Education Information

Doctorate, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji/Zooloji, Turkey 2011 - 2017
Postgraduate, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji/Zooloji, Turkey 2008 - 2011
Undergraduate, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey 2004 - 2008

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, DENEYSEL BEYİN TÜMÖRÜ MODELİNDE Inula helenium EKSTRELERİNİN ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ , Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji/Zooloji, 2017
Postgraduate, Bazı Yenilebilen Böceklerin in vitro Genotoksik ve Oksidatif Etki Potansiyellerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2011

Research Areas

Life Sciences, Animal Biology, Animal Physiology, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2019 - Continues
Research Assistant, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2013 - 2019

Courses

Endokrinoloji, Undergraduate, 2022 - 2023
Endokrinoloji, Undergraduate, 2021 - 2022
Biyolojiye Giriş, Undergraduate, 2022 - 2023
Biology, Undergraduate, 2021 - 2022
Radiation, Postgraduate, 2020 - 2021

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

KOÇ K., TÜZÜN B., GÜNDOĞDU R., KIRICI M., AYBEK H., ERDOĞAN M. K., Project Supported by Higher Education Institutions, Paklitaksel ve PDE5 İnhibitörü Avanafil Kombinasyonunun Glioma ve Glioblastoma Beyin Tümör Hücre Hatları Üzerindeki Rollerinin Araştırılması, 2022 - 2024
Koç K., Project Supported by Higher Education Institutions, Hispidulinin Sıçanlarda Oleik Asit ile İndüklenen Akut Akciğer Hasarı Modeli Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2021 - 2022
Kavakcıoglu Yardımcı B., Koç K., Aysin F., TUBITAK Project, Esmolol, ICI 118,551, Nadolol Beta Blokerlerinin ve Metotreksat Kombinlerinin Kanserli ve Sağlıklı Akciğer Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması, 2019 - 2020
KOÇ K., GEYİKOĞLU F., YILDIRIM S., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., KAVAKCIOĞLU YARDIMCI B., ÇAKMAK Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Sıçan Böbreğinde İskemiReperfüzyon Hasarı Üzerine Propolis ve Bor Bileşiklerinin Etkileri, 2018 - 2020
Koç K., Project Supported by Higher Education Institutions, İn vitro Beyin Tümörü Modelinde Cimin Üzümü Ekstrelerinin Antikanser Aktivitesinin İncelenmesi, 2018 - 2019
YILDIZ DENİZ G., ÇERİĞ S., GEZER A., KOÇ K., HACIMÜFTÜOĞLU A., GEYİKOĞLU F., YİGİT N., ÇOLAK S., Project Supported by Higher Education Institutions, Alzheimer hastalığının tedavisinde Asetilkolinesteraz AChE inhibitörleri üzerine çeşitli bitki ekstrelerinin terapötik etkileri, 2017 - 2019
GEYİKOĞLU F., KOÇ K., ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIZ DENİZ G., Project Supported by Higher Education Institutions, Inula graveolens Bitkisinin K562 Hücre Hattı Üzerinde Antioksidan ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi, 2018 - 2018
YILDIZ DENİZ G., GEYİKOĞLU F., YİGİT N., KOÇ K., GEZER A., Project Supported by Higher Education Institutions, Sisplatin İle İndüklenmiş Sıçan Böbrek Testis ve Karaciğer Hasarı Üzerine Vitex agnus ve Ceratonia silique Bitkilerinin Ekstre ve Etken Maddelerinin Kıyaslamalı Etkileri Biyokimyasal Immünohistokimyasal Moleküler ve Histopatolojik Değerlendirmeler, 2018 - 2018
GEYİKOĞLU F., ŞİŞMAN T., ÇERİĞ S., ÇOLAK S., BAKIR M., BAKIR T. Ö., TÜRKEZ H., KOÇ K., EKİNCİ N., HOSSEINIGOUZDAGANI M., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, Sıçan Ovaryumunda İskemiReperfüzyon Hasarı üzerine Propolis ve Borik asitin Etkileri Biyokimyasal İmmünohistokimyasal Moleküler ve Histopatolojik Değerlendirmeler, 2017 - 2018
GEYİKOĞLU F., TÜRKEZ H., KOÇ K., YILDIZ DENİZ G., ÇERİĞ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Deneysel Lösemi ve Beyin Tümörü Modelinde Inula helenium Ekstrelerinin Linn Antikanser Aktivitelerinin incelenmesi, 2017 - 2017
GEYİKOĞLU F., EROL H. S., ÇOLAK S., ŞİŞMAN T., KOÇ K., Project Supported by Higher Education Institutions, SIÇANLARDA İNDOMETAZİN İLE TEŞVİK EDİLMİŞ GASTRİK ÜLSERE KARŞI TİMOL VE OLEUROPEİN'İN ETKİLERİ, 2015 - 2017
Koç K., Project Supported by Higher Education Institutions, Kemoterapik ilaç maruziyetinden sonra sıçanların karaciğer ve diğer dokuları üzerine fenolik bileşiklerin etkileri, 2015 - 2016
Koç K., Project Supported by Higher Education Institutions, Dünya Genelinde Yaygın Olarak Tüketilen Bazı Yenilebilir Böcek Türlerinin Karaciğer hücre Kültürleri Üzerine Sitolojik ve Genetik Etkilerinin Araştırılması, 2012 - 2014

Activities in Scientific Journals

Turkish Journal of Zoology, Committee Member, 2019 - 2020
Turkish Journal of Zoology, Editor, 2019 - 2020

Scientific Refereeing

SCIENTIFIC REPORTS, SCI Journal, January 2024
BIOTECHNIC AND HISTOCHEMISTRY, SCI Journal, January 2024
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Journal, August 2023
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, SCI Journal, August 2023
NAUNYN-SCHMIEDEBERG'S ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, SCI Journal, August 2023
HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY, SCI Journal, May 2023
PHYTOMEDICINE, SCI Journal, March 2023
ASIAN BIOMEDICINE, SCI Journal, February 2023
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, SCI Journal, January 2023
RENAL FAILURE, SCI Journal, September 2022
BIOTECHNIC AND HISTOCHEMISTRY, SCI Journal, September 2022
PHYTOMEDICINE, SCI Journal, September 2022
EUROPEAN JOURNAL OF INFLAMMATION, SCI Journal, June 2022
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, SCI Journal, April 2022
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, SCI Journal, April 2022
PHYTOMEDICINE, SCI Journal, March 2022
PHYTOMEDICINE, SCI Journal, October 2021
PHYTOMEDICINE, SCI Journal, September 2021
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, SCI Journal, September 2021
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, SCI Journal, August 2021
JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE-JIM, SCI Journal, May 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH, SCI Journal, March 2021
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Bingol University, Turkey, February 2020
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Bingol University, Turkey, February 2020
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Bingol University, Turkey, February 2020
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, February 2020
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Istanbul Kultur University, Turkey, February 2020
ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, SCI Journal, December 2019

Metrics

Non Academic Experience

MILLI EGITIM BAKANLIGI