Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Toplumsal Cinsiyet Ve İslam Düşüncesinde Kadın

Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi-ATAKAD, ss.2-22, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Büyük Türkmen Şairi Mahtumkulu’nun Şiirlerinde Hz. Peygamber

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, ss.225-242, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân-Siyer İlişkisi Bağlamında Vahiy

Siyer Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.178-193, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Araplarda Putperestlik ve Hicaz Putlarından/Beytlerinden Biri Olarak ‘Zülhalesa’

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.7-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm İlimler Geleneği ve Siyer

Siyer Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.120-125, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prof Dr Hanefi Palabıyık la Röportaj

http://www.islamtarihi.info/, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Yönetici Peygamberin Amacı Devlet Değil Davet İdi

DERİN TARİH, cilt.5, ss.210-213, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deve ile İlgili Bir Kült’ün Mucizeye Dönüştürülmesi: Hz. Salih’in Devesi Örneği

İslami Araştırmalar, cilt.25, ss.166-175, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekke Döneminde Hz Ali

Belgü-Ardahan Üniv. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Dergisi, cilt.1, ss.125-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam ın İlk Döneminde Kadın ve Devlet Nabia Abbott tan çeviri

Belgü-Ardahan Üniv. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Dergisi, cilt.1, ss.103-124, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî nin Nûru’l-Ulûm Adlı Eserinde Nasihat

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.21-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyh Ebû l Hasan i Harak nî nin Nûru l Ulûm Adlı Eserinde Nasihat

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.21-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelenek Din ve Tarihçilik

Türk Yurdu, ss.42-46, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sözlü Tarih Sözlü Gelenek ve Hadis Kitapları Sahîh i Müslim Örneği

İslamî İlimler Dergisi, cilt.3, ss.127-160, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keith Jenkins Tarihi Yeniden Düşünmek Nşr Bahadır Sina Şener Dost Kitabevi Ankara 1997 92 s

Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları, cilt.2, ss.263-268, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kubilay Aysevener E Müge Barutca Tarih Felsefesi Cem Yayınları İstanbul 2003 198 s

Hindistan Türk Tarihi Araştırmalar, cilt.2, ss.269-272, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazneliler Devleti ve Hindistan

Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları, cilt.2, ss.53-98, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz Ömer in Müslüman Oluşu

EKEV Akademi Dergisi, cilt.12, ss.137-148, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Mücadeleye Destek ve Arkaplan Olarak Dinî Düşünce ve Dinî Gelenekler

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.225-262, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rudolf Bultman Tarih ve Eskatoloji Sonsuzluğun Mevcudiyeti

EKEV Akademi Dergisi, cilt.11, ss.373-390, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik İslam Coğrafyacılarına Göre Erzurum Erzurum

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ss.127-162, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hindistan Tarihinde ve Hint Kültüründe Müslüman Türkler

EKEV, cilt.11, ss.67-94, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gaznelilerin Hindistan Seferleri

EKEV Akademi Dergisi, cilt.11, ss.139-152, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihin Savunusu

Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, ss.321-331, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cahiliye Dönemi ve İslam ın İlk Yıllarında Okuma Yazma Faaliyetleri

Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, ss.31-68, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam da Tevbe

BURHAN, cilt.2, ss.11-15, 2006 (Hakemsiz Dergi)

İslam ın İlk Yıllarında Emniyet ve Asayiş İşleri

ISTEM, cilt.3, ss.147-176, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim ve Eğitim Paradigmamız Üzerine

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.323-350, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ord Prof Dr M Fuad Köprülü İlmî Hayatı ve Türkiye Tarihi

Atatürk Dergisi, cilt.3, ss.7-29, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Berat Kandili ve İnancımız

İKTİBAS, ss.9-13, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Gazneliler Devletinde Teşkilat ve Kültür

YENİ TÜRKİYE, cilt.3, ss.29-53, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bir Türk İslam Devleti Modeli Olarak Gazneliler

YENİ TÜRKİYE, cilt.4, ss.509-521, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz Peygamber in Devlet Kurma Faaliyeti

Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, ss.99-126, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazneliler de İlmî Faaliyetler

Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları, cilt.1, ss.47-72, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Devlet Telakkisinde Tebaa Anlayışının Tarihî ve Dinî Bazı Kökenleri

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.157-200, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gazneliler Döneminde (344-583/955-1187) İslam’ın Yayılışı ve Gazneli Âlimler

Uluslararası Sempozyum Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Sempozyumu, Bishkek, Kırgızistan, 10 - 12 October 2018, cilt.1, no.303, ss.217-238

Bir Yaşam Modeli Olarak İslam Düşüncesi

Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, 26-27 Nisan 2018- Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 27 April 2018, cilt.1, ss.184-197

