Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - 2019 Associate Professor

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 2008 - 2014 Assistant Professor

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 2004 - 2008 Research Assistant PhD

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 1995 - 2004 Research Assistant

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, -

 • 2020 - Continues Vice Dean

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, -

 • 2020 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 2011 - Continues Farabi Program Institutional Coordinator

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi

 • 2016 - 2020 Deputy Head of Department

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi

 • 2010 - 2016 Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

  Ataturk University, Aşkale Meslek Yüksekokulu

Courses

 • Undergraduate Sağlıklı Toprak Sağlıklı Gelecek

 • Undergraduate Kalkınma Sosyolojisi

 • Undergraduate Toprak Bilgisi

 • Postgraduate Toprak Fiziğinde Temel Prensipler ve Problemler

 • Undergraduate Mezuniyet Çalışması

 • Undergraduate Toprak Islahı

 • Undergraduate Çevre ve Sürdürülebilirlik

 • Undergraduate Toprak Su Bitki İlişkileri

 • Undergraduate Toprak Fiziği

Representation and Promotion Activities

 • Küresel İklim Değişikliği Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılmasın İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

  Institutional Representation, TBMM, Turkey, Ankara, 2021 - 2021