Biyografi

1987 yılında Erzurum'da dünyaya geldim. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde Lisans Eğitimime; 2008 yılında ise aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimime başladım. 2010 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayarak akademik kariyerimin ilk adımını atmış oldum ve 2011 yılında Yüksek Lisans eğitimimi tamamladım. 2012 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Doktora Eğitimime başladım ve 2013 yılında ise Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalında Doktora Eğitimime başladım. 2019 yılında Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalında Doktora Eğitimimi tamamladım. Şu anda Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalında Doktora Eğitimime devam etmekteyim.

Yaptığı Tezler

Doktora, İç girişimcilik ile yenilik yönetimi arasındaki ilişkide stratejik bilincin rolü, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Yüksek Lisans, Bilgi teknolojilerinin kullanımı ve yönetsel karar verme tarzları ilişkisi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon, 2011

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilişim Sistemleri

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2010 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

Verdiği Dersler

Girişimcilik, Lisans, 2021 - 2022
Temel Bilgi Teknolojileri, Lisans, 2022 - 2023
Temel Bilgisayar Teknolojileri, Lisans, 2022 - 2023
Temel Bilgi Teknolojileri, Lisans, 2022 - 2023
Girişimcilik, Lisans, 2021 - 2022
Bilgi Teknolojileri Yönetimi, Lisans, 2020 - 2021
OFİS OTOMASYON SİSTEMLERİ , Lisans, 2020 - 2021
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, Lisans, 2021 - 2022
Ofis Otomasyon Sistemleri, Lisans, 2020 - 2021
YENİLİK YÖNETİMİ, Lisans, 2020 - 2021
Temel Bilgi Teknolojileri I, Lisans, 2020 - 2021
Yenilik Yönetimi , Lisans, 2020 - 2021
Temel Bilgi Teknolojileri , Lisans, 2020 - 2021

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Yildiz I., Kabakuş A. K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Değişim ProgramlarıBilgilendirme ve Deneyim Paylaşımı, 2022 - 2022
Yildiz I., Kabakuş A. K., Sosyal Destek Programı (SODES) Projeleri, Projeler Ortak Noktamız Olsun, 2022 - 2022
Işık M., Yıldız İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Üniversite Öğrencileri "Meslek Erbabı" ile Buluşuyor, 2021 - 2022
Yıldız İ., Kabakuş A. K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bilişimciler Deneyimlerini Paylaşıyor, 2021 - 2021
Işık M., Yıldız İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KOSGEB ile Fikir Alışverişi, 2021 - 2021
KARAMAN E., ÖZMEN E., YILDIZ İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BİLİŞİM SİSTEMLERİ OKURYAZARLIĞI, 2015 - 2020

Metrikler