

Jüri Üyelikleri

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Bingöl Üniversitesi, Eylül, 2020

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

AĞAR G., KARADAYI M., GÜLLÜCE M., TEPE Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biyoloji Bölümü Bilimsel Araştırmalarının Sürdürülebilmesi İçin gerekli Cihazların Onarımı, 2022 - Devam Ediyor
GÜLLÜCE M., KARADAYI M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yara tedavisinde proliferatif ve antimikrobiyal etkiye sahip Origanum majorana L esansiyel yağı temelli topikal bir preparat, 2022 - Devam Ediyor
FERAH OKKAY I., GÜLLÜCE M., OKKAY U., HACIMÜFTÜOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeni sentezlenen bir epoksit türevi olan Dimetil 38dioksatrisiklo 321024 oct6en67dikarbosilat ve türevlerinin yara enfekte yara ve diyabetik yara iyileşmesinde deneysel ve klinik olarak kullanımı, 2022 - Devam Ediyor
Seçen H., Çelik H., Güllüce M., Karadayı M., Tüzün B., Yılmaz B., Özakar E., TÜBİTAK Projesi, Yeni İlaç Adayı Kurkuminoit Bileşiklerinin Sentezleri, Güvenlik Testleri Ve In Vitro Ortamda Stabilitelerinin Araştırılması, 2022 - 2024
Fakıoğlu Ö., Güllüce M., Karadayı G., Demir A. N., Karadayı M., TÜBİTAK Projesi, Farklı İklim, Enlem ve Boylamlarda Buzul Göllerinin Fitoplankton Yapısının Konvensiyonel ve Metagenomik Analizler İle İncelenmesi: Antartika Horseshoe Adası Gölleri ve Türkiye’de Bir Buzul Gölü Örneği, 2022 - 2023
AĞAR G., GÜLLÜCE M., KAYA Y., GEYİKOĞLU F., ERMAN Ö. K., TEPE Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biyoloji Bölümünün Laboratuvar İmkanlarının ve Akademik Araştırma Potansiyelinin Geliştirilmesi, 2022 - 2023
Güllüce M., Karadayı M., Karadayı G., Gürkök S., TÜBİTAK Projesi, Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız (Metagenomik) Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi, 2021 - 2023
YILDIRIM V., GÜLLÜCE M., KARADAYI M., KARAMAN Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kurşuna (Pb) dirençli PGPR suşlarınının Erzurum ve çevresinden izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu, 2021 - 2023
GÜLLÜCE M., KARADAYI M., İSAOĞLU M., HACIMÜFTÜOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Antikanser İlaç Adayı Olma Potansiyeline Sahip Yeni Allosterik SHP2 İnhibitörlerinin Genotoksik Özelliklerinin Araştırılması, 2022 - 2022
Güllüce M., Karadayı M., Koç T. Y., TÜBİTAK Projesi, Resveratrolden Piceatannolün Bakteriyel Üretimi ve Ürün Veriminin İyileştirilme Olanaklarının Araştırılması, 2021 - 2022
NADAROĞLU H., HACIMÜFTÜOĞLU A., DAŞ E., BAYRAKÇEKEN YURTCAN A., BARIŞ Ö., GÜR E., ÇOMAKLI Ö., KARAKAN M., ERTUĞRUL M., EFEOĞLU H., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, World Congress on Applied Nanotechnology 2021, 2021 - 2022
Demir A. Y., Güllüce M., Karadayı M., Turhan K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeni Sentezlenen Kinolin Türevlerinin Genotoksik ve Antigenotoksik Etkinliklerinin Araştırılması., 2021 - 2022