Antalyalı Bir Âlim Olarak Ahmet Hamdi Akseki’nin Eserlerinde Hz. Peygamber

Selçukludan Cumhuriyet’e Sosyal Bilimlerde Antalya, Antalya, Türkiye, 1 - 03 March 2018, ss.802-833

Şükrullah’ın ‘Behcetü’t-Tevârîh’ Adlı Eserinde ‘Siyer’

Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu-21-22 Nisan 2017 / AMASYA, Amasya, Türkiye, 21 - 22 April 2017

Türkiye’de Popüler Siyer Çalışmalarının Sorunları ve Çözüm Önerileri-Müzakere

SIYER ÖĞRETIMIÇocuk Kitapları, Edebi Eserler vePopüler Yayınlar, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 February 2017, ss.259-261

Çocuklar İçin Yazılan Siyer Kitaplarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Müzakere

SIYER ÖĞRETIMIÇocuk Kitapları, Edebi Eserler vePopüler Yayınlar, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 February 2017, ss.156-157

ANAKRONİZMDEN YORUMA: FELAK-NAS SURELERİNİN NÜZUL-SİYER İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ANLAŞILMASI

Uluslararası İslam ve YorumSempozyumu, Sivas, Türkiye, 8 - 10 May 2017, ss.77-78

BİR ARAŞTIRMACI ÂLİM VE TARİH USÛLCÜSÜ OLARAKM. FUAD KÖPRÜLÜ

Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu (21-22 Kasım 2016) bildirileri, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 November 2016, ss.397-428

BABÜRLÜ SARAYINDA İKİ TARİHÇİ PORTRESİ

Hint-Turk Arastırmaları Calıştayı-ı, Trabzon, Türkiye, 01 December 2017

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDEKİ LİSANSÜSTÜ VE SONRASI SİYER ÇALIŞMALARINDAKİ DURUM ÜZERİNE

Siyer Çalıştayı III-Akademik Çalışmalar, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 August 2016, ss.277-287

FELAK ve NAS SURELERİNİN NÜZUL-SİYER İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA MEKKİ VE MEDENİ OKUNMASININ ANLAMI/YORUMU

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu I, Malatya, Türkiye, 8 - 10 May 2017, ss.297-316

İSLAM TARİHİNİN İLK DÖNEMİNDE EMNİYET VE ASAYİŞ

I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu “Türk Polis Tarihinin Kökenleri”, Ankara, Türkiye, 15 - 17 May 2016, ss.71-98

KUR AN SURELERİNİN KRONOLOJİSİ VE DÖNEMLERİNİN BELİRLENMESİ Metninin Müzakeresi

KRONOLOJİK KURAN ve SİYER BAĞLAMINDA HADİSLERİN BÜTÜNLÜĞÜ, Ankara, Türkiye, 16 - 17 December 2016

HİNDİSTAN TARİHİNDE TÜRKLER X XIX YY

4. Uluslararası TÜRK ŞÖLENİ Türk Kültürü Sempozyumu Bildiri Özetleri, Erzurum, Türkiye, 17 - 19 May 2016, ss.109-110

Cahiliye Araplarında Namaz

Kur’ân’ın İndiği Tarih Çalıştayları - IV , CAHİLİYE ARAPLARININ İBADET HAYATI, Bingöl, Türkiye, 18 November 2016

Bir Âlim ve Tarih Usulcüsü Olarak M Fuad Köprülü

M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 October 2016

İslâm Medeniyetinin Avrupa ya Tesiri Sicilya Örneği

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 1 - 04 September 2016

III SİYER ÇALIŞTAYI LİSANS ÜSTÜ SİYER TEZ ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

III. SİYER ÇALIŞTAYI-LİSANS ÜSTÜ SİYER TEZ ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Balıkesir, Türkiye, 26 - 27 August 2016

Lisansüstü Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar

I. ULUSLARARASI İSLÂM TARİHİ VE MEDENİYETİNDE ŞANLIURFA SEMPOZYUMU, Urfa, Türkiye, 25 - 27 March 2016

Geleneksel Türk Aile Hayatına Örnek Olarak Hz Peygamberin Aile Prensipleri

Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 25 - 26 March 2016

Fuat Köprülü Milli Kültür ve Tarih Sempozyumu Fikir Dünyamızı Aydınlatanlar II 16 Mayıs 2015 İzmir Türk Ocakları İzmir Şubesi

Milli Kültür ve Tarih Sempozyumu (Fikir Dünyamızı Aydınlatanlar II), 16 Mayıs 2015, İzmir (Türk Ocakları İzmir Şubesi), İzmir, Türkiye, 16 May 2015

