Genel Bilgiler

Biyografi

Erzurum İli'ne bağlı Şenkaya İlçesi'nde doğdu. İlk ve Ortaöğretimini tamamladıktan sonra 2009 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne başladı. Adı geçen bölümü, 2013 yılında Gizli İslam Komitesi'nden Şûra Hükümeti'ne Oltu(1917-1920) adlı Lisans Tamamlama Çalışması ile birincilik derecesiyle bitirdi. 2016 yılında Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'ndan 1919'da Amerikan Heyetlerinin Doğu Anadolu ve Transkafkasya Gezileri ve Ermeni Meselesi'ne Dair Raporları konulu çalışmayla yüksek lisans (master) mezunu oldu. 2015 yılından beri Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır ve  halen doktora öğrencisi olarak Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı'nda ilmî çalışmalarına devam etmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm
-

İletişim