Ferah Okkay I., Hacımüftüoğlu A., Güllüce M., Özkaraca M., Şimşek Kuş N., Okkay U., TÜBİTAK Projesi, Yeni Bir Epoksit Türevinin (Dimetil 3,8-dioksatrisiklo [3.2.1.02,4] oct-6-en-6,7-dikarbosilat) Temiz Yara, Kontamine Yara ve Diyabetik Yara Iyileşmesinde Etkilerinin Sıçanlarda Araştırılması, 2021 - 2022
Alaylar B., Güllüce M., Karadayı M., Turhan K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeni Sentezlenen 4-Tiyazolidinon Türevlerinin Genotoksik ve Antigenotoksik Etkinliklerinin Araştırılması., 2021 - 2022
Alaylar B., Güllüce M., Karadayı M., Yıldırım V., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erzurum İli ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Tıbbi ve Aromatik Bitki O. vulgare L. ssp. vulgare'den Endofitik Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Bitki Büyümesini Teşvik Edici Özelliklerinin Araştırılması., 2021 - 2022
Hacımüftüoğlu A., Güllüce M., Karadayı M., TÜBİTAK Projesi, Hedefe Dayalı Sanal Tarama Yöntemleri İle Keşfedilmiş Dipeptit Yapılı Üç Adet Yeni Allosterik SHP-2 İnhibitör Adayının İn Vitro SHP-2 Enzim İnhibitörü Aktivitelerinin, MCF-7 Hücre Serisi Üzerindeki Seçici Sitotoksik-Antikanser Etkinlikleri, 2021 - 2022
KARADAYI G., GÜLLÜCE M., DUMLU B., KÜÇÜKÖZDEMİR Ü., KARAGÖZ H., YALÇIN Z., YILMAZ O., ÇOLAK İ., YILDIRIM V., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Soğuğa Dirençliliği Tescillenmiş Ekmeklik Buğday Genotipinde Soğuk Akliminasyonu ve Soğuk Stresi Sırasında Oluşan Proteom Değişimlerinin Belirlenmesi, 2020 - 2022
GÜLLÜCE M., SEZEN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sprague-Dawley Sıçanlarda Oluşturulan Yanık Yara Modelinde Origanum majorana L Beyaz KekikAlanya Kekiği Bitkisinden Elde Edilen Esansiyel Yağın MRSA ile Enfekte Yaralar Üzerindeki Tedavi Edici Etkilerinin invivo ve invitro Yöntemler Kullanılarak Araştırılması, 2020 - 2021
KESMEZ CAN F., GÜLLÜCE M., FERAH OKKAY I., BAYRAM C., ÇİÇEK B., HACIMÜFTÜOĞLU A., SEZEN S., GEZER A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Juniperius oxycedrus tohumlarından elde edilecek iki farklı ekstraktın sıçanlarda oluşturulacak kontamine ve kontamine olmayan yara iyileşmesindeki etkisinin araştırılması, 2020 - 2021
TUNCER K., OKKAY U., PÜR B., GÜLLÜCE M., HACIMÜFTÜOĞLU A., FERAH OKKAY I., DEMİR M., ÇİÇEK B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Kırık Modelinde Vicia Ervilia Ekstresinin Etkilerinin Araştırılması, 2020 - 2021
Karadayı M., Güllüce M., Alaylar B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ağrı İli ve Çevresinde Yer Alan Zirai Alanlardan Elde Edilecek Toprak Örneklerinden Bazı Biyofertilizer ve Biyoprotektan Özelliği Gösteren Bakterilerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu, 2018 - 2020
Güllüce M., Karadayı M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ökaryotik Bir Model Organizma Olan Saccharomyces cerevisae’xxda Sukroz Metabolizmasının Düzenlenmesinden Sorumlu Bazı Genlerin Epigenetiksel Olarak İncelenmesi, 2016 - 2020