Gaznelilerde Dini Hayat ve Dinî Faaliyetler

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-14 Eylül 2014-St. Petersburg/Rusya, Pietersburg, Güney Afrika, 11 - 14 September 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Siyer Dersleri-Mekke Dönemi

Mekkede Hz. Peygamber ve Akrabalarına Uygulanan Boykot, İdris Söylemez, Editör, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Malatya, ss.180-192, 2018

İslam Tarihi-2

Hindistan, Adnan Demircan-Mehmet Azimli, Editör, Fecr-Bilay, Ankara, ss.207-252, 2018

İslam Medeniyeti Tarihi

Doğu-İslam Medeniyeti, Mehmet Azimli, Editör, Fecr-Bilay, Ankara, ss.345-368, 2018

İslam Tarihi ve Medeniyeti -2- Râşid Halifeler Dönemi

Râşi̇d Hali̇feler Dönemi̇nde Emni̇yet ve Asayi̇şi̇n Sağlanması, Ahmet Önkal-M. Ali Kapar, Editör, Siyer, İstanbul, ss.403-420, 2017

İslam Tarihi ve Medeniyeti -2- Râşid Halifeler Dönemi

Râşi̇d Hali̇feler Dönemi̇nde (661-632/41-11)Haber Alma ve Haberleşme, Ahmet Önkal-M. Ali Kapar, Editör, Siyer, İstanbul, ss.421-438, 2017

İslam Tarihi ve Medeniyeti -6- Abbasiler (II)

Abbâsî Hilafeti’nin Gazneli Devleti İle Münasebetleri, Nahide Bozkurt, Editör, Siyer, İstanbul, ss.499-521, 2017

İslam Tarihi ve Medeniyeti -8- Müslüman Türk Devletleri Tarihi I

Gazneliler, MUHAMMET HANEFİ PALABIYIK -Osman Çetin, Editör, Siyer, İstanbul, ss.389-528, 2017

İslam Tarihi El Kitabı

Emeviler Medeniyet Tarihi, Eyüp Baş, Editör, Grafiker, Ankara, ss.345-397, 2017

Siyer Öğretimi Lisans ve Lisansüstü Öğretim Düzeyi

Lisansüstü Siyer Çalışmalarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri, , Editör, Siyer Yayınları, 2016

İslam ın Hakikati ve Mezhep Sorunu

YENİDEN İHYA İÇİN KOŞULSUZ DÜŞÜNME: GELENEĞİN BATAKLIĞINA BATMADAN GELECEK OLUŞTURMA, Mehmet Evkuran, Editör, ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ YAYINLARI, Ankara, ss.153-185, 2016

Cahiliye Araplarının İlahları

İslam öncesi Hicaz Putlarından/Beytlerinden Zülhalasa, M. MAHFUZ SÖYLEMEZ, Editör, Ankara Okulu, Ankara, ss.171-196, 2016

I SİYER ÇALIŞTAYI Siyer Öğretimi Ortaokul ve Orta Öğretim Düzeyi

"İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde Okutulan Siyer "Hz. Muhammed'in Hayatı" Dersinin Sunulmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Tebliğine Müzakere, Muhammed Ali Alioğlu, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.181-185, 2016

II SİYER ÇALIŞTAYI Siyer Öğretimi Lisans ve Lisanüstü Öğretim Düzeyi

Lisansüstü İslam Tarihi/Siyer Çalışmalarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri, Muhammed Ali Aloğlu, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.81-124, 2016

Asr ı Saadet Dünyası Hz Peygamber Sas Dönemınde Kurumsal Yapının Oluşumu

Hz. Peygamber’in Devlet Kurma Faaliyeti, Adnan Demircan, Editör, SİYER YAY., İstanbul, ss.7-37, 2015

Asr ı Saadet Dünyası 8 Hz Peygamber sas Döneminde Kurumsal Yapının Oluşumu

İslam’ın İlk Yıllarında Emniyet ve Asayiş İşlerİ, Adnan Demircan, Editör, Siyer Yay., İstanbul, ss.145-193, 2015

Cahiliye Araplarının Ulûhiyet Anlayışı

İslam Öncesi Arap Düşüncesinde Din ve Din Adamı Algısı, M. MAHFUZ SÖYLEMEZ, Editör, ANKARA OKULU YAY., Ankara, ss.97-147, 2015

Asr ı Saâdet Dünyası Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları

Sözlü Tarih/Sözlü Gelenek ve Hadis Kitapları (Sahîh-i Müslim Örneği), ADNAN DEMİRCAN, Editör, SİYER, İstanbul, ss.173-222, 2014

Asr ı Saâdet Dünyası Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları

Sözlü Gelenekten Tarihçiliğe-Giriş, ADNAN DEMİRCAN, Editör, SİYER, İstanbul, ss.37-82, 2014