Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nondestructive optical characterization of Fabry-Pérot cavities by full spectra fitting method

IEEE Photonics Technology Letters, cilt.30, ss.1404-1407, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biocompatible Brain Sensor Fabrication for Diagnosis and Treatment of Brain Disorders

ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.221, ss.22, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Heart Sound Localization in Respiratory Sound Based on a New Computationally Efficient Entropy Bound

IEEE JOURNAL OF BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS, cilt.21, ss.105-114, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A robust method for online heart sound localization in respiratory sound based on temporal fuzzy c-means

MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING, cilt.53, ss.45-56, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An efficient laser sensor system for apple impact bruise volume estimation

POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, cilt.89, ss.49-55, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On Improving Dynamic State Space Approaches to Articulatory Inversion with MAP Based Parameter Estimation

IEEE Transactions On Audio Speech And Language Processing, cilt.20, ss.67-81, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A METRIC FUNCTION FOR FAST AND ACCURATE PERMITTIVITY DETERMINATION OFLOW TO HIGH LOSS MATERIALS FROM REFLECTION MEASUREMENTS

Progress In Electromagnetics Research-Pier, cilt.107, ss.397-412, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uydu Görüntüleriyle Heliport Tespiti

27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Sivas, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019, ss.1

Uydu Görüntüleriyle Heliport Tespiti

2019 SIU Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları, Sivas, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019, ss.527

Generalized filter bank design for sleep stage classification Genelleştirilmiş süzgeç kümesi tasarimi ile uyku evresi siniflandirma

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP 2017, Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017 identifier

Gender clasification based on single channel EEG signal Tek kanalli EEG sinyali ile cinsiyet siniflandirma

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP 2017, Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017 identifier

Sleep stage classification based on filter bank optimization Süzgeç Kümesi Optimizasyonu ile Uyku Evresi Siniflandirma

25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier

Gender Detection with Heart Sound Using MFCC-based Statistical Features

10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.553-556 identifier

Generalized Filter Bank Design For Sleep Stage Classification

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017 identifier identifier

Gender Clasification Based on Single Channel EEG Signal

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017 identifier identifier

Sleep Stage Classification Based on Filter Bank Optimization

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

Fabrication of A New Ceramic Based Microelectrode for Measurement of Neurotransmitter In The Central Nervous System

DAKAM, Electrotech '15,III. International Electrical & Electronic Engineering and Technologies Conference, Türkiye, 2 - 03 Ekim 2015

Improving the limit of detection (LOD) of microsensor used in detection of brain diseases via wavelet filter

2015 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015 - Proceedings, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1676-1679

Improving the limit of detection (LOD) of microsensor used in detection of brain diseases via wavelet filter

2015 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015 - Proceedings, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1676-1679

Gender prediction based on the expiratory flow volume curve Ekspirasyon Aklm-Vollim Egrisine Dayall Cinsiyet Tahmini

2015 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.2119-2121 identifier

Gender Detection with Heart Sound

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.2362-2365 identifier identifier

Gender Prediction Based On The Expiratory Flow Volume Curve

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.2118-2121 identifier identifier

Microelectrod fabrication for diagnosis and treatment of brain disorders Beyin Hastaliklarinin Tani Ve Tedavisi Için Mikroelektrot Fabrikasyonu

2015 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.2058-2061 identifier identifier

Age Group Classification and Gender Detection Based on Forced Expiratory Spirometry

37th Annual International Conference of the IEEE-Engineering-in-Medicine-and-Biology-Society (EMBC), Milan, İtalya, 25 - 29 Ağustos 2015, ss.550-553 identifier identifier

Solunum Fonksiyon Testine Bağlı Cinsiyet Tanıma

2014 18. IEEE Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT), İstanbul, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014

New Silicon Based Multisite Microelectrode Fabrication for Neurotransmitter Concentration Detection

10th Nanoscience and Nanotechnology Conference, June 2014, Istanbul, TURKEY, Türkiye, 17 - 21 Temmuz 2014

Gender Detection Based on Pulmonary Function Test

18th National Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT), İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014 identifier

Heart Sound Detection in Respiratory Sound Using Hidden Markov Model

2013 21th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Marrakech, Fas, 9 - 15 Eylül 2013 identifier

Online Estimation of Lower and Upper Bounds for Heart Sound Boundaries in Chest Sound Using Convex Hull Algorithm

2012 34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 28 Ağustos - 01 Eylül 2012 identifier

Heart Sound Localization in Chest Sound Using Temporal Fuzzy c Means Classification

2012 34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), San Diego, CA, 28 Ağustos - 01 Eylül 2012 identifier identifier

Göğüs Sesi İçerisinde Kalp Sesi Yerlerinin Tespitinde Çevrimiçi Ekleme Hatasının Azaltılması

2012 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU), Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Temmuz 2012

Türkçe deki Patlamalı Seslerin Locus Denklemleri

2012 20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), Mugla, Turkey, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012

Heart Sound Localization In Chest Sound UsingConvex Hull Algorithm

2011 7th International Conference Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 15 Aralık - 15 Ekim 2011

Kalp Seslerinin Göğüs Sesi İçerisinde Uyarlamalı Eşik Değeri ile Bulunması

2011 15. IEEE Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT), Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2011

ML vs MAP Parameter Estimation of Linear Dynamic Systems for Acoustic to Articulatory Inversion A Comparative Study

2010 18th uropean Signal Processing Conference (EUSIPCO), Aalborg, Danimarka, 23 - 27 Ağustos 2010 identifier

Akustik ve Görsel Veriler Kullanılarak Artikülatörlerin Hareketlerinin Gauss Karışım Modellere GKM Dayalı Kestirimi

2010 18. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), Diyarbakir, Turkey, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2010

Formant Trajectories for Acoustic to Articulatory Inversion

2009 10th Annual Conference of the InternationalSpeech Communication Association (INTERSPEECH), Brighton, İngiltere, 9 - 11 Nisan 2009 identifier

FROM ACOUSTICS TO VOCAL TRACT TIME FUNCTIONS

IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Taipei, Tayvan, 19 - 24 Nisan 2009, ss.4497-4498 identifier identifier

Ses Yolu Rezonans Frekanslarının Dinamik Programlama ve Kalman Süzgeci Yardımıyla İzlenmesi

2008 16. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), Aydin, Turkey, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2008

Vocal tract resonances tracking based on voiced and unvoiced speech classification using dynamic programming and fixed interval Kalman smoother

33rd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Mart - 04 Nisan 2008, ss.4217-4220 identifier identifier

Ses Sinyalinin Formant Frekanslarının İzlenmesi

2006 14. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), Antalya, Turkey, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2006

Tracking of Visible Vocal Tract Resonances VVTR Based on Kalman Filtering

2006 7th Annual Conference of the InternationalSpeech Communication Association (INTERSPEECH), Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 09 Nisan 2006 identifier

Yalıtılmış Türkçe Kelimelerin Genetik Algoritma ile Otomatik Olarak Bölütlendirilmesi

2003 11. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), İstanbul, Turkey, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Optical Characterization of Porous Silicon Multilayers

Handbook of Porous Silicon, Canham Leigh, Editör, Springer, ss.1-12, 2017