Karadayı M., Güllüce M., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Erzurum Çevresindeki Tarımsal ve Doğal Topraklardan PGPR Olma Potansiyeline Sahip Bakterilerin İzolasyonu, Moleküler Tanılanması ve Ulusal Kültür Koleksiyonunun Hazırlanması, 2015 - 2020
GÜLLÜCE M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ERZURUM ÇEVRESİNDEKİ ÇEŞİTLİ TOPRAK EKOSİSTEMLERİNDEN ZNO NANOPARTİKÜLÜ BİYOSENTEZİNDE KULLANILABİLECEK BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU, 2016 - 2017
Barış Ö., Güllüce M., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Bakteriyosin Üretme Potansiyellerinin Araştırılması ve Elde Edilecek Ürünlerin Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Endüstriyel Ölçekli Üretime Kazandırılması TAGEM-13/AR-GE/06, 2013 - 2017
GÜLLÜCE M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ENDÜSTRİYEL ÖNEME SAHİP BAKTERİYORODOPSİNOJENİK EKSTREMOFİLLERİN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU, 2015 - 2016
Karadayı M., Güllüce M., Barış Ö., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması, 2013 - 2015
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biyoteknoloji Uygulamalarında Kullanılabilecek Bölgesel Mikroorganizmaların Araştırılması, 2012 - 2013
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Origanum vulgare L ssp vulgare den elde edilen bazı etken maddelerin AMES Salmonella mikrozom ve E coli WP2 bakteriyel test sistemleri ile mutajen ve antimutajen özelliklerinin belirlenmesi, 2009 - 2010
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erzurum İli Sığır ve Koyun Sütlerinde PCR Yöntemi ile Brucella abortus ve Brucella melitensis Türlerinin Tanılanması, 2008 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., TÜBİTAK Projesi, Erzurum Yöresinde Antimutajen ve Antikarsinojen Özellikleri Tespit Edilen Mentha longifolia L Hudson ssp longifolia ve Origanum vulgare ssp vulgare Türlerinden Etken Maddelerin İzolasyonu ve Tanılanması, 2007 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., TÜBİTAK Projesi, Erzurum Yöresinde Antimutajen ve Antikanserojen Özellikleri Tespit Edilen Mentha longifolia ssp. longifolia L. Hudson ve Origanum vulgare ssp. vulgare L. Türlerinden Etken Madde İzolasyonu ve Tanılanması, 2007 - 2009
Barış Ö., Güllüce M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erzurum İlindeki Mağaralarda Damlataşı Oluşumunda Etkili Bakterilerin İzolasyonu Karakterizasyonu Ve Tanılanması, 2007 - 2008
Barış Ö., Güllüce M., TÜBİTAK Projesi, Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması, 2007 - 2008
Güllüce M., Barış Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Termofilik bakterilerden Endüstriyel Önemi Olan Alkalen Fosfataz Ve Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktivitelerinin Aranması Tanılanması, 2006 - 2007
Demir N., Güllüce M., Çelik S., Alaylı A., Demir Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Küf Penicillum Spp ve Bakteriden Pseudomonas Syringae Pektin Liyaz Enziminin Sütleğen Euphorbia A Bitkisinden de Fisin Enziminin Saflaştırılması ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi, 2003 - 2005

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Anatolian Journal of Biology, Danışma Kurul Üyesi, 2019 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Biyoteknoloji Derneği., Üye, 2015 - Devam Ediyor
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Üye, 2013 - Devam Ediyor
Kültür Kolleksiyonları Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji (KÜKEM) Derneği., Üye, 2012 - Devam Ediyor

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

4.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Katılımcı, Afyon, Türkiye, 2015
7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Katılımcı, Varna, Bulgaristan, 2015
13th International AquaConSoil, Katılımcı, Kobenhavn, Danimarka, 2015
Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi,, Katılımcı, Bilecik, Türkiye, 2015
International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Katılımcı, Skopje, Makedonya, 2015
International Conference on “Global Issues in Multidisiplinary Academic Research” (GIMAR-2015), Katılımcı, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2015
17th meeting of IHSS 2014 in Ioannina Greece, Katılımcı, --Seçiniz--, Yunanistan, 2014
20th World Congress of Soil Science (WCSS), Katılımcı, Güney Kore, 2014
10th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTr10), Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2014
22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Katılımcı, Eskişehir, Türkiye, 2014
2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2014
EKOLOJİ 2014, Katılımcı, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 2014
5th International Conference on Biotechnology and Food Science (ICBFS), Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2014
International Conference on Agricultural, Ecological and Medical Sciences (AEMS-2014), Katılımcı, --Seçiniz--, Endonezya, 2014
International Conference on Envıronmental Science And Technology, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2013
Europen Bıotechnology Congress, Katılımcı, Bratislava, Slovakya, 2013
48th Croatian & 8th International Symposium on Agriculture, Katılımcı, Dubrovnik, Hırvatistan, 2013
International Conference on Biodiversity and Climate Change, Katılımcı, Hong Kong, 2012
2.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2012
XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2012
21th. Biology Congress, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2012
International Conference of Agricultural Engineering, Katılımcı, Valencia, İspanya, 2012
National Humic Congress, Katılımcı, Sakarya, Türkiye, 2012
Eurobiotech agriculture Symposium, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2012
European Biotecnology Congress, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2011
12. Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2011
3rd International Zinc Symposium Improving Crop Prodaction and Health, Katılımcı, Hindistan, 2011
IV. International Conference on Envıronmental, Industrial and Applied microbiology, Katılımcı, Malaga, İspanya, 2011
V. Speleoloji Sempozyumu, Katılımcı, Türkiye, 2011
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Katılımcı, Leuven, Belçika, 2010
IMMPC-ISPC Joint Meeting, Katılımcı, Türkiye, 2010
The 19th World Congress of Soil Science Congress, Katılımcı, Queanbeyan, Avustralya, 2010
20th. National Biology Congress,, Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2010
20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Katılımcı, Denizli, Türkiye, 2010
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Katılımcı, London, Birleşik Krallık, 2010
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Katılımcı, Valdivia, Şili, 2009
IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2009
7.Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2009
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Katılımcı, Nantes, Fransa, 2008
International Enzyme Engineering Symposium, Katılımcı, Aydın, Türkiye, 2008
4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübreleme Kongresi, Katılımcı, Konya, Türkiye, 2008
4.Ulusal Biyomühendislik Kongresi, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2008
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Katılımcı, Rio-De-Janeiro, Brezilya, 2008
19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2008
IV. Speleoloji Sempozyumu, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2008
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Katılımcı, Vienna, Avusturya, 2008
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2007
Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat, FP6-TP5 (Food Quality and Safety), FP6-2005-FOOD-4-B, STREP- RHIBAC. ( 6 aylık olağan çalıştay),, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2007
55th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research,, Katılımcı, Graz, Avusturya, 2007
VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2007
International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2007
V. Bahçe Bitkileri Kongresi.,, Katılımcı, Türkiye, 2007
Stem Cell Technologies From Laboratories to Clinics, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2006
Eleventh Congress of the Microbiologists, Katılımcı, Varna, Bulgaristan, 2006
VIII. Europan Congress of Entomology, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2006
Allelopati Çalıştayı, Katılımcı, Yalova, Türkiye, 2006
18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Katılımcı, Aydın, Türkiye, 2006
The Nineteenth International Conference on Antiviral Research, Katılımcı, San-Juan, Porto Riko, 2006
XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2006
2nd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2004
International Participation, Katılımcı, Sofija, Bulgaristan, 2004
XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı,, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2004
The XV th International Plant Protection Congress, Katılımcı, Beijing, Çin, 2004
XV th Int. Plant Protectıon Congress, Katılımcı, Beijing, Çin, 2004
3rd Int. Symposium on Natural Drugs, Katılımcı, Naples, İtalya, 2003
Biyoinformatik-I Lisansüstü Yaz Okulu, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2003
Etkili Öğretim semineri, Katılımcı, Türkiye, 2002
Ulusal KÜKEM Kongresi, Katılımcı, Türkiye, 1989

Burslar

Atatürk Üniversitesi Yurtdışı Eğitim Bursu, Üniversite, 1990 - Devam Ediyor

Ödüller

GÜLLÜCE M., Biological Fertilizer and Preparation Method, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı İkincisi- ISIF’17, Mart 2017
GÜLLÜCE M., Atıf Dalında Bilim ve Teşvik Ödülü, Atatürk Ünivrsitesi, Şubat 2014
GÜLLÜCE M., Atıf Dalında Bilim ve Teşvik Ödülü, Atatürk Ünivrsitesi, Şubat 